8 vinkkiä houkuttelevaan työpaikkailmoitukseen

Työpaikkailmoituksia voi olla monen muotoisia ja pituisia. On kuitenkin muutamia yksinkertaisia sääntöjä, joita työpaikkailmoitusta kirjoitettaessa olisi hyvä noudattaa. Alta löydät muutaman vinkin työpaikkailmoituksen tekoon. 

1. Otsikoi työpaikkailmoitus selkeästi

Helpoin tapa lisätä työpaikkailmoituksen lukukertoja on otsikoida työpaikkailmoitus oikein. Sisäisesti avointa työpaikkaa voidaan kutsua esim. nimikkeellä Communications Manager, mutta kuinka moni työnhakijoista osaa hakea työpaikkoja kirjoittamalla näin hakukenttään? Jos tavoittelet viestintäpäällikön paikkaa etsivää hakijaa, laita ilmoituksesi otsikoksi "Viestintäpäällikkö". Mikäli haluat varmistaa ilmoituksesi löytymisen useammalla samankaltaiselle hakunimikkeellä, lisää ne ilmoitukseen hakusanoina.

2. Herätä mielenkiinto tiiviillä esittelytekstillä

Tämä auttaa työnhakijaa arvioimaan nopeasti, onko kyseessä työnhakijan kannalta sopiva ja kiinnostava työpaikka. Tämä toimii myös mielenkiinnon herättäjänä ja houkuttelee työnhakijaa lukemaan koko ilmoituksen.

3. Nosta esiin keskeisimmät tehtävät

Listaa kolmesta seitsemään tärkeintä työtehtävää, joita työnhakijan odotetaan tekevän. Jos mahdollista, yritä suhteuttaa työtehtävät liiketoiminnan tavoitteisiin, jotta hakija saa kuvan, kuinka työtehtävä liittyy yrityksen tavoitteisiin. Esimerkiksi: "sähköpostimarkkinoinnin kehittäminen, jonka avulla lisätään asiakkaiden sitouttamista".

Muista, että työpaikkailmoituksesi ei ole täydellinen tehtävänkuvaus ja sen vuoksi siinä ei tarvitse olla lueteltuina kaikkia työtehtäviä.

4. Suhteuta hakuehtosi toivottuun hakijamäärään

Mitä taitoja, pätevyyttä tai ominaisuuksia toivot työnhakijalta? Jaa toiveesi tarvittaviin ominaisuuksiin ja eduksi oleviin ominaisuusiin.

Mikäli toivot saavasi runsaasti hakemuksia älä rajaa toiveitasi ja odotuksiasi kovin tiukasti ja käytä vaaditut-sanan sijaan sanaa ”toivotut”.

Mikäli haluat vain muutamia korkealaatuisia työhakemuksia, ilmaise selvästi, mitkä kriteerit hakijoiden on täytettävä ja mitä heiltä odotat. Työnhakijat ottavat usein kirjaimellisesti työpaikkailmoituksessa esitetyt toiveet/vaatimukset ja sanavalintasi voi vaikuttaa työhakemusten määrään dramaattisesti.

5. Tuo henkilöstöedut rohkeasti esiin

Palkan lisäksi työnhakijoita kiinnostavat myös muut palkitsemiseen liittyvät tiedot ja yrityksesi henkilökunnalleen tarjoamat edut. Pystyykö yrityksesi tarjoamaan jotain sellaista, mihin kilpailijat eivät pysty? Palkitsemisen ei tarvitse aina olla rahaan liittyvää. Työterveys, lasten päivähoito, parkkipaikka, autoetu, liikunnan tukeminen, virkistyspäivät jne. ovat työnhakijaa kiinnostavia etuja.

HUOM! Palkkahaarukan ilmoittaminen lisää todistetusti työpaikkailmoituksesi lukukertoja.

6. Ilmaise työpaikan sijainti selkeästi

Vaikka avoimen työpaikan sijainti löytyykin työpaikkailmoituksen "sijainti"-kentästä, on tärkeää kertoa sijainti myös itse työpaikkailmoituksen tekstissä. Työnhakija on usein kiinnostunut myös siitä, millaisten liikenneyhteyksien päässä työpaikka on, edellyttääkö tehtävä matkustamista ja kuinka uusissa toimitiloissa työpaikka sijaitsee. Usein työpaikan sijainti on hakijalle lähes yhtä tärkeä tieto kuin avoimen tehtävän rooli yrityksessä.

7. Esittele yrityksesi lyhyesti

Millainen yrityksesi on? Jos yrityksesi ei ole tunnettu, kerro millaisella toimialalla toimitte ja millainen asemanne on toimialalla. Vältä yritysesittelyn kopiointia omilta kotisivuilta ja koita sitoa yritysesittelysi avoimeen työtehtävään. Älä yritä kertoa kaikkea yrityksestäsi: yli 80 prosenttia työnhakijoista etsii lisätietoa yrityksestäsi internetistä, mikäli he kiinnostuvat avoimesta työpaikastasi.

8. Anna selkeät hakuohjeet

Jos työnhakija on kiinnostunut avoimesta työpaikasta, kerro, mitä hänen tulisi seuraavaksi tehdä. Mikäli työnhakijalla on mahdollisuus kysyä lisätietoja, ilmoita yhteyshenkilön nimi, ajankohta ja puhelinnumero. Kerro miten hakemus tulisi jättää. On hyvä ilmoittaa myös viimeinen hakemusten vastaanottopäivä. Mikäli haluat, että hakija liittää hakemukseensa esim. palkkatoiveen ja CV:n, kerro se tässä.

Ilmoita työpaikka Joblyyn