BearIT: Hyvä työnantajuus on luottamusta, läsnäoloa ja ihmiskeskeisyyttä

Monster ja Tammerkosken nuorkauppakamari järjestivät maaliskuussa yhdessä Tampereella aamiaistilaisuuden, jossa käsiteltiin hyvää työnantajuutta. Tapahtuma oli osa nuorkauppakamarin järjestämää Vuoden työnantaja -kilpailua, jolla on pitkät perinteet. Kilpailun voitti ohjelmistotalo BearIT.

Vuoden työnantaja 2017 -kilpailun voitti tamperelainen ohjelmistotalo BearIT, jonka toimitusjohtaja Teemu Karhu, viestinnästä ja markkinoinnista vastaava Miina Salmenharju sekä palvelumuotoilija Anne Tervakari olivat tilaisuudessa puhumassa siitä, mitä on hyvä työnantajuus.

Tärkeää on osaamisen potentiaalin tunnistaminen

Tänä vuonna 5 vuotta täyttävä BearIT on ohjelmistopuolen yritykseksi melko poikkeuksellinen, sillä yrityksessä on tehty tietoinen päätös palkata lähinnä työttömiä, joille annetaan mahdollisuus päästä takaisin työelämään osaamista päivittämällä. Myös yrityksen keski-ikä on IT-alan yritykseksi poikkeuksellisen korkea, n. 50 vuotta. BearIT:n ratkaisu on yksi keino lievittää osaajapulaa työntekijöistä, mistä varsinkin IT-ala parhaillaan kärsii. Nykyään BearIT kouluttaa työttömiä työnhakijoita myös muiden firmojen palvelukseen.

Yrityksen filosofian mukaan on ihan ok, että uusi työntekijä ei välttämättä vielä osaa kaikkea – työn ohessa ja työtä tekemällähän sitä oppii. Tärkeintä on tunnistaa työntekijän osaamisen potentiaali.

Ihmiset keskiössä

BearIT:ssä ihmiset ovat kaiken keskiössä ja työyhteisössä tehdään aidosti yhteistyötä pelkän oman edun ajamisen sijaan. Yrityksen hierarkiarakenne on lähes olematon ja kaikkea byrokratiaa on pyritty minimoimaan.

Työporukan kesken on yhdessä päätetty myös yrityksen arvot. Arvoiksi valikoituivat asiantuntijuus ja työllistyminen, sillä haluttiin, että arvot ovat sellaiset, joihin ihmiset pystyvät sitoutumaan.

Teemu Karhun mukaan johtaminen on läsnäoloa, aktiivista osallistumista keskusteluun ja yrityksen toimintaan. Karhu ei kuitenkaan ole paikan päällä kyttäämässä, että hommat tulevat tehdyksi, vaan työntekijät voivat koska tahansa tulla keskustelemaan hänen kanssaan tai kysymään epäselvissä tilanteissa. Johdon läsnäolo antaa matalan kynnyksen lähestymiselle ja vuorovaikutukselle.

Tukipilareina avoimuus ja luottamus

BearIT:ssä ollaan joustavia ja luotetaan työntekijöihin. Käytännössä tämä näkyy niin, että työntekijöille annetaan vapaus valita, miten tekee työnsä ja mitä työvälineitä käyttää. Turhaa kontrollia on pyritty välttämään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijät tekevät mitä lystäävät, vaan toiminnalla on selkeät rajat, joiden puitteissa toimitaan, sekä tavoite, jota kohden yhdessä ponnistellaan.

Luottamuksen rakentaminen vaatii tietyllä tavalla uudenlaista johtamista ja perinteisistä malleista pois pääsemistä. Aito luottamus kuitenkin palkitsee – esimies voi lähteä lomalle ilman stressiä tietäen, että hommat tulevat tehdyksi.

Vaikka BearIT:ssä työskentely on suhteellisen vapaata ja joustavaa, ei kukaan kuitenkaan jää ongelmatilanteessa oman onnensa nojaan, sillä aina saa tukea, jos jokin askarruttaa.

BearIT:n valmentava johtamismalli

  1. Omassa tekemisessä vapaus ja vastuu
  2. On olemassa rajat, joiden puitteissa toimitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen tietää omat työnsä ja vastuunsa, mutta saa päättää itse mitä työkaluja käyttää jne.
  3. Johtaminen on läsnäoloa
  4. Tukea saa itsensä kehittämiselle ja ammatilliselle itsetunnolle

 

Krista Vuori / Monster.fi