Etätyömahdollisuutta hyödynnetään ahkerasti

Etätyö lisää joustavuutta arkeen, ja helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Vapaus kuitenkin tuo mukanaan vastuuta. Työyhteisöllä olisikin hyvä olla selkeät pelisäännöt etätyön tekemisestä. Kysyimme alkusyksyn aikana Monsterin verkkosivujen kävijöiltä, kuinka usein he tekevät etätyötä.

Niistä vastaajista, joilla on mahdollisuus tehdä etätöitä, valtaosa (33,4 %) kertoi tekevänsä töitä etänä viikoittain. Toisiksi eniten, eli 14 prosenttia vastaajista ilmoitti tekevänsä etätöitä kuukausittain. Vain harva vastaajista tekee etätyötä muutaman kerran vuodessa (6,1 %) tai harvemmin (2,3 %).

Kaikille kuitenkaan työskentely etänä ei sovi, n. 5 prosenttia vastaajista ei tee etätöitä, vaikka heillä olisi siihen mahdollisuus.

38,9 prosentilla vastaajista ei ole työssään etätyömahdollisuutta. Ymmärrettävästi kaikilla aloilla ei ole lainkaan mahdollista työskennellä etänä, eikä kaikissa toimistoissakaan ole vielä käytäntönä pitää etätyöpäiviä.

Kyselyn tuloksista voi siis päätellä, että etätyömahdollisuutta käytetään aktiivisesti, jos sellainen on.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan:

Kuinka usein teet etätöitä?

  • Viikoittain – 33,4 % (344 vastaajaa)
  • Kuukausittain – 14 % (144 vastaajaa)
  • Muutaman kerran vuodessa – 6,1 % (63 vastaajaa)
  • Kerran vuodessa tai harvemmin – 2,3 % (24 vastaajaa)
  • En tee etätöitä, vaikka minulla olisi mahdollisuus siihen – 5,3 % (55 vastaajaa)
  • Työssäni ei ole mahdollista tehdä etätöitä – 38,9 % (401 vastaajaa)

*Kysely toteutettiin Monsterin Suomen verkkosivuilla syys-lokakuun vaihteessa 2017. Kyselyyn vastasi yhteensä 1031 henkilöä. Kyselyn tulokset eivät edusta tieteellistä tutkimustietoa, vaan ovat Monsterin sivuilla tehtyjä mielipidemittauksia.

Artikkeli julkaistu vuonna 2017.