Universum: Nämä ovat korkeakouluopiskelijoiden mielestä houkuttelevimmat työnantajayritykset

Tutkimusyritys Universumin toteuttaman vuosittaisen opiskelijatutkimuksen tulokset on julkaistu. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden odotuksia työelämälle sekä houkuttelevimpia työnantajayrityksiä. Tutkimustulosten perusteella suomalaisten opiskelijoiden odotukset tulevaisuuden työstä painottuvat työtehtävien monipuolisuuden, työn ja vapaa-ajan tasapainon sekä merkityksellisyyden ympärille.

Työn ominaisuuksista tärkeimpinä pidetään monipuolisia työtehtäviä, kilpailukykyistä palkkausta sekä esimieheltä saatavaa tukea, luottamusta ja koulutusmahdollisuuksia. Kaupallisen ja teknisen alan opiskelijat arvostavat myös mahdollisuutta kehittyä johtotehtäviin.

”Tulevaisuudessa menestyminen edellyttää sitä, että oppii nopeammin kuin mitä muutos ympärillä on. Myös työnantajien pitää pystyä tarjoamaan sellaisia tehtäviä missä tämä toteutuu. Vain näin voi pysyä houkuttelevana työnantajana taistelun parhaista osaajista kiihtyessä”, Universumin maajohtaja Mika Sallinen kommentoi.

Palkkaodotuksissa eroja miesten ja naisten välillä

Tutkimuksesta selviää, että miesten ja naisten väliset palkkaodotukset ovat lähentyneet vain kaupallisten alojen opiskelijoiden joukossa. Kuitenkin kaupallisten alojen miesopiskelijat aikovat pyytää ensimmäisessä työpaikassaan keskimäärin 271 euroa korkeampaa palkkaa kuin naisopiskelijat. Tekniikan ja IT-alojen opiskelijoiden joukossa palkkaerot sen sijaan kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

”Tämä on ongelma: miten saadaan tytöt ja nuoret naiset pyytämään samaa palkkaa kuin pojat ja miehet. Onko kyse itsetunnosta vain miten tämä pitäisi tulkita?”, Sallinen pohtii.

Korkeakouluopiskelijoiden ihannetyönantajat top 5:

Kaupallinen ala

 1. Finnair
 2. Google
 3. Marimekko
 4. OP Ryhmä
 5. Nordea

IT-ala

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Supercell
 4. F-Secure
 5. Reaktor

Tekniikan ala

 1. KONE
 2. ABB
 3. Wärtsilä
 4. Neste
 5. YIT

Terveysala

 1. Terveystalo
 2. Mehiläinen
 3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 5. Pihlajalinna

Humanistinen, kulttuuri- ja kasvatusala

 1. YLE
 2. Helsingin kaupunki
 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö
 4. Yhdistyneet kansakunnat (YK)
 5. European Union (EU)

Luonnontieteet

 1. Luonnonvarakeskus (LUKE)
 2. Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 3. Orion
 4. Metsähallitus
 5. Helsingin kaupunki

Juridiikan ala

 1. Tuomioistuimet
 2. Oikeusministeriö
 3. European Union (EU)
 4. Asianajotoimisto Castrén & Snellman
 5. Syyttäjälaitos

Tutkimus toteutettiin vuoden 2018 lokakuun ja huhtikuun 2019 välisenä aikana ja siihen osallistui 12 633 suomalaista korkeakouluopiskelijaa, jotka kertoivat näkemyksiään työnantajista ja työelämästä.

Lue tutkimuksen yhteenveto Universumin sivuilta.

Artikkeli julkaistu vuonna 2019.