Inhimillisiä vahvuuksia hyödyntävä yritys menestyy – siirrettävien taitojen merkitys rekrytoinnissa

Nykypäivän työelämä on yhä hektisempää ja muutos nopeatempoisempaa. Jotta yritys voisi menestyä näissä olosuhteissa, sen työntekijöillä täytyy olla niin teknistä, kovaa osaamista kuin siirrettäviä taitoja sopivassa tasapainossa.

Julkaise työpaikkailmoitus Monsterissa

Tekninen osaaminen ja tietoon perustuvat taidot ovat usein keskiössä, kun työpaikkailmoituksessa luetellaan kriteerejä sopivalle tekijälle. Nämä ovat suhteellisen helposti mitattavissa olevia opittuja taitoja, joita omaksutaan ja kehitetään kokemuksen, harjoittelun ja koulutuksen avulla, mutta työelämässä on alettu puhua yhä enemmän siirrettävien eli ”pehmeiden” taitojen merkityksestä.

Siirrettävissä taidoissa on kyse sellaisista ominaisuuksista, jotka ovat nimenomaan ihmiselle tyypillisiä, inhimillisiä vahvuuksia. Toisin kuin esimerkiksi matemaattisissa malleissa, tietokone ei päihitä ihmistä näissä taidoissa. 

Nämä ovat erityisen haluttuja työntekijöiden ominaisuuksia ja taitoja:

  • Yhteistyökyky ja tunneäly
  • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • Luovuus
  • Neuvottelutaidot
  • Ongelmanratkaisukyky ja kriittinen ajattelu
  • Sopeutuvuus
  • Ajanhallintataidot

Siirrettävistä taidoista on hyötyä elämän kaikilla osa-alueilla; yksityiselämässä, työelämässä sekä opiskelussa. Ne eivät kuitenkaan ole muusta osaamisesta riippumaton, irrallinen asia, vaan ne auttavat työntekijää hyödyntämään ammatillista osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Vahva tiimi koostuu monipuolisesta osaamisesta

Miksi yritysten kannattaa rekrytoida henkilöitä, joilla on vahvaa siirrettävää osaamista? Siinä missä tiimi, jolla on hyvää ammatillista kompetenssia, auttaa yritystä pysymään nykytilassa, sellainen tiimi, jolla on teknisten taitojen lisäksi monipuolista osaamista siirrettävissä taidoissa, edesauttaa yritystä menestymään nyt ja tulevaisuudessa. Edelleen käynnissä oleva maailmanlaajuinen pandemiatilanne alleviivaa hyvin jatkuvaa muutosta sekä elämän ennalta-arvaamattomuutta. Myös stabiileina pidetyt alat joutuivat nopeasti mukautumaan maailman tilanteeseen ja keksimään uudenlaisia ratkaisuja palvelujen jatkuvuuden takaamiseksi. 

Rekrytointitilanteessa siirrettävät taidot korostuvat silloin, kun loppusuoralla on kaksi suhteellisen tasavahvaa kandidaattia, joiden välillä valinta pitäisi tehdä. Tällöin kannattaa pitää mielessä, minkälainen persoona yrityksestä puuttuu ja onko yrityksessänne tullut vastaan tilanteita, jolloin olisi erityisesti kaivattu esimerkiksi neuvottelutaitoja tai luovaa energiaa? Siirrettävät taidot voivat painaa vaakakupissa teknistä osaamista enemmän, koska niitä ei aina pysty edes kovalla harjoituksella vahvistamaan.

Tuo siirrettävät taidot esille jo työpaikkailmoituksessasi

Keväällä 2021 uudistimme Monsterin sivuston kokonaan. Painotamme palvelussamme, että työnhakija tulee nähdyksi kokonaisuutena ja omana itsenään, ei pelkkänä CV:nä. Meille on myös tärkeää, että yritykset löytävät juuri oikeat, heille sopivat tyypit.

Uudistuneessa Monsterissa on mahdollista suodattaa työpaikkoja esimerkiksi luovuuden, tiimityöskentelyn tai ongelmanratkaisutaidon perusteella. Tämä hyödyttää sekä työnantajia että työnhakijoita. Kannustammekin rekrytoijia pohtimaan työtehtävän kannalta olennaisia taitoja laaja-alaisesti ja ajattelemaan työnkuvia myös ”boksin ulkopuolelta”.

Menestyvät tiimit koostuvat ihmisistä, joilla on erilaisia vahvuuksia. Millaista osaamista teidän yrityksessänne kaivataan?

Ilmoita työpaikka Monsteriin

Krista Vuori
Monster