Miten tuoda esille omaa osaamistaan työnhaussa?

Omalle osaamiselleen tulee helposti sokeaksi ja siksi siitä kertominen tuntuu usein vaikealta. Oikeanlaisilla työkaluilla on mahdollista opetella kartoittamaan omaa osaamistaan ja kertomaan siitä paremmin.

Uravalmentaja Pilvi Nybom InCoaching Oy:stä oli Rekryklubi-työnhakutapahtumassa kertomassa oman osaamisen brändäämisestä.

Mitä on oman osaamisen brändäys?

Osaamisen brändäyksellä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että henkilö tunnistaa oman osaamisensa ja osaa kertoa siitä muille myyvästi ja markkinoinnillisesti. Omasta osaamisestaan kertominen tuntuu kuitenkin olevan kaikille enemmän tai vähemmän hankalaa, kertoo Pilvi uravalmennuskokemuksestaan.

Pilvin mukaan kyseessä on osittain suomalaisille tyypillinen tapa vähätellä omaa osaamistaan. Asiaa ei kannata ajatella itsensä kehumisena, vaan mieltää tilanne mieluummin niin, että kun on kokemusta tietystä asiasta, on siitä kertynyt tietynlaista osaamista. Itseään ei tarvitse kehua, vaan kertoa osaamisestaan.

Osaamisen tunnistaminen on kaiken tuloksellisen työnhaun pohjalla

Ennen kuin ryhtyy varsinaiseen työnhakuun, kannattaa ensin tehdä pohjatyö kunnolla ja opetella tunnistamaan omaa osaamistaan. Näin työnhaku on paljon tuloksellisempaa.

Työnhaun pohjatöihin kuuluu itseanalyysi, joka koostuu:

  • Omien vahvuuksien tunnistamisesta
  • Oman motivaation ja kiinnostuksen kohteiden määrittelystä

Konkreettisena vinkkinä Pilvi kehottaa tekemään vahvuus-mindmapin. Jos olet avoin vahvuuskarttaa tehdessäsi, voit huomata yllättäviäkin yhteyksiä. Ota huomioon myös kiinnostuksen kohteesi, sillä aito kiinnostus luo myös ammatillista osaamista.

Vahvuus-mindmapin lisäksi Pilvi suosittelee laatimaan hissipuheen, jossa kerrot itsestäsi ja osaamisestasi napakasti ja kiinnostavasti. Hissipuhe on oma myyntipuheesi, jota tarvitaan esimerkiksi CV:ssä, puheluissa työnantajille ja työhaastatteluissa. Kiteytä puheeseen tärkein asia ensin. Puheen sisältöä kannattaa varioida riippuen siitä, kenelle puhe on kohdennettu.

Kun perusta on kunnossa:

  • Kartoita erilaiset työnhaun keinot ja kanavat.
  • Valitse ne sosiaalisen median kanavat, joita haluat käyttää työnhaussa ja laita ne kuntoon.
  • Kartoita myös ammatilliset verkostosi ja pohdi olisiko kontakteissasi sellaisia henkilöitä, joista olisi apua työnhaussasi.
  • Mieti, mistä yrityksistä ja organisaatioista itseäsi kiinnostavia piilotyöpaikkoja voisi löytyä. Vaikka piilotyönhaku koetaan usein hankalaksi, avoimista paikoista on yleensä enemmän kilpailua.

Vasta näiden vaiheiden jälkeen työnhaku muuttuu aidosti tulokselliseksi. Töitä on toki mahdollista saada ilman kunnollista pohjatyötä ja suunnitelmallisuutta, mutta tämä vaatii enemmän tuuria.

Katso avoimet työpaikat

Krista Vuori
Monster