Ristiriidat pomon kanssa – miten ratkaista tilanne?

Esihenkilön ja työntekijän väliset erimielisyydet ovat vaikeita tilanteita ja voivat osoittautua hankaliksi molempien kannalta myös jatkossa. Joskus ristiriidat voivat kärjistyä niin pahoiksi, että osapuolet ryhtyvät mustamaalaamaan toisiaan. Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin ja Työterveyslaitoksen johtava konsultti Susanna Kalavainen kertovat, miten työpaikan ristiriitoja voidaan selvittää ja välttää.

Esihenkilön ja alaisen väliset konfliktit saavat usein alkunsa osapuolten näkemyseroista.

- Näkemyserot voivat liittyä esimerkiksi työskentelytapoihin, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, kriisien selvittämiseen erikoistunut johtava konsultti Susanna Kalavainen kertoo.

Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklinin mukaan työyhteisön kiireen keskellä voi tuntua hankalalta ottaa puheeksi mieltä painavaa asiaa. Tällöin tilanteet usein kärjistyvät ja paisuvat omassa mielessä suuremmiksi kuin ovatkaan. Asioista suoraan puhuminen ei kuitenkaan aina ole helppoa.

- Vaikeista asioista on vaikeaa puhua. Riippuu todella paljon myös työyhteisön keskustelukulttuurista – jos pelätään, että asian puheeksi ottamisesta voi seurata haittaa itselle, kynnys keskustelulle on selkeästi isompi. Jos taas keskustelukulttuuri on avointa ja työyhteisössä vallitsee turvallinen tunne, asiat otetaan helpommin puheeksi, Meklin toteaa.

Joskus saatetaan myös ajatella, että tilanne korjaantuu itsestään. Näin käy kuitenkin harvoin.

Erimielisyyksiä saatetaan puida jopa oikeudessa

Joskus erimielisyydet esimiehen ja alaisen välillä voivat kärjistyä niin, että osapuolet alkavat mustamaalaamaan toisiaan.

Vastaan voi tulla esimerkiksi tilanteita, joissa tulehtuneiden välien takia irtisanoutunut työntekijä kokee, että entinen esimies on antanut virheellistä tietoa hänen työtaidoistaan. Usein tapaukset liittyvät kiusaamiskokemuksiin ja häirintään, joissa työntekijä on kokenut, että esimies kohtelee häntä epäoikeudenmukaisesti.

Joissain tapauksissa tilanne menee niin pahaksi, että asiaa puidaan oikeudessa asti.

- Mikäli entinen työnantaja levittää valheellista tietoa työntekijästä ja hänen työtaidoistaan tai ominaisuuksistaan, saattaa työnantaja pahimmassa tapauksessa joutua sekä rikosoikeudelliseen- että vahingonkorvausvastuuseen asiasta, Meklin kertoo.

Tilanne voi olla myös päinvastoin – entinen työntekijä on yleensä vapaampi kertomaan omia näkemyksiään tilanteesta kuin työnantaja. Sekä työntekijän että työnantajan kannattaa kuitenkin tarkkaan harkita mitä puhuu ja kenelle, sillä seurauksena voi olla kunnianloukkaussyyte.

- Molempien osapuolten kannattaa miettiä, millaisen kuvan itsestään antaa, jos puhuu muista negatiiviseen sävyyn, Kalavainen lisää.

Miten huomioida tilanne uutta työtä hakiessa?

Mikäli tulehtunut tilanne on johtanut työntekijän irtisanoutumiseen ja asia on jäänyt selvittämättä, tilanne voi olla hankala uutta työtä hakiessa. Joskus rekrytoijat saattavat haluta soittaa edelliselle työnantajalle kysyäkseen tietoja työtä hakevasta henkilöstä.

- Tässä tilanteessa työnhakijan ei tietystikään kannata laittaa entistä esimiestään suosittelijaksi. Yrityksen on muutenkin aina pyydettävä työn hakemiseen liittyvät tiedot ensisijaisesti työnhakijalta itseltään tai saada häneltä lupa kysyä tietoja muualta. Työnantaja ei saa soittaa työnhakijan entiselle esimiehelle ilman lupaa. Tällöin rikotaan hakijan yksityisyyden suojaa, Meklin toteaa.

Työterveyslaitoksen johtavan konsultin Susanna Kalavaisen mukaan, erityisen haasteellista työnhakutilanteissa on puolueellisuus – kuinka puolueettomasti asioista voi kertoa, jos välit ovat todella tulehtuneet?

- Ensisijaisesti työyhteisön väliset ristiriidat kannattaa käsitellä työyhteisössä. Entistä työnantajaa ei missään nimessä kannata ruveta haukkumaan, silloin ei koskaan anna itsestään hyvää kuvaa. Jos tilanteesta kysytään, voi halutessaan kertoa, että työpaikalla oli ristiriitoja, jonka vuoksi ei halua, että entiselle esimiehelle soitetaan. Tällöin voi antaa toisen suosittelijan yhteystiedot, Kalavainen neuvoo.

4 vinkkiä työpaikan ristiriitatilanteiden selvittämiseen

1. Ota tilanne puheeksi mahdollisimman pian

Ei kannata odottaa, että ristiriidat kärjistyvät. Ota tilanne puheeksi ilman syytöksiä, vaatimuksia tai hyökkäämistä. Ratkaisukeskeinen asenne ja vastakkainasettelun välttäminen kannattaa. Keskustelun lähtökohtana tulisi olla se, miten voitte yhdessä selvittää tilanteen.

2. Pyydä apua

Jos tilannetta ei saada selvitettyä osapuolten kesken, pyydä työpaikan luottamusmies ja työterveyspsykologi avuksi. He osaavat katsoa tilannetta puolueettomasti ja ulkopuolisin silmin, jolloin keskustelu pysyy oikeilla raiteilla.

3. Dokumentoi tilanteita

Kirjaa sovittuja asioita ja ristiriitatilanteita ylös, jotta niihin voidaan tarpeen tullen palata jälkikäteen.

Näin sinulla on myös mustaa valkoisella ja asiat tuoreessa muistissa.

4. Ota yhteys liiton juristiin

Mikäli tilanne kärjistyy niin pahaksi, että toinen osapuolista alkaa mustamaalaamaan toista, eikä keskusteluyhteys toimi, ota yhteys liiton juristiin ja kysy neuvoa. Mikäli et ole minkään liiton jäsen, kannattaa olla yhdessä johonkin muuhun juristiin. Joskus on tarpeen, että juristi kertoo, mitä lainsäädäntö sanoo kunnianloukkauksesta tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

Katso avoimet työpaikat

Taru Tammikallio

Kirjoittaja on työelämän tabuja ja ilmiöitä esille nostava bloggaaja, podcastaaja, toimittaja ja media-alan yrittäjä. Tarun missiona on parempi työelämä, jossa vaikeistakin asioista uskalletaan puhua suoraan. Yhteydenotot LinkedInin kautta tai sähköpostilla.

Artikkeli julkaistu vuonna 2018.