Metsä Group

Metsä Group

Tietoa yrityksestä

Metsä Group 

www.metsagroup.com

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. 

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on lähes 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.  

Seuraa Metsä Groupia: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Slideshare 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut 

www.metsaforest.com 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu lähes 100 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen. 

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen. 

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 2,0 miljardia euroa, ja työllistämme noin 850 henkilöä.  

Metsä palvelee: Twitter | Facebook 

Metsä Fibre 

www.metsafibre.com 

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Olemme maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Laadukkaille tuotteillemme riittää kysyntää, sillä uusiutuva puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille. 

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 2,6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 400 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. 

Metsä Wood 

www.metsawood.fi 

Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Jalostamme arvokasta tukkipuuta ympäristöystävällisiksi puutuotteiksi rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen, jotka megatrendien myötä ovat kasvavia tulevaisuuden toimialoja. Päätuotteitamme ovat Kerto® LVL, koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Materiaalitehokkaat puutuotteet varastoivat hiiltä ja niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.  

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 0,6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 700 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia. 

Seuraa Metsä Woodia: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest 

Metsä Board  

www.metsagroup.com/metsaboard 

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä. 

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 400 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. 

Seuraa Metsä Boardia: Twitter | LinkedIn | YouTube | Instagram  

Metsä Tissue 

www.metsatissue.com 

Metsä Tissue – puhtaampaa arkea tekemässä. Olemme yksi Euroopan johtavista koti- ja suurtalouksien pehmopapereiden toimittajista sekä yksi maailman johtavista tiivispapereiden toimittajista. 

Tuotemerkkimme ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat viidessä maassa, ja työllistämme noin 2 500 henkilöä. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 0,9 miljardia euroa. Metsä Tissue on osa Metsä Groupia, joka on vastuullisen biotalouden edelläkävijä. 

Seuraa Metsä Tissueta: Twitter | LinkedIn 

Metsä Spring  

www.metsaspring.com/ 

Innovaatioyhtiö Metsä Spring investoi osaamista ja varoja kestävää metsäbiotaloutta uudistaviin konsepteihin tavoitteena kartuttaa Metsä Groupin sidosryhmien varallisuutta pitkällä aikavälillä. 

Seuraa Metsä Springiä: Twitter | LinkedIn 

 

Metsä Group  

www.metsagroup.com 

Metsä Group leads the way in the bioeconomy. We invest in growth, developing bioproducts and a fossil free future. The raw material for our products is renewable wood from sustainably managed northern forests. We focus on the growth sectors of the forest industry: wood supply and forest services, wood products, pulp, fresh fibre paperboards, and tissue and greaseproof papers. 

Metsä Group’s annual sales is approximately EUR 6 billion, and we have around 9,500 employees in 30 countries. Our international Group has its roots in the Finnish forest: our parent company is Metsäliitto Cooperative owned by nearly 100,000 forest owners.  

Follow Metsä Group: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Slideshare 

Metsä Group’s Wood Supply and Forest Services  

www.metsaforest.com  

Metsä Group’s Wood Supply and Forest Services provides and develops the services offered to the members of Metsä Group's parent company, Metsäliitto. The cooperative consists of nearly 100,000 Finnish forest owners who together own about half of Finland’s private forests. We provide all the forest services required to engage in sustainable forest management and raise the value of forest assets.  

We procure all the wood used by Metsä Group from sustainably managed forests in the Baltic Sea region, most of it from our owner-members in Finland. We also supply significant volumes of energy wood, bark and sawdust for further processing.  

In 2021, our sales totalled EUR 2.0 billion, and we have around 850 employees.   

Metsä Wood  

www.metsawood.com 

Metsä Wood is one of Europe’s leading manufacturers of engineered wood products. We process valuable log wood into environmentally friendly products for construction and transport industry, which are both megatrend-driven businesses of the future. Our main products are Kerto® LVL, birch and spruce plywood and further processed sawn timber. Material-efficient wood products store carbon and play an important role in combating climate change.  

In 2021, our sales totalled approximately EUR 0.6 billion, and we have around 1,700 employees. Metsä Wood is part of Metsä Group. 

Follow Metsä Wood: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest 

Metsä Fibre 

www.metsafibre.com/ 

Metsä Fibre is a leading producer of bioproducts, biochemicals and bioenergy. We are the world’s largest producer of softwood market pulp and a globally significant manufacturer of sawn timber. There is a growing demand for our high-quality products, as renewable wood provides a responsible alternative to fossil-based materials.  

In 2021 our sales totalled approximately EUR 2.6 billion, and we have around 1,400 employees. Metsä Fibre is part of Metsä Group. 

Metsä Board 

www.metsagroup.com/metsaboard 

Metsä Board is a leading European producer of premium fresh fibre paperboards. We focus on lightweight and high-quality folding boxboards, food service boards and white kraftliners. The pure fresh fibres we use in our products are a renewable and recyclable resource, that can be traced back to sustainably managed northern forests We are a forerunner in sustainability, and we aim to have completely fossil free mills and raw materials by the end of 2030. 

Together with our customers we develop innovative packaging solutions to create better consumer experiences with less environmental impact. In 2021 our sales totalled EUR 2.1 billion, and we have around 2,400 employees. Metsä Board, part of Metsä Group, is listed on the Nasdaq Helsinki. 

Follow Metsä Board: Twitter | LinkedIn | YouTube | Instagram  

Metsä Tissue 

www.metsatissue.com 

Metsä Tissue creates a cleaner every day. We are one of the leading tissue paper suppliers in Europe to households and professionals and one of the leading greaseproof paper suppliers globally. 

Our brands are Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin and SAGA. With production units in five countries, we employ around 2,500 people. In 2021, our sales totalled EUR 0,9 billion. Metsä Tissue is part of Metsä Group, a forerunner in sustainable bioeconomy. 

Follow Metsä Tissue: Twitter | LinkedIn 

Metsä Spring  

www.metsaspring.com 

Innovation company Metsä Spring invests expertise and financial resources into initiatives with the ambition to reshape the forest-based bioeconomy, aiming to increase the value for Metsä Group’s stakeholders in the long-term. 

Follow Metsä Spring: Twitter | LinkedIn 

Yritysprofiilin tyyppi: 
Työnantaja
Yrityksen koko: 
Yli 1000 henkilöä
Yrityksen toimiala: 
Teollinen tuotanto
Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Työpaikan ominaisuudet: 

Henkilökohtainen koulutus- tai kasvubudjetti
Ilmaiset välipalat tai juomat
Joustavat työajat
Kansainväliset mahdollisuudet
Liikunta- ja kulttuuriedut
Matala organisaatiohierarkia
Työmatkaetu