Näin tunnistat burnoutin

Huono päivä töissä venyy kokonaiseksi surkeaksi työviikoksi. Stressiä taas! Kävelemme työpaikalle kuin zombit eikä mikään työ tunnu sujuvan. Tuttu tilanne?

Jos huonoja päiviä on jatkunut useamman viikon eikä vireystaso nouse, voi olla aika pysähtyä. Jos tuntemukset jatkuvat pitkään ja stressi käy sietämättömäksi, ihminen voi kärsiä burnoutista eli työuupumuksesta.

Monsterin kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan jopa 23 prosenttia 7500 vastaajista on sairastunut työuupumukseen useasti. Lähes puolet vastaajista kertoi kokevansa työuupumuksen oireita joskus.

Mikä on burnout?

Burnout tai työuupumus on laajalle levinnyt ilmiö. Se ei ole sairaus, mutta hoitamattomana se voi johtaa muun muassa masennukseen tai unihäiriöihin. Lääketieteellisessä tautiluokituksessa työuupumus merkitään diagnoosin yhteyteen näin: ”ihmisellä on elämäntilanteen hallintaan liittyvä ongelma.”

Burnout on pitkittyneen työstressin seurauksena kehittynyt häiriötila, johon kuuluu kyynistynyt asenne työtä kohtaan, väsymys, joka ei lakkaa normaalilla levolla ja ammatillisen itsetunnon romahtaminen.

Miten burnout ilmenee?

Burnoutille on ominaista, että psyykkiset voimavarat katoavat vähitellen.

Puhti on lopulta niin nollassa, että väsymys ei kaikkoa normaalilla levolla. Yksi viikonloppu ei enää palauta työstä.

Kyynistyminen näkyy juurikin zombimaisena asenteena työtä kohtaan. Kyynisyys on työn merkityksellisyyden ja mielekkyyden kadottamista.

Ammatillisen itsetunnon romahtaminen tuntuu ikävältä sekin. Silloin työntekijää vaivaa tunne, ettei pysty työhönsä. Myös aikaansaamisen tunne vähenee.

Mikä aiheuttaa burnoutin?

Miksi alun perin motivoitunut työn sankari joutuu työuupumuskurimukseen? Burnoutin taustalla on monia syitä. Työuupumus kehittyy työn ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa ja siksi syitä uupumukseen on niin tekijässä kuin työssäkin.

Työhön liittyvät tekijät voivat olla esimerkiksi:

 • liian suuri työmäärä
 • epäselvyydet
 • rooliristiriidat
 • vähäiset vaikuttamismahdollisuudet
 • ennakoimattomuus työssä
 • vähäinen esimiehen tuki

Työntekijän ominaisuuksia, jotka voivat kehittää työuupumusta:

 • liian suuret vaatimukset itseä ja työtä kohtaan
 • voimakas velvollisuudentunto
 • vaikeus tunnistaa ja ilmaista omia tunteita
 • vähäiset stressinlievityskeinot

Miten burnoutista voi toipua?

Usein burnoutin tunnistamiseen ja siitä toipumiseen auttaa ulkopuolinen apu. Työterveyteen kannattaa ottaa yhteyttä, jos työstä ei enää palaudu samalla tavalla kuin ennen ja yleinen vireystila on matala.

Työuupumuksesta elpymistä edistävät:

 • riittävä liikunta, joka lisää rentoutumista
 • uni
 • oman arvon tunnistaminen
 • kokonaisvaltainen itsestä huolehtiminen
 • ymmärrys tilanteesta ja siihen johtavista syistä
 • omien arvojen, ajatusten, asenteiden ja toimintatapojen arviointi
 • ”Ei:n” sanominen

Työuupumista voi myös yrittää omalta osaltaan ennaltaehkäistä. Taukojen laiminlyönti voi kieliä siitä, että työntekijällä ei ole taitoja stressitilanteen purkuun. Taukojen pitäminen on siis tärkeää. Työpäiviä ei myöskään ole syytä jatkuvasti venyttää. Työn rajaaminen on myös ennalta ehkäisevää toimintaa.

 

Lähteet: monster.com, Terveyskirjasto.fi

Lue myös: Miten saan työn ja vapaa-ajan tasapainoon?
Lue myös: Näin tunnistat burnoutin

Katso avoimet työpaikat