Kuinka saan tietoa yrityksen kulttuurista jo työnhakuvaiheessa? 

‘Cultural fit’ eli työntekijän yhteensopivuus yrityksen kulttuuriin on tärkeää niin työntekijän itsensä kuin yrityksenkin kannalta. Miten työnhakija voi selvittää yrityksen kulttuuria jo työnhakuvaiheessa? Mitä asioita kannattaa ottaa huomioon työnantajaa valitessa? 

Yrityskulttuurista ja sen tärkeydestä oli puhumassa LähiTapiolan HDR-johtajana toimiva Tomi Sinisaari Future Forerunners -tapahtumassa.  

Yritys- ja organisaatiokulttuuria voidaan kuvailla monin eri tavoin, esimerkiksi Edgar Scheinin kehittämällä Jäävuorimallilla (1987), jota käytetään edelleen paljon.  

Jäävuorimalli koostuu kolmesta tasosta: 

  • Näkyvät rakenteet (jäävuoren huippu, ulkoiset tekijät): Tähän kuuluu mm. yrityksen toimitilat, pukeutumiskulttuuri, palaverikäytännöt, toimintatavat, perinteet ja työajat 
  • Arvot ja normit (näkymättömiä, mutta usein helposti määriteltävissä): Tähän sisältyy arvojen lisäksi, strategia, tavoitteet, visio, uskomukset ja ajattelu. Mikä juuri tässä yrityksessä ja työyhteisössä on tärkeää ja arvostettavaa ja miten se näkyy toiminnassa? 
  • Pohjimmaiset perusoletukset (syvät olettamukset, joita voi olla hankala tunnistaa tai kyseenalaistaa): Maailmankuva, konsensus, ideologia jne. Ovat muodostuneet pitkällä aikavälillä ja koska niitä pidetään itsestäänselvyyksinä, on niitä vaikeaa määritellä. 

Uudemman määritelmän mukaan kulttuuri rakentuu kolmesta peruskivestä: arvot, missio ja ihmiskäsitys (Panu LuukkaYrityskulttuuri on kuningas – Mikä, miksi ja miten?) 

Mitä kannattaa kysyä työhaastattelussa?

Työhaastattelussa haastattelija yleensä antaa hakijalle mahdollisuuden esittää omia kysymyksiään. Tämä on kullanarvoinen tilaisuus saada lisätietoa yrityksen kulttuurista. Tilaisuutta ei kannata tuhlata helppoihin kyllä/ei-vastattaviin kysymyksiin vaan asetella sanansa niin, että saat aidosti hyödyllistä informaatiota.  

Sinisaari antaa esimerkin, miten kysymys kannattaa muotoilla; sen sijaan, että kysyisit “Saako teillä tehdä etätöitä?”, johon haastattelija vastaa todennäköisesti vain “Kyllä saa.”, kysy ennemminkin “Miten teillä suhtaudutaan etätyön tekemiseen?”. Tällöin haastattelija joutuu antamaan pidemmän vastauksen, joka kertoo jo jotain yrityksen kulttuurista.  

Muita hyviä yrityskulttuuria luotaavia kysymyksiä ovat esimerkiksi:  

  • “Mitä pitää ottaa huomioon, kun aloitan uutena työntekijänä? Minkälaisia vinkkejä antaisit?” 
  • “Minkälaisia tyyppejä tiimissä on?” 
  • “Miten yrityksen arvot näkyvät käytännössä?” 

Opi huomioimaan myös yrityskulttuurin sanaton viestintä

–Merkkejä yrityksen kulttuurista ja arvoista näkyy jo ennen kuin kävelet firman rakennukseen sisälle, kertoo Sinisaari. Esimerkiksi jo parkkipaikkojen sijainti voi viestiä yrityksen arvoista. Mitä kertoo, jos johtajien autoille on varattu paikat parhaalta sijainnilta ovien vierestä?  

Sinisaari vinkkaa myös tarkastelemaan aulatilaa työhaastatteluun tullessa. Onko viihtyisyyteen panostettu tai kuka on vastaanottamassa? Jos vastassa on heti palkintoseinä ja kuvia edellisistä johtajista, voi siitä päätellä yrityksen arvostuksen meritokratiaa kohtaan. 

Miksi kulttuurinen yhteensopivuus on tärkeää?

Siinä missä ihmiset ovat erilaisia, myös yritykset ja niiden kulttuurit ovat erilaisia. Tietynlainen toimintakulttuuri, joka sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toisille.  

Työskenteleminen itselleen sopivassa työyhteisössä, jonka arvot voi jakaa, lisää työntekijän: 

  • Työviihtyvyyttä ja hyvinvointia: Työpaikka, jossa työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, toimintatavat ja arvot ovat sellaisia, johon voi sitoutua ja samastua lisää työntekijän viihtyvyyttä, turvallisuutta ja henkistä hyvinvointia. 
  • Motivaatiota: Työ, jossa pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan ja kehittymään, lisää motivaatiota ja suorituskyky paranee. Kuka ei haluaisi olla hyvä ja tehokas työssään? 
  • Sitoutumista: Hyvässä työyhteisössä viihtyy ja tarve vaihtaa työpaikkaa vähenee. Lojaalius työpaikkaa kohtaan motivoi antamaan parhaansa. 

Monesti työnhakijat ovat pahoillaan, kun työpaikka jäi saamatta, vaikka kaikki taidot ja osaaminen olisivatkin olleet kohdallaan. Voi kuitenkin olla, että työnhakijan ja yrityksen arvot tai persoona eivät täysin kohdanneet. Yhteensopivuus on kuitenkin yksi tärkeimmistä rekrytointikriteereistä 

Onkin hyvä pitää mielessä, että yhtä oikeaa henkilötyyppiä ei ole. Se, minkälaisia ominaisuuksia ja arvoja tulevalta työntekijältä odotetaan, riippuu rekrytoivan yrityksen kulttuurista.

 

Krista Vuori Monster

Artikkeli julkaistu vuonna 2019.