Kuinka yritys voi konkreettisesti tukea hyvinvointia työpaikalla?

Hyvinvoivat työntekijät ovat luonnollisesti koko työyhteisön ja yrityksen etu, mutta mitä konkreettisia toimenpiteitä yritys voi tehdä työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi? Tästä asiasta oli HRx-tapahtumassa puhumassa Head of People & Culture Saara Tikkanen Edenred Finlandilta. Henkilöstöeturatkaisuja tarjoavan Edenredin missiona on parantaa kaikkien suomalaisten hyvinvointia.

Jokaisen yrityksen kannattaisi suhtautua työntekijöidensä hyvinvointiin vakavasti ja panostaa siihen, koska sillä on monenlaisia positiivisia vaikutuksia, aina yksilöiden hyvinvoinnista työnantajamielikuvaan ja yrityksen tuloksellisuuteen. Hyvinvoivat työntekijät ovat sitoutuneempia ja tehokkaampia työssään.

Työhyvinvointi ei ole irrallinen osa muusta hyvinvoinnista

On hyvä tiedostaa, että hyvinvointi koostuu useista eri osa-alueista. On psyykkistä, taloudellista, fyysistä, ammatillista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Ideaalitilanteessa näiden kaikkien välillä vallitsee tasapaino. Hyvinvointi käsitteenä on myös hyvin yksilöllistä ja se voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita.

Edelleenkin tulee törmättyä ajattelutapaan, että työhyvinvointi olisi jokin erillinen hyvinvoinnin osa, johon pätevät eri lainalaisuudet kuin muuhun hyvinvointiin. Tikkasen mukaan hyvinvointi on kuitenkin kokonaisvaltaista, eli ei ole erillisiä työ- ja vapaa-ajan hyvinvointeja.

Työpäiväkokemus vaikuttaa hyvinvointiin

Hyvinvoinnista puhuttaessa on työpäiväkokemuksella tärkeä merkitys. Työpäiväkokemuksen perustana on yksilön hyvinvointi, mutta Tikkasen mukaan ei voida yksinkertaisesti vetää johtopäätöksiä siitä, että "jos yksilö voi hyvin, työyhteisökin voi hyvin".

Työpäiväkokemukseen vaikuttavia tekijöitä

  • Työn merkityksellisyys
  • Esihenkilötyö, työnkuvan selkeys sekä tavoitteiden selkeys
  • Kasvu- ja kehittymismahdollisuudet, tuetaanko yrityksessä itseohjautuvaa oppimista
  • Palkkaus, edut, fyysinen työympäristö, työvälineet
  • Työyhteisö: Yhteenkuuluvuus, turvallisuus

Kaikki nämä yhdessä muodostavat yrityskulttuurin. Joka yrityksellä kulttuuri on erilainen ja tämä pitäisi huomioida myös rekrytoinneissa ja palkata yrityksen kulttuuriin hyvin sopivia työntekijöitä, kertoo Saara Tikkanen ja vinkkaa konkreettisista teoista, joilla työyhteisön hyvinvointia voidaan edistää.

Konkreettisia tekoja, joilla yritys voi edistää työhyvinvointia

Tarjotaan puitteet tauoille ja palautumiselle

Työpäivä on hyvä jaksottaa osiin ja antaa mahdollisuus pienille palautumishetkille työnteon välillä. Yritys voi parhaansa mukaan tarjota taukojen pitämiseen mahdollisimman hyvät puitteet. Esimerkiksi erillisellä taukotilalla sekä tilojen viihtyvyydellä on vaikutusta taukojen laatuun.

Myöskin taukojen pitämiseen kannustava asenne johdolta vaikuttaa siihen, miten paljon taukoja tulee pidettyä.

Pidetään vain tarpeelliset palaverit

Ylimääräiset palaverit ovat kuormittavia, etenkin jos niistä jää tunne, että mitään ei edistetty. Palaverien suunnitteluun kannattaakin panostaa ja miettiä, voisiko turhia palavereja karsia. Myös palavereihin osallistujat kannattaa harkita – onko kaikkien tarpeellista olla paikalla juuri sillä hetkellä? Muutenkin kokoukset, joissa on liikaa ihmisiä, eivät yleensä ole kovinkaan tehokkaita.

Hyödynnetään kävelypalavereita

Pieni happihyppely kesken työpäivän tekee hyvää ja virkistää mieltä. Kannattaa miettiä, voisiko palavereja pitää myös ulkona, kävelylenkin muodossa.

Annetaan valinnanvapaus työskennellä ja tauottaa työnsä, niin kuin parhaaksi kokee

Kannattaa huomioida pienillä teoilla ihmisten yksilölliset tarpeet. Toiset saavat energiaa muiden ihmisten seurasta ja pitävät mielellään lounastauon yhdessä työkaverien kanssa, kun taas toiset tarvitsevat päivän mittaan hetken hengähtää yksin ja miettiä omia asioitaan. Myös avokonttorin hälinä häiritsee joitain enemmän kuin toisia, joten tämä kannattaa huomioida tarjoamalla hiljaisia työtiloja.

Mahdollista siis valinnanvapaus taukojen pitämisessä ja työskentelytavoissa.

Tarjotaan ajantasaiset ohjelmat ja hyvät työvälineet

Vanhentuneilla tai huonosti toimivilla työvälineillä työskentely on välillä tuskallista, kun työaikaa menee turhaan tekniikan kanssa tappelemiseen. Yritys voi siis edistää työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla sellaiset työvälineet, joilla työskentely sujuu vaivattomasti ja työntekijä voi keskittyä itse työhön.

 

Ilmoita työpaikka Joblyyn

Artikkeli on julkaistu vuonna 2018