Psykologi Jaakko Sahimaa löysi kutsumuksensa työn merkityksellisyydestä

Jaakko Sahimaa, 26, hakeutui opiskelemaan psykologiaa, koska halusi työskennellä auttamistyössä lasten ja nuorten parissa. Työn merkityksellisyys -teema vei hänet kuitenkin mennessään ja nyt Sahimaasta on kehkeytynyt aihealueen asiantuntija.

Psykologi Jaakko Sahimaa tiesi jo nuorena haluavansa tehdä työtä, jonka kokee merkitykselliseksi.

- Halusin tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa työtä. Alun perin päätin alkaa opiskelemaan psykologiaa, jotta voisin tulevaisuudessa työskennellä lasten ja nuorten parissa. Heidän kanssaan työskentely oli minulle myös ennestään tuttua nuorisotyön muodossa.

Opintojen aikana Sahimaa huomasi turhautuvansa – psykologian opinnot eivät keskittyneet hänen mielestään tarpeeksi ennaltaehkäisevään työhön tai ihmismielen positiivisen puolen ja ihmismielen koko potentiaalin hyödyntämiseen.

- Opintojen ongelmakeskeisyys kyllästytti. Pikkuhiljaa aloin miettimään, millä muulla tavoilla voisin hyödyntää psykologian opintoja ja tehdä sellaista työtä, jolla voisi vaikuttaa asioihin vielä kokonaisvaltaisemmin.

Samalla ajatus lasten ja nuorten kanssa tehtävästä työstä alkoi muuttumaan ja organisaatiopsykologia alkoi kiinnostamaan. Innostus työn merkityksellisyyttä kohtaan syttyi, kun Sahimaa pohti aihetta kanditutkielmaansa.

- Silmäilin listaa potentiaalisista aiheista ja sieltä pompsahti esiin työn merkityksellisyys. Innostuin aiheesta heti ja rupesin perehtymään siihen enemmän kirjallisuuden ja tutkimusten avulla.

Mitä työn merkityksellisyys on?

Työn merkityksellisyydestä on viime vuosien aikana alettu puhumaan yhä enemmän. Mistä ilmiössä oikein on kysymys ja miksi aihe on tärkeä?

- Työn merkityksellisyys koskettaa meitä kaikkia, olit sitten toimitusjohtaja, työntekijä, yrittäjä tai työtön, Sahimaa kuvailee.

Sahimaan mukaan merkityksellisyyden kokemus on yleisinhimillinen tarve, eikä se rajoitu pelkästään työelämään, vaan on paljon laajempi ilmiö. Jokainen meistä haluaa kokea oman olemisensa, elämisensä ja tekemisensä merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Työ on kuitenkin valtaosalle niin suuri osa elämää, että myös työ halutaan kokea merkityksellisenä.

- Yksilöiden lisäksi myös organisaatiot ovat alkaneet heräilemään siihen, että työn merkitykselliseksi kokeminen on työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi koko organisaation etu. Merkityksellisyyden tunne työelämässä lisää motivaatiota, tehokkuutta ja sitoutuneisuutta työhön. Kun kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, motivaatio on sisäistä luonnostaan.

Mistä työn merkityksellisyys syntyy?

- Merkityksellisyyttä tutkineen ja minunkin Pro Gradun ohjanneen Frank Martelan mukaan työn merkityksellisyys syntyy siitä, että työn itsessään tulee olla arvokasta, työllä on hyvää tuottava päämäärä, sekä siitä, että työssä pääsee toteuttamaan itseään. Toki on muitakin määritelmiä, Sahimaa tiivistää.

Missiona merkityksellisempi työelämä

Samalla kun Sahimaa alkoi työstämään tutkielmaansa työn merkityksellisyydestä, hän haki opiskelemaan myös tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Lappeenrannan tekniselle yliopistolle. Valmistuminen häämöttää keväällä 2020.

- Halusin saada kaupallista bisnesosaamista psykologian opintojen rinnalle.

Valmistuttuaan psykologiksi Jaakko työskenteli jonkin aikaa työterveyspsykologina, mutta siirtyi organisaatiopsykologin tehtäviin Terveystalolle elokuussa 2018.

- Halusin yksilöiden hyvinvoinnin lisäksi skaalata työni vaikuttavuutta, ja pyrkiä tekemään työelämästä entistä merkityksellisempää yksilöille, organisaatioille ja koko yhteiskunnalle. Organisaatiopsykologin tehtävissä pääsen työskentelemään muun muassa näiden teemojen parissa.

”Mr. Meaningful” -lempinimen saanut Sahimaa on monessa mukana. Päivätyönsä lisäksi hän on mukana Meaningful Work Finland Ry:n toiminnassa, konsultoi yrityksiä ja yksilöitä, luennoi sekä kirjoittaa kirjaa työn merkityksellisyyteen liittyen. Mihin Sahimaa pyrkii tällä kaikella?

- Tavoitteenani on omalla panoksellani tehdä suomalaisesta työelämästä merkityksellisempää yksilöille, organisaatioille ja koko yhteiskunnalle. Eikä se haittaa, jos siinä tekemisen lomassa saavuttaa jonkinlaisen ajatusjohtajan aseman tämän merkityksellisyysteeman äärellä.

Miten löytää merkityksellisyyttä työhönsä?

Voiko jokainen meistä löytää merkityksellisyyttä työhönsä ja miten?

- Se vaatii yksilötasolla omien arvojen, odotusten ja päämäärien työstämistä. Pitää olla myös tietoinen omasta osaamisestaan ja kyvyistään. Näin päätyy todennäköisesti tekemään omien arvojensa ja osaamisensa mukaista työtä, jossa on myös merkitykselliseksi koettuja tavoitteita. Ja tarvittaessa ei-niin-merkityksellisessäkin työssä ihminen kykenee muuttamaan työskentelytapojaan mielekkäämmiksi eli tuunaamaan työtä enemmän omannäköiseksi.

Sahimaan mukaan työn merkityksellisyys voi löytyä myös aivan toisesta suunnasta kuin ensin on ajatellut.

- Opiskellessani psykologiksi pohdin paljon, millainen työ olisi minulle merkityksellistä. Loppujen lopuksi se löytyikin siitä, että autan muita löytämään merkityksellisyyttä omaan työhönsä, Sahimaa kiteyttää.

 

 

Taru Tammikallio

Kirjoittaja on työelämän tabuja ja ilmiöitä esille nostava bloggaaja, podcastaaja, toimittaja ja media-alan yrittäjä. Tarun missiona on parempi työelämä, jossa vaikeistakin asioista uskalletaan puhua suoraan. Yhteydenotot LinkedInin tai Instagramin kautta tai sähköpostilla.

Artikkeli julkaistu vuonna 2019.