Etäjohtaminen – Mitä kannattaa ottaa huomioon?

Etätyöskentelyssä on paljon hyviä puolia, esimerkiksi sen joustavuus ja yhteistyö eri sijainneissa työskentelevien henkilöiden välillä. Samanaikaisesti se kuitenkin vaatii johtamistaitoja sekä panostusta viestintään ja yhteisöllisyyteen.

Kun tiimin jäsenet eivät työskentele samoissa työtiloissa, se voi olla johtamisen kannalta haasteellista. Kiinnittämällä erityistä huomiota muutamaan seikkaan, on onnistunut etäjohtaminen mahdollista.

Vuorovaikutuksen merkitys korostuu etätyöaikana

Kun tiimi työskentelee erillään toisistaan, on tärkeää sopia yhteisistä pelisäännöistä ja panostaa selkeään ilmaisuun viestinnässä väärinkäsitysten välttämiseksi. Esimerkiksi ongelma- ja palautteenantotilanteet kannattaa sähköpostin sijaan hoitaa puhelimitse, sillä vastaanottajan voi olla vaikea tunnistaa lähettäjän ”sävy”, ja tästä saattaa syntyä väärinymmärrys lähettäjän motiivista.

Luonnollisesti kaikenlaista mikromanagerointia kannattaa välttää, mutta myös henkilökohtaisen kontaktin puute voi häiritä työntekijöitä. Erityisesti nykyisen kaltaisessa tilanteessa, joka muuttuu jatkuvasti ja työntekijät ovat epävarmoja tulevasta.

Ihmisillä on myös erilaisia mieltymyksiä ja tarpeita sosiaalisuuden suhteen. Kannattaa siis suoraan kysyä työntekijöidesi mielipidettä ja näkemyksiä, millä tavoin ja miten usein etätyöaikana ollaan yhteydessä.

Keskiössä molemminpuolinen luottamus

Etäjohtamisessa keskinäinen luottamus on yksi perusarvoista. Kun työskennellään olosuhteissa, missä kukaan ei ole valvomassa työskentelyä, on tiimin välille kyettävä luomaan keskinäisen luottamuksen ilmapiiri. Tiiminvetäjän on luotettava siihen, että työt tulevat tehdyksi ilman mikromanagerointia, mutta myös tiimiläisten tulee omalta osaltaan olla itseohjautuvia ja ottaa vastuuta, kun kukaan ei ole olan takana kertomassa, mitä tehdään.

Ole henkisesti läsnä ja kiinnostunut tiimiläisistäsi

Etäjohtaminen vaatii myös herkkyyttä kykyä havainnoida tiimin työhyvinvointia ja jaksamista. Pelkkien töiden edistymisen sijaan ole kiinnostunut ihmisestä, joka ne työt tekee. Älä pelkää tarttua puhelimeen ja kysyä mitä kuuluu. On hyvä huomioida, että työntekijöiden elämäntilanteet voivat olla hyvinkin erilaisia ja on erilaisia tapoja reagoida uudenlaiseen, stressaavaankin tilanteeseen.

Ole myös tiimiläistesi tavoitettavissa mahdollisuuksien mukaan. Etenkin etätyöjakson alkuaikana työntekijät voivat tarvita enemmän tukea kuin yleensä.

Pidä tavoitteet selkeänä

Tavoitteiden kirkastaminen on pitkien etätyöjaksojen aikana tavallistakin tärkeämpää. Työntekijöillä tulee olla selkeä tieto siitä, mitä heiltä odotetaan. Huomioi myös käytännöt, kuinka tavoitteet ja tulokset käydään läpi.

Etäjohtajan on myös kyettävä luomaan tiimiin kyky ja halu itsenäiseen työskentelyyn sekä vahvistaa motivaatiota.

Videopuhelut rohkeasti käyttöön

Etäpalavereissa videokuvan käyttö voi alkuun tuntua hämmentävältä ja jopa turhalta, sillä ”Itse asiaanhan tässä oli tarkoitus keskittyä”. Videoyhteys kannattaa kuitenkin kytkeä päälle. Ymmärrettävyys ja viestinnän selkeys paranee, kun keskustelun osapuolet näkevät toistensa eleet ja ilmeet.

Lisäksi sillä on suuri psykologinen merkitys. Etenkin aikana, jolloin sosiaaliset kontaktit ovat minimissä, työkavereiden näkeminen edes videon välityksellä voi vaikuttaa suuresti mielialaan ja vireystilaan.

Hyödynnä työskentelyä helpottavia teknologioita

Nykyaikana erilaisia etäviestintää helpottavia sovelluksia ja työkaluja on pilvin pimein. On Teams, Zoom, Slack, WhatsApp yms. Jos työpaikallanne on tähän asti viestitelty vain sähköpostilla, on korkea aika tutustua moderneihin yhteydenpitotyökaluihin.

Vertaile myös muiden kokemuksia eri työkaluista, jotta löydät itsellesi ja tiimillesi parhaat sovellukset ja toimivimmat käyttötavat.

 

Lähteenä käytetty: Monster.com

Krista Vuori
Monster.fi