Kysely: Työpaikkailmoituksen visuaalisuudella on merkitystä

Kysyimme alkukesästä Monsterin sivujen kävijöiden mielipidettä visuaalisuuden merkityksestä työpaikkailmoituksissa. Kyselyn* aiheena oli "Vaikuttaako työpaikkailmoituksen visuaalisuus avoimen työpaikan kiinnostavuuteen?"

Julkaise työpaikkailmoitus Monsterissa

Suurin osa vastaajista (32 %) oli sitä mieltä, että työpaikkailmoituksen visuaalisuus vaikuttaa jonkin verran kiinnostavuuteen, sillä myös kuvat antavat lisätietoa yrityksestä. Toisiksi suurin määrä vastaajia (31 %) oli sitä mieltä, ettei visuaalisuus vaikuta juurikaan, vaan työpaikan kiinnostavuus syntyy pääasiassa kirjoitetusta tehtävänkuvauksesta. Ehdottomasti visuaalisen työpaikkailmoituksen kannalla oli 23 % vastaajista, sillä kuvat ja visuaalisuus luovat selkeästi mielikuvaa yrityksestä ja työpaikasta.

Vain 13 % vastaajista ei pitänyt ilmoituksen visuaalisuutta lainkaan tärkeänä asiana. Varmasti visuaalisuuden merkitys on jonkin verran sidoksissa toimialoihin, joillakin aloilla visuaalinen ilmoitus on lähes edellytys, kun taas toisilla riittää pelkkä sanallinen kuvaus työtehtävästä.

Kyselyn tuloksista voi päätellä, että työpaikkailmoituksen ulkonäköön kannattaa kiinnittää ainakin jonkin verran huomiota. Visuaalisesti kiinnostava työpaikkailmoitus on myös hyvä tapa vahvistaa työnantajamielikuvaa eli työnantajabrändiä. Esimerkiksi kuvilla ja videoilla on mahdollista viestittää yrityksestä jotakin sellaista, mitä pelkin sanoin olisi vaikea kuvailla.

Rektrytoidessa kannattaakin muistaa Monsterin brändipohja, jolla on mahdollista julkaista erottuvia työpaikkailmoituksia visuaalisilla elementeillä.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan:

Vaikuttaako työpaikkailmoituksen visuaalisuus mielestäsi avoimen työpaikan kiinnostavuuteen?

  • Vaikuttaa merkittävästi. Kuvat ja visuaalisuus luovat selkeästi mielikuvaa yrityksestä ja työpaikasta. 23,44 % (109 vastaajaa)
  • Vaikuttaa hieman. Kuvat ja visuaalisuus tukevat ja antavat lisätietoa työpaikasta. 32,04 % (149 vastaajaa)
  • Ei vaikuta juurikaan. Työpaikan kiinnostavuus syntyy kirjoitetusta tehtävänkuvauksesta. 31,18 % (145 vastaajaa)
  • Ei vaikuta ollenkaan. Työpaikkailmoitus pelkkänä tekstinä riittää. 13,33 % (62 vastaajaa)

*Kysely toteutettiin Monsterin Suomen verkkosivuilla toukokuun ja kesäkuun vaihteessa 2017. Kyselyyn vastasi yhteensä 465 henkilöä. Kyselyn tulokset eivät edusta tieteellistä tutkimustietoa, vaan ovat Monsterin sivuilla tehtyjä mielipidemittauksia.