Työsuhteen irtisanominen – tunne oikeutesi

Työsuhteen irtisanominen tarkoittaa ilmoitusta työsuhteen päättämisestä joko työnantajan tai työntekijän toimesta. Irtisanomista seuraa useimmiten lakisääteinen irtisanomisaika, ellei toisin molempien osapuolten välillä sovita tai tilanne muuta vaadi.

Määräaikaisen työsuhteen irtisanominen

Määräaikaista työsopimusta ei ole helppo irtisanoa kesken sopimuskauden. Se on luotu niin, että työsuhde tulee päätökseen, kun sovittu määräaika tulee täyteen tai sopimuksen perusteeksi sovittu työ saadaan valmiiksi. Määräaikaisen työsuhteen päättäminen onnistuu vain yhteisellä sopimuksella, sillä yksipuolinen irtisanominen voi johtaa korvausvaatimuksiin. Ainoastaan yli viisi vuotta kestäneen määräaikaisen sopimuksen kanssa noudatetaan irtisanomisen suhteen samoja periaatteita ja menettelyjä kuin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen kanssa.

Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen

Jos työnantaja on se osapuoli, joka irtisanoo työsopimuksen, on hänen perusteltava se irtisanottavalle työntekijälle. Irtisanomisen syitä ovat usein tuotannolliset tai taloudelliset syyt tai työntekijästä riippuvat seikat. Tuotannollisten ja taloudellisten syiden kohdalla vaaditaan usein YT-neuvotteluja.

Kun työnantaja joutuu irtisanomaan työntekijän tästä johtuvista syistä

Irtisanominen työntekijästä johtuvista syistä on erittäin harvinaista ja sitä koskee erillinen menettely. Työnantaja voi irtisanoa tai purkaa työntekijän työsopimuksen painavin syin, jos henkilö on käyttäytynyt välinpitämättömästi ja vakavasti vaarantanut oman tai muiden työturvallisuuden, tai toiminut uhkaavasti tai väkivaltaisesti. Näissäkin tilanteissa työntekijällä on oikeus tulla kuulluksi. Jos työsopimus päädytään purkamaan irtisanomisen sijaan, irtisanomisaikaa ei ole ja palkanmaksu päättyy välittömästi. Irtisanomisilmoitus on toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti, mutta mikäli työntekijää ei tavoiteta, voidaan irtisanomisilmoitus myös postittaa tai lähettää sähköpostitse. Mitä kauemmin työntekijän työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt, sitä pitempi irtisanomisaika on, aina kahdesta viikosta puoleen vuoteen saakka.

Työntekijän laiton irtisanominen

Jos työnantaja ei noudata irtisanomista koskevia menettelyjä, on mahdollista riitauttaa irtisanominen nostamalla kanne. Tässä tilanteessa voi hyvinkin olla oikeutettu korvauksiin, joihin vaikuttavat työsuhteen kesto, määräaikaisessa työsuhteessa sopimuksessa jäljellä oleva kestoaika, irtisanomisen aiheuttamat mahdollinen tulojen menetys sekä työttömyysaika.

Miten irtisanot itsesi työsuhteesta

Työntekijää eivät sido samanlaiset velvollisuudet kuin työnantajaa. Työntekijän ei irtisanoutuessaan tarvitse ilmoittaa syytä irtisanoutumiselleen. Irtisanoutuessasi sinun tulee ilmoittaa asiasta työnantajan edustajalle henkilökohtaisesti. Tarvittaessa irtisanoutumisilmoitus voidaan toimittaa myös kirjepostitse tai sähköpostitse.

Irtisanomisilmoituksen voi laatia vapaamuotoisesti ja siitä on käytävä esille ainakin seuraavat asiat:

  • Nimesi, henkilötunnuksesi ja yhteystietosi
  • Työnantajan tai työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot
  • Ilmoitus irtisanoutumisesta, syytä ei tarvitse mainita
  • Allekirjoitus, aika ja paikka
  • Halutessasi voit pyytää myös todistajien allekirjoitukset

Kaikista helpoimmin irtisanoutuminen onnistuu, kun jätät suullisen irtisanomisilmoituksen suoraan esimiehellesi tai muulle vastaavalle työnantajan edustajalle. Alle viisi vuotta kestäneen työsuhteen irtisanomisaika on 14 päivää ja yli viisi vuotta kestäneen työsuhteen 1 kuukausi. 

 

Katso avoimet työpaikat

Lue myös: Suvi on työskennellyt yli 40 ammatissa - “En vieläkään tiedä, mitä haluaisin tehdä isona”
Lue myös: Arvoristiriidat repivät yhä useampaa työntekijää – psykologi kertoo, kuinka löytää omien arvojen mukainen työpaikka
Lue myös: Karoliina, 24, hyppäsi hoitoalalta täysin toiselle uralle – kertoo nyt vinkit alanvaihtajille
Lue myös: Susanna on vaihtanut vakituisen työn neljä kertaa määräaikaiseen - "Tarinan opetus on, että lähde läpyttää”