Sosiaalinen media rekrytointikanavana - hypeä vai hyötyä?

Sosiaalinen media mietityttää, puhututtaa, innostaa ja hirvittää. – Onko yrityksemme jäljessä aikaansa, jollei se jo hyödynnä aktiivisesti sosiaalista mediaa: kirjoita blogeja, twiittaa ja postaa ajankohtaisia asioita Facebookiin? Tuleeko sosiaalista mediaa hyödyntää myös rekrytoinneissa ja jos, niin miten?

Sosiaalinen media mietityttää, puhututtaa, innostaa ja hirvittää. – Onko yrityksemme jäljessä aikaansa, jollei se jo hyödynnä aktiivisesti sosiaalista mediaa: kirjoita blogeja, twiittaa ja postaa ajankohtaisia asioita Facebookiin? Tuleeko sosiaalista mediaa hyödyntää myös rekrytoinneissa ja jos, niin miten?

Työnhaku ja rekrytointi ovat tällä hetkellä vahvassa murrosvaiheessa. Myös sosiaalinen media tuo työnantajien eteen uudenlaisia haasteita, mutta oikein hyödynnettynä myös mahdollisuuksia.

Ole rehellinen ja aito

Lennokkaat työnantajaesittelyt ja kuvapankeista ostetut hymykuvat ovat enenevässä määrin out. Työnhakijat haluavat nähdä työpaikkailmoituksissa ja yrityksien rekrytointisivustoilla kuvia ja tarinoita oikeista ihmisistä. Lisäksi he haluavat myös kurkistaa julkisivun taakse. – Tähän sosiaalinen media tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden. Internetin keskustelupalstat tekevät työnantajista alastomia tarjoten työnhakijoille oivallisen maaperän työnantajien taustojen tutkimiseen. Toimitusjohtajan vakuuttava video yrityksen pehmeistä arvoista ei vakuuta, mikäli netti on pullollaan keskusteluja, jotka viestivät päinvastaisesta.

Internet on ketjuttanut ihmiset entistä vahvemmin toinen toisiinsa: joku tuntee aina jonkun. Sana kiirii nopeasti. Hyvää työnantajamielikuvaa ei voi ostaa mainostoimistosta, – työnantajien tulee ansaita se itse. Työnantajamielikuvaa luotaessa rehellisyys ja aitous kantavat pitkälle.

Tunne kohderyhmäsi

Missä avoimista työpaikoista tulisi ilmoittaa? Kannattaako yrityksemme hyödyntää rekrytoinneissaan sosiaalista mediaa? Sosiaaliseen mediaan liittyy tällä hetkellä paljon hypeä. Rekrytoijien kannattaakin kaivaa hypen alta esiin faktat ja pohtia asiaa uudestaan sen jälkeen. On tärkeää suhteuttaa mediavalinnat aina rekrytoinnin tavoitteisiin ja kohderyhmiin.

Rekrytoinneista vastaavien henkilöiden tulee tuntea oma kohdeyleisönsä, heidän mediankäyttötapansa sekä eri medioiden luonne. Olipa kyse somesta tai printti-ilmoittelusta, ei mediavalintoja tule koskaan tehdä median itsensä vuoksi tai sen ehdoilla, vaan kriittisin kysymys on se, millä medialla kohderyhmä tavoitetaan parhaiten. Mitä haastavammat työmarkkinat, sitä tärkeämpää rekrytoijien on myös puhutella kohderyhmäänsä juuri oikealla tavalla.

Kanavavalinnat rekrytointistrategian mukaisesti

Kun käydään kilpailua osaavasta työvoimasta, on mediavalintoja tehtäessä kriittisintä tavoitella määrän sijaan laatua: on tavoitettava kustannustehokkaasti juuri oikeat hakijat. Rekrytointistrategian tulee tukea tämän tavoitteen toteutumista.

Yrityksien tulee hyödyntää kautta linjan sellaisia rekrytointimenetelmiä, jotka soveltuvat parhaiten yrityksen tarpeisiin, tuntuvat luontevilta kohderyhmän näkökulmasta ja tuottavat varmimmin halutun lopputuloksen. – Mikäli sosiaalisesta mediasta on tässä apua, voi sitä toki hyödyntää yhtenä kanavana. Uusimpien trendivirtausten vietäväksi lähtemisen sijaan yrityksien kannattaa kuitenkin laittaa jäitä hattuun, viilata rekrytointistrategiansa timantiksi ja johtaa mediavalinnat sieltä käsin.

Sosiaalinen media vai netissä toimiva työnhakupalvelu?

Kannattaako rekrytointi keskittää kokonaan sosiaaliseen mediaan? Ovatko rekrytointi ja työnhaku siirtymässä sosiaaliseen mediaan syrjäyttäen vähitellen Internetissä toimivat työnhakupalvelut?

Sosiaalisen median etuna on kohdentamisen lisäksi ns. passiivisten työnhakijoiden tavoittaminen. Esimerkiksi Facebookin tai Linked In:n kautta pystytään tavoittamaan ihmisiä, jotka eivät välttämättä etsi juuri tällä hetkellä aktiivisesti uutta työpaikkaa. Työnhakupalvelujen kautta puolestaan tavoitetaan suoraan ne ihmiset, jotka ovat jo orientoituneet työnhakuun. Esimerkiksi Facebookissa, jossa ihmisten orientaatio on pääsääntöisesti vapaa-ajassa, ei oikean kohderyhmän tavoittaminen välttämättä johda työpaikan hakemiseen.

Oikein käytettynä sosiaalinen media voi tukea yrityksen työnantajamielikuvaa ja olla avuksi myös rekrytoinneissa. Sosiaalista mediaa ei kuitenkaan kannata nähdä niinkään vaihtoehtoisena kanavana, vaan yhtenä lisäkanavana rekrytointimedioiden paletissa.

Mitä jatkossa?

On todennäköistä, että jatkossa kuilu sosiaalisen median ja työnhakupalveluiden välillä tulee pienenemään: Työnhakupalvelut tulevat linkittymään enenevässä määrin sosiaaliseen mediaan, jolloin sosiaaliselle medialle luontaiset ominaisuudet ja mahdollisuudet tulevat myös työnhakupalveluita käyttävien ulottuville.

Sanna Suonpää