Portfolio on tärkeä luovien alojen työnhakijoille

Erityisesti luovilla ja visuaalisilla aloilla työskenteleville portfolio on työnhaussa lähes itsestäänselvyys. Portfolioksi koottujen työnäytteiden avulla voit helposti esittää osaamistasi visuaalisin keinoin sekä kertoa projekteista, joissa olet ollut osallisena. Tuleva työnantaja on helpompi vakuuttaa, kun on sanojensa tueksi materiaalia mitä näyttää.
Kuvituskuva: Läppäri, jossa auki paljon kuvia sisältävä porftoliosivu

Luovilla aloilla työllistymiseen vaikuttaa substanssiosaamisen lisäksi merkittävästi henkilön tapa työskennellä sekä tyyli tuottaa materiaalia. Portfolion avulla voi tuoda esille omaa persoonaansa ja ammatti-identiteettiään, ja se voi toimia ikään kuin käyntikorttina.

Minkälaista sisältöä portfolioon?

Mieti portfolion muoto ja sisältö sen mukaan, minkälaisia työtehtäviä olet etsimässä. Jotta portfoliostasi ei tule liian hajanainen tai sekava, kannattaa siinä pitää jonkinlainen yhteneväisyys. Jos sinulla on paljon hyvin erilaista osaamista, voit koostaa portfolioita erityyppisiä työtehtäviä varten, esimerkiksi yhden, johon olet koonnut kirjoittamiasi artikkeleita ja muita juttunäytteitä, ja toisen, jossa esittelet visuaalista osaamistasi.

Valitse portfoliossa esiteltävät työt harkiten. Kokoa siihen parhaat työsi ja tärkeimmät saavutuksesi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tässäkin tapauksessa "vähemmän voi usein olla enemmän" ja pitää työnäytteiden määrä maltillisena, sillä työnantajalla on usein vain rajallisesti aikaa tutustua työnäytteisiin.

Työnhaussa muista erottuminen ja mieleen jääminen on tärkeää – hyvä portfolio ilmentää kokemuksen ja osaamisen lisäksi myös tekijän persoonaa. Siihen voi lisätä yllättäviäkin elementtejä.

Portfolioon voi koota työnäytteitä mm. harrastus- ja vapaa-ajan projekteista, opiskeluajalta, työtehtävistä tai vaikkapa vapaaehtoistyössä tehdyistä projekteista.

Huomioi kuitenkin, että työsuhteessa tehtyihin projekteihin voi liittyä salassapitovelvollisuus, joten esimieheltä kannattaa kysyä lupa, saako materiaalia käyttää työnäytteenä osana portfoliota. Jos projektissa on ollut osallisena muita henkilöitä, on tärkeää tuoda esille, mitkä olivat juuri sinun vastuualueesi kyseisessä projektissa.

Aloita portfolion kokoaminen jo opiskeluaikana

Jos sinulle ei ole vielä kertynyt materiaalia työprojekteista, voit hyvin laittaa portfolioosi työnäytteitä opintoihisi kuuluneista kurssitöistä, jos ne tuovat esille osaamistasi.

Työnäytteitä kannattaa alkaa keräämään omaan portfolioon jo opintojen alkuvaiheesta asti. Näin sinulla on jo valmiina materiaalia portfoliossasi, kun haet ensimmäistä oman alasi työ- tai harjoittelupaikkaa.

Portfolio voi olla monessa eri muodossa

  • Verkkosivumuodossa olevaa portfoliota voi helposti jakaa sosiaalisessa mediassa ja linkittää työhakemukseen. Verkkoportfolion yhteyteen kannattaa liittää hieman tietoa itsestäsi, CV ja yhteystiedot. Internetistä löytyy helposti erilaisia tällaiseen tarkoitukseen sopivia ilmaisia alustoja, joita voi käyttää ilman koodaustaitoja.
  • PDF-muotoisen portfolion sisältöä on helppo räätälöidä aina haettua työtehtävää varten ja liittää hakemukseen. Varmista kuitenkin, ettei tiedostosta tule liian suurikokoinen.
  • Joissain tapauksissa myös printtimuodossa olevasta portfoliosta voi olla etua.
  • Videomuotoista portfoliota kutsutaan nimellä showreel. Showreel voi kuulua esimerkiksi animaation, elokuva- ja tv-tuotantojen parissa työskentelevien työnhakupakkiin.

Löydä itsellesi oikea tapa rakentaa portfolio

Kuten ansioluettelonkin kohdalla, ei ole yhtä oikeaa tapaa kertoa omasta osaamisestaan. Sama pätee myös portfolioon – mieti, minkälainen esitystapa tuo taitosi ja osaamisesi parhaiten esille. Malleja erilaisista tyyleistä rakentaa portfolio löydät esimerkiksi Pinterestistä.

Portfolion muoto ja ulkoasu riippuu myös hyvin paljon siinä esiteltävistä taidoista. Kirjoitusnäytteitä sisältävä portfolio voi olla hyvin erinäköinen kuin esimerkiksi kuvituksia, valokuvia tai graafista suunnittelua sisältävä.

Lue myös: Visuaalinen CV on tapa erottua työnhaussa
Lue myös: CV:n perusasiat kuntoon
Lue myös: 7 vinkkiä hyvään työhakemukseen

Katso avoimet työpaikat

Krista Vuori
Monster.fi

Artikkeli julkaistu vuonna 2018.