Työhaastattelu on näytön paikka työnantajallekin

Työhaastattelu on usein työnhakijan ja työnantajan ensimmäinen kohtaaminen kasvokkain, joten kummankin osapuolen tulee tehdä hyvä ensivaikutelma.

Rekrytoija ei ole työhaastattelussa ainoa arvioiva osapuoli, vaan myös työnhakija yrittää selvittää, olisiko yritys hänelle juuri oikea.

Työhaastattelu on työnantajalle siis kullanarvoinen tilaisuus vaikuttaa työnhakijan mielikuvaan yrityksestä työnantajana. Haastatellulle tulisikin välittyä tunne, että hän on tulossa hyvään ja kiinnostavaan työyhteisöön.

Ikävä työhaastattelukokemus vaikuttaa työnhakijan käsitykseen koko yrityksestä, haastateltavia tulisikin kohdella kuin potentiaalisia asiakkaita. Negatiivinen hakijakokemus jaetaan myös helposti eteenpäin. Lue vinkit onnistuneeseen hakijakokemukseen.

Näillä vinkeillä jätät positiivisen vaikutelman haastateltavalle

Tiedä mitä olet hakemassa:

 • Työhaastattelukysymykset ja haastattelun runko on helpompi koostaa kun haetun position työnkuva ja kokemustaso on selvillä.
 • Ei anna ammattitaitoista kuvaa, jos työnhakijalle jää sellainen mielikuva, että yrityksellä ei ole tarkkaa kuvaa siitä, mitä ollaan hakemassa.

Valmistaudu ja perehdy hakijaan:

 • Perehdy työnhakijan osaamiseen ja profiiliin; mitkä ovat kyseisen tehtävän kannalta hänen vahvuutensa ja vastaavasti kehityskohteet.
 • Selvennä itsellesi, mihin kysymyksiin haluat ja tarvitset vastaukset. Kannattaa kuitenkin miettiä, onko klassinen kysymyspatteristo oikea tapa saada hakijasta oikeat asiat esille.
 • Haastattelussa pääsee syvemmälle keskustelemaan roolista, jos myös haastattelija on tehnyt taustatyöt hyvin.

Keskity ja kunnioita haastattelutilannetta:

 • Keskity haastateltavaan, älä anna ajatustesi harhailla seuraavaan palaveriin tai tekemättömiin töihin. Työhaastattelun toinen osapuoli huomaa kyllä, jos olemuksesi on poissaoleva.
 • Ole aidosti kiinnostunut haastateltavasta.
 • Keskustelu kannattaa pitää mahdollisimman luonnollisena, jotta saat parhaan käsityksen haastateltavan persoonasta. Näin pystyt paremmin arvioimaan osaamisen lisäksi myös hakijan yhteensopivuutta tiimiin ja koko organisaatioon (ns. cultural fit).

Vältä turhaa valta-asetelmaa:

 • Suhtaudu haastateltavaan tasa-arvoisena keskustelukumppanina.
 • Työhaastattelun ei pidä olla ristikuulustelu, jossa rekrytoiva osapuoli tenttaa työnhakijaa. Kukaan ei ole parhaimmillaan altavastaajana.
 • Työhaastattelutilanne antaa hakijalle ensikäsityksen siitä, miten yrityksessänne kuunnellaan ja kohdellaan työntekijöitä. Molemminpuolinen keskustelu tuo esille kunnioitusta hakijaa kohtaan.
 • Tasavertainen keskustelu voi parhaassa tapauksessa tuoda työnantajallekin uusia ideoita ja oivalluksia liiketoimintaan/palveluun/yrityksen omiin haasteisiin.

Hoida prosessi kunnialla loppuun:

 • Muista, että rekrytointiprosessin onnistumiseen vaikuttaa myös se, mitä tapahtuu työhaastattelun jälkeen.
 • Mieti, minkälainen mielikuva jää rekrytoinnissa loppusuoralle päässeelle työnhakijalle, joka putoaa pois viime metreillä ja saa palkkioksi automaattisen "Kiitos, mutta ei kiitos" -sähköpostin.
 • Vaikka yrityksen johto ja esimiehet ovat usein kiireisiä, viimeisten kandidaattien kohdalla kannattaa rekrytoivan henkilön kuitenkin ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti ja kertoa valinnasta.
 • Valitsematta jääneet hakijat haluavat usein kiittää prosessista ja kuulla palautetta, miksi eivät tulleet valituiksi.
 • Valintapäätöksestä ilmoittaminen henkilökohtaisesti vaatii vain muutaman minuutin puhelinsoiton, mutta sillä on merkittävä vaikutus hakijakokemukseen.

Työhaastattelun onnistumiseen ei siis vaadita sirkustemppuja, vaan siihen riittää aitous ja molemminpuolinen kunnioitus.