Monster-aamu: Miten systemaattisella kulttuurityöllä onnistutaan strategiassa

Monster-aamu: Miten systemaattisella kulttuurityöllä onnistutaan strategiassa

Yrityksen menestys perustuu hyvään strategiaan. Strategia puolestaan sisältää tietyt päämäärät sekä kartan, miten niihin päästään. Miksi on yrityksiä, joissa nämä päämäärät toteutuvat, ja toisissa ei?

Tätä pohdittiin helmikuussa Monster-aamussa Milestonen toimitusjohtaja, kulttuurimuotoilija Elina Aaltolainen-Harjuojan johdolla. Elinalla on tähän varsin yksiselitteinen vastaus:

- Päämääriä ei saavuteta, koska laiva törmää jäävuoreen, jonka nimi on yrityskulttuuri.

Sanojensa tueksi Elina kertoo esimerkin yrityksestä, jossa pitäisi saada aikaan uusia tuotteita. Johto kertoo työntekijöille, että nyt pitää olla ketteriä ja rohkeita. Muutaman kuukauden päästä huomataan, että mitään ei tapahdu. Mistä oikein on kyse?

- On hyvä tiedostaa, että mitään ei saa julistamalla. Pitää ymmärtää, että rohkeuden koti on turvallisuus, Elina vakuuttaa.

Ideaalissa yrityskulttuurissa ymmärretään se, että kaikki ovat yksilöitä ja erilaisia ja hyväksytään se. Seuraava askel kohti turvallisuuden tunteen saavuttamista on pystyä hyödyntämään tätä ymmärrystä tavoitteellisessa tekemisessä.

- Tehokkuutta ei synny osaamisen tai käyttäytymisen samankaltaisuuksista, Elina muistuttaa.

Minkälainen ihminen pohjimmiltaan on?

Kaiken taustalla on ihmiskäsitys. Mitä esimerkiksi sinä itse ajattelet ihmisyyden olevan? Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha, laiska vai ahkera, luotettava vai epärehellinen?

Onko ihminen robotti, jolle riittää, että tehtävänkuva pilkotaan riittävän pieniin osiin jotta sitä on helppo seurata päivät pitkät, tai apina, jonka ajatellaan olevan sen verran yksinkertainen, ettei hän näe esimerkiksi näennäisen osallistamisen tai muun teatterin taakse.

- Ihminen tekee kuitenkin koko ajan tulkintoja. Tämä usein unohdetaan, Elina kertoo havainnoistaan.

Sitten ovat vielä superihmiset.

- Ajatellaan, että ihmiset jaksavat mitä tahansa – ajatellaan, että on ihan ok tehdä illat pitkät töitä, tehdä töitä kellonajoista riippumatta kolmella mantereella, ja johtaa vain suoritusta yhä tiukemmin ja tiukemmin.

Yleensä käsitys siitä, minkälaisia ihmiset ovat, on tiedostamatonta – myös yrityksissä. Tämä käsitys kumpuaa tyypillisesti jo yrityksen aikanaan perustaneiden ihmisten käsityksistä. Tämän päälle rakentuu yrityskulttuuri.

- Valitettavasti monissa yrityksissä eletään vielä todeksi jotakin sata vuotta vanhaa johtamismallia, jossa ihmisen käyttäytymistä ohjataan ja kontrolloidaan ja ajatellaan hänen sen jälkeen lähtevän tyytyväisenä kotiin. Tämä on hyvin harhainen käsitys siitä, minkälainen ihminen oikeasti on, Elina sanoo.

Suurimpana esteenä yrityksen menestymiseen Elina näkeekin puutteellisen kyvyn ymmärtää sitä, minkälainen ihminen oikeasti on.

- Tiedostamattomat ihmiskäsitykset ovat monen työyhteisön ongelma. Ihmisyyttä pitää ymmärtää, jotta voi menestyä ja johtaa työntekijöitään oikein, painottaa Elina.

Jokainen on kykenevä vastuullisen toimintaan

Työelämässä elää vieläkin sellainen ajatus, että ihmisen pitäisi olla täydellinen. Ihminen on kuitenkin aina jollain tapaa keskeneräinen.

- Silti jokainen meistä on kykenevä vastuulliseen toimintaan. Monissa organisaatioissa ihmisistä on saatu lapsen tai murrosikäisen tasoisia sitku- ja mutku-ihmisiä, harmittelee Elina.

On kuitenkin olemassa myös sellaisia organisaatioita, joissa ihmiset ajattelevat, että he voivat vaikuttaa ja toimia vastuullisesti. Mistä nämä erot johtuvat?

- Vastuullisuus syntyy ihmisen kasvuhistorian lisäksi siitä, että hänelle osoitetaan luottamusta. Jokainen ihminen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi, Elina huomauttaa.

Jos vallitsevaa yrityskulttuuria halutaan muuttaa ja kehittää, on aina ensin tarkasteltava ihmiskäsitystä. Sen jälkeen voidaan miettiä, minkälaiset rakenteet, toimintatavat ja johtaminen tukevat sitä.

- Yrityskulttuuria voi muuttaa vain arjen kokemuksia muuttamalla. Nämä kokemukset luovat uskomuksia siitä, miten yrityksessä kannattaa toimia ja ajatella asioista.

Jos työntekijällä on esimerkiksi kokemus siitä, että hänen mielipiteitään ei ole kuultu, hän tuskin niitä enää jatkossa jakaa, vaikka kuinka kehotettaisiin.

Tutustumalla vaikkapa Reaktoriin, Vincitiin ja Futuriceen tai hiukan vähemmän Suomessa otsikoissa olleisiin Zappokseen ja Southwestiin , voi saada tuoreita ajatuksia oman yrityskulttuurin kehittämiseksi. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että mitään taikatemppuja voittavan yrityskulttuurin luomiseksi ei ole olemassa. Ihmiskäsitys on se, mikä pelin ratkaisee.

Mirva Puranen
Manager, Job Seeker Services

Toimitusjohtaja, kulttuurimuotoilija Elina Aaltolainen-Harjuoja, Milestone
”Ihmisyyden ymmärtäminen, tai ymmärtämättömyys näkyy suoraan kyvyssäsi johtajaa liiketoimintaa.” Elinan arki kuluu päivisin strategin, valmentajan ja mentorin rooleissa, auttaen organisaatioita, joilla on intohimona liiketoiminnan kehittäminen ihmisten kautta. Elina on ammattilainen ihmisen yksilö- ja ryhmäkäyttäytymisen ymmärtämisessä ja sen yhdistämisessä liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen. Tyytyväiset ihmiset tekevät tyytyväisiä asiakkaita. Iloa elämään työn lisäksi tuo nelihenkisen perheen arki Inkoon peltomaisemassa. Milestone on yrityskulttuurin muotoilutoimisto, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan strategiassaan ihmislähtöisyyden avulla, jotta liiketoiminta menestyy.

Monster-aamu pidettiin Alma-talolla Helsingissä 15.2. Edellisellä kerralla joulukuussa kuultiin asiaa siitä, miten tunteita johtamalla voi erottua edukseen – myös työnantajana ja rekrytoijana.