Skip to main content

Erityisopettaja, Karakallion koulu

Peruskoulu laaja-alainen erityisopettaja, (päätoiminen tuntiopettaja).

Koulun nimi ja osoite: Karakallion koulu, Kotkakuja 5, 02620, Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen ja määräaikainen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022.

Etsimme joukkoomme laaja-alaiste erityisopettajaa lukuvuodeksi 2022-2023 määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävään valitulta odotettaan kiinnostusta inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasaa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämistä kohtaan, opetussuunnitelman mukaista toimintatapaa, tiimityöskentelytaitoja, tieto- ja viestintäteknistä osaamista sekä taitoa tehdä yhteistyötä huoltajien, sidosryhmien ja koulun henkilökunnan kanssa.
Arvostamme sitoutumista työyhteisössä yhdessä sovittuihin pelisääntöihin. työkokemusta yläkoulusta ja yhteisopettajuudesta, kokemusta eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa työskentelystä, osaamista tuen asiakirjojen tekemiseen, oppilasmyönteistä asennetta sekä joustavaa työotetta.

Karakallion koulu on noin 440 oppilaan yläkoulu Leppävaaran alueella. Koulussamme on painotettua musiikin opetusta. Koulumme vahvuuksia ovat hyvien perustaitojen saaminen jatkokoulutusta varten hyvähenkisen opettajakunnan johdolla. Kasvatustavoitteet ovat elämänmyönteisyys ja oppilaan kehityksen tukeminen monipuolisesti. Koulussamme on luokkamuotoista erityisopetusta sekä joustavaa perusopetusta.
Työyhteisömme vahvuuksia ovat hyvä yhteishenki, toimivat käytänteet ja ammatillisesti kannustava ilmapiiri.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun erityisopettajan kelpoisuus.
Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Asetuksen 9 §:n mukaisesti perusopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa vs. rehtori Miia Muurinen, 040 186 2354, [email protected] ja apulaisrehtori Susanna Koponen, 040 639 3026, [email protected]
Työpaikan osoite: Kotkakuja 5, 02620 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 11.8.2022-31.7.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 09.08.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1950-22/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 02.08.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11542841

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent