Skip to main content

Similar jobs like this one

Närvårdare

Ålands hälso- och sjukvård söker

Närvårdare till anestesi-, operations- och intensivvårdskliniken, anestesi- och operationsavdelningen

Behörighetskrav för tjänsten är legitimerad närvårdare (FFS 559/94). Behörigheten ska vara registrerad i Tillstånds- och tillsynsverket för social...

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent

Närvårdare

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
Maarianhamina
Permanent, Full time

Published on 14.10.2022

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent