Näitä asioita rekrytoija etsii hakemuksesta

Moniin työpaikkoihin saattaa olla satoja hakijoita ja tällöin hakijamassasta erottuminen edukseen on tärkeää. Kokenut rekrytoinnin ammattilainen Mira Karilahti Psycon Oy:sta oli kevään Monster Klubi -tapahtumassa puhumassa työnhaussa erottautumisesta ja kertomassa työnhakuvinkkejä rekrytoijan näkökulmasta.

Rekrytoinnin kolme kulmakiveä

Miran mukaan rekrytoijat tarkastelevat työnhakijoissa kolmea asiaa miettiessään, olisiko henkilö sopiva haettuun työnkuvaan.

Motivaatio

  • Minkälaisista asioista henkilö motivoituu?
  • Mitkä ovat työnhakijan odotukset työpaikkaa ja -tehtävää kohtaan?
  • Välittyykö aito kiinnostus työpaikkaa kohtaan?

Yhteensopivuus

  • Minkälaiseen työympäristöön tai tiimiin henkilö olisi tulossa?
  • Minkälainen on hakijan työskentelytyyli ja miten se peilautuu haettuun työtehtävään? Esimerkiksi soveltuuko hakija tiimityöhön vai ennemminkin itsenäiseen työskentelyyn? Onko hänellä detaljiorientoitunut vai suurpiirteinen lähestymistapa asioihin?
  • Minkälaista työskentelyotetta tarvitaan haetussa tehtävässä?

Osaaminen

  • Mitä osaamista työnhakijalla on? Tähän kuuluu sekä varsinainen substanssiosaaminen että ”pehmeät taidot”.
  • Minkälainen on hakijan motivaatio ja potentiaali oppia uutta?

Työnhakijan kannattaakin kiinnittää näihin kolmeen osa-alueeseen tietoisesti huomiota kirjoittaessaan työnhakudokumentteja ja vastatessaan haastattelukysymyksiin.

Vaikka kaikkia osa-alueita tarvitaan, niitä ei aina painoteta samassa suhteessa. Joissakin tehtävissä toiset ominaisuudet painavat enemmän kuin toiset. Jos substanssiosaaminen ei vakuuta, ei välttämättä pääse näyttämään muita osa-alueita. Kaikkea ei tarvitse osata, mutta yleensä tarvittavat pohjatiedot on oltava.

Viesti osaamisestasi selkeästi ja kiinnostavasti

Työnhaussa erottuakseen on tärkeää tunnistaa oma osaamisensa ja osata kertoa taidoistaan niin, että muutkin ymmärtävät sen. CV on näyte siitä, miten hahmotat osaamisesi ja ilmaiset sen kiinnostavasti. Näitä taitoja vaaditaan työelämässäkin! Työtehtävän luonteesta riippuen, työnäytteen eli CV:n muoto voi vaikuttaa ratkaisevastikin etenemiseen rekrytoinnissa.

–Tietty osa hauista menee verkostojen ja piilotyöpaikkojen kautta. Laita siis sosiaalisen median profiilisi kuntoon, Mira vinkkaa. Pidä huolta, että työnhaussa käyttämäsi someprofiilit tukevat asiantuntijuuttasi ja kiinnostuksenkohteitasi. Omiin profiileihin kannattaa myös suoraan kirjoittaa, jos etsii uusia työskentelymahdollisuuksia.

Erityisesti alanvaihtajien tulee korostaa motivaatiota

Motivaation esille tuominen työnhaussa on aina tärkeää, mutta erityisesti se korostuu silloin, kun työnhakija on vaihtamassa alaa.

Jos yritykseen haetaan työntekijää uuteen tehtävään, ja hänen on tarkoitus osata homma jo etukäteen ja ns. opettaa koko organisaatiota kyseisen asian parissa, tällöin alanvaihtajilla ei välttämättä ole niin hyvät mahdollisuudet, Mira kertoo suoraan.

On kuitenkin tilanteita, jolloin yrityksellä on mahdollisuus antaa uudelle työntekijälle enemmän aikaa ja tilaa uuden opetteluun, esimerkiksi junior-työntekijänä tai assarina. Tällaisiin positioihin alanvaihtajat sopivat hyvin.

Katso videotaltiointi Monster Klubin puheenvuoroista

Katso avoimet työpaikat

Krista Vuori
Monster