Monster tutki: työpaikan tärkeimmät ominaisuudet ja syyt vaihtaa työpaikkaa

Osana sivustomme kehitystyötä, toteutimme helmikuussa 2020 kyselytutkimuksen, jossa kartoitimme työnhakijoiden näkemyksiä työnhausta yleisesti sekä Monsterin sivuston käyttökokemuksesta. Kokosimme muutamia havaintojamme tähän.

Tärkeimpänä työpaikan ominaisuutena työtehtävien mielekkyys

Kyselytulosten mukaan selkeästi tärkeimpänä ominaisuutena työpaikassa, sekä työttömillä että työssä olevilla, korostuivat mielekkäät työtehtävät.

Mielekkäiden työtehtävien lisäksi työtä vailla olevat arvostivat seuraavia:

  • Palkka
  • Tehtävien vastaavuus koulutukseen ja osaamiseen
  • Hyvät tulevaisuudennäkymät, johon linkittyy varmuus töiden jatkumisesta.

Työssä olevilla korostuivat vastaavasti myös mielekkäät työtehtävät, mutta kärkeen nousivat myös:

  • Kehittymismahdollisuudet
  • Hyvä yrityskulttuuri
  • joustavat työajat ja työn tekemisen tavat

Syyt vaihtaa työpaikkaa

Kartoitimme kyselyssämme myös niitä tekijöitä, miksi tällä hetkellä työssä käyvä olisi kiinnostunut vaihtamaan työpaikkaa. Suurimmiksi syiksi nousivat uralla eteneminen ja merkityksellisemmän työn saaminen. Kolmanneksi eniten työpaikkaa haluttiin vaihtaa käytännön syistä, esimerkiksi parempi työpaikan sijainti tai etätyömahdollisuus.

Suurimmat syyt vaihtaa työpaikkaa:

  1. Uralla eteneminen tai merkityksellisempi työ
  2. Käytännön syyt, esim. etätyöt tai parempi työpaikan sijainti, joustavat työajat jne.
  3. Parempi palkka

On tärkeää huomioida, että työttömällä työnhakijalla on lähtökohtaisesti aivan erilainen tilanne, kuin vakituisessa työsuhteessa olevalla, joka voisi vaihtaa työpaikkaa, jos sopiva sattuisi tulemaan kohdalle. Tällöin myös syyt hakea työtä, ovat erilaiset.

Työnhakusivustojen asema edelleen vahva

Työnhakusivustojen (esim. Monster) merkityksestä käydään aika ajoin keskustelua, mm. niiden olemassaolon tarpeellisuudesta ja onko sosiaalinen media syrjäyttämässä työnhakusivustot.

Kuitenkin 54 % kyselyyn vastanneista kertoi saavansa tietoa avoimista työpaikoista ensisijaisesti työnhakusivustoilta. Aktiivisten työnhakijoiden keskuudessa lukema oli jopa 78 %.

Sosiaalista mediaa pidettiin toiseksi tärkeimpänä kanavana saada tietoa avoimista työpaikoista (22 % vastaajista). Omia verkostojaan tärkeimpänä tiedonlähteenä piti 15 %.

Yritysten omia sivuja tiedonsaantikanavana käytti 4,3 %, Googlea vain 3,3 %.

Tästä voi päätellä, että työpaikkojen markkinoinnilla ja jakelulla eri kanaviin, on todellakin merkitystä.

 

Tutkimus toteutettiin helmikuun 2020 aikana verkkokyselynä, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa, ja siihen vastasi 117 henkilöä, joista aktiivisten työnhakijoiden osuus oli 41 %. Kyselyn tulokset eivät edusta tieteellistä tutkimustietoa, vaan ovat Monsterin sivustokehityksen tueksi tehtyjä mielipidemittauksia.