Epävarmuus haittaa urakehitystäsi – selätä huijarisyndrooma

Huijarisyndroomaksi kutsutaan ammatillista riittämättömyyden tunnetta ja epävarmuutta omasta osaamisestaan. Huijarisyndrooma vääristää ajattelua ja aiheuttaa tunteen, että on päätynyt nykyiseen työtehtäväänsä ikään kuin vahingossa ja henkilö alitajuisesti pelkää jäävänsä kiinni osaamattomuudestaan.

Huijarisyndroomassa ei siis ole kyse pätevyydestä tai todellisesta taitotasosta, vaan yksilön itselleen asettamista korkeista vaatimuksista.

Tunnista huijarisyndrooma:

 • Voimakas epävarmuus omasta osaamisestaan ja asiantuntijuudestaan
 • Jatkuva tunne, että on saavuttanut työpaikan ja asemansa valheellisesti
 • Tunne, että saavutukset eivät ole ansaittuja tai oikeutettuja
 • Onnistumisten kuittaaminen tuuriksi oikeiden taitojen sijaan

Ketkä kärsivät huijarisyndroomasta?

Iso-Britanniassa toteutetun tutkimuksen mukaan arvioilta jopa 70 % kärsii huijarisyndroomasta jossain vaiheessa uraansa. Jopa kaksi kolmasosaa naisista (66 %) on kärsinyt huijarisyndroomasta, miehillä luku on hieman yli puolet (56 %).

Alat, joilla työskentelevillä esiintyy eniten epävarmuutta omasta osaamisestaan:

 • Luovat alat (taidealat ja muotoilu)
 • Ympäristö- ja maatalousala
 • Informaatiotutkimus ja -analyysi
 • Juridiikan ala
 • Media-ala

Vaikutus ei ulotu vain työntekijöihin, AXA PPP Healthcaren toteuttama tutkimus osoittaa, että joka viides pienyrityksen omistaja kärsii huijarisyndroomasta ja on vakuuttunut siitä, että joku muu voisi johtaa yritystä paremmin.

Mistä huijarisyndrooma kumpuaa?

Huijarisyndrooma voi vaikeuttaa urakehitystä ja aiheuttaa negatiivisuutta omaa työtä kohtaan.

Tutkittaessa syitä, mistä työpaikoilla ilmenevä lamauttava epävarmuus kumpuaa, löydettiin neljä suurinta tekijää:

 • 38 % - Itse itselleen asettamat korkeat odotukset ja oma ammatillinen epävarmuus
 • 23 % - Kritiikin ja arvostelun kohteeksi joutuminen
 • 20 % - Vaikeus pyytää apua
 • 16 % - Vertailu itseään menestyvämpiin kollegoihin

Opettele eroon huijarisyndroomasta

Hyviä uutisia! Huijarisyndrooma ei ole pysyvä mielentila, vaan ennemminkin reaktio olosuhteisiin, stressiin ja epärealistisiin odotuksiin itseä kohtaan. Tämä tarkoittaa, että siitä voi päästä yli.

Silloin kun itsensä ylianalysointi ja ylisuorittaminen on esteenä urakehityksellesi ja henkiselle hyvinvoinnillesi, on aihetta puuttua asiaan ja muuttaa käytöstään.

Opettele ottamaan vastaan positiivista palautetta

Etenkin suomalaisilla tuntuu olevan tapana kuitata kiitokset ”Eihän tämä nyt mitään ollut” -tyyppisellä reaktiolla. Hyväksy saavutuksesi ja kirjoita saamasi palaute tarvittaessa ylös. Kirjalliset ”todisteet” osaamisestasi lisäävät itseluottamustasi.

Tiedä oma arvosi

Älä vähättele itseäsi ja anna työsi puhua puolestaan. Voit esimerkiksi pitää saavutuksistasi kirjaa, johon voit tarpeen tullen palata antamaan boostia itseluottamuksellesi.

Lakkaa ajattelemasta kuten huijari

Tiedostamalla haitalliset ajattelumallit, voit opetella niistä eroon. Kun tunnistat omassa toiminnassasi tavat, jotka johtuvat huijarisyndroomasta eikä niille ole todellista perustetta, voit alkaa muokata ajatteluasi ja käytöstäsi tietoisesti.

Älä tavoittele täydellisyyttä

Ainoa henkilö, joka odottaa, että olet täydellinen jokaisella osa-alueella, olet sinä itse. Sitä paitsi, vastoinkäymisten kohtaaminen ja epäonnistumista selviäminen ovat tärkeä osa sekä henkistä että ammatillista kasvua, joten turha pelätä niitä.

Tiedosta, ettet ole yksin

Kuten tästäkin artikkelista selviää, suurin osa meistä kokee ammatillista epävarmuutta vähintään jossain vaiheessa elämäänsä.

On tutkittu, että urallaan menestyvillä ihmisillä on taipumusta ylianalysointiin. Eli jos olet jatkuvasti huolissasi siitä, oletko tarpeeksi hyvä, on todennäköistä, että suoriudut todellisuudessa varsin hyvin.

Lähde: The Undercover Recruiter

Krista Vuori
Monster

Artikkeli julkaistu vuonna 2019.