Skip to main content

Similar jobs like this one

Biträdande avdelningsskötare

Ålands hälso- och sjukvård söker

Biträdande avdelningsskötare vid psykiatriska, kliniken psykiatriska avdelningen.

Kompetenskrav är:
 Yrkeskompetens: Legitimerad sjukskötare (FFS 559/94; § 5)
 Administrativ kompetens:
 Högskoleexamen i hälsovetenskap med...

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent

Biträdande avdelningsskötare

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
Maarianhamina
Permanent, Full time

Published on 30.08.2022

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent