Skip to main content

Similar jobs like this one

Oman äidinkielen opettaja, ukrainan kieli

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Kuusikon koulu, Hovitie 11, 01380 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 19.08.2022
(tai aloitus sopimuksen mukaan) - 31.07.2023

Hei sinä ukrainan oman äidinkielen opetuksen innostunut ammattilainen! Etsimme sinua päätoimisen tuntiopettajan määräajaksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 19.8.2022-31.7.2023.

Oppilaan oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Oman äidinkielen opettaja toimii kiertävänä opettajana Vantaan peruskouluissa. Opetuspaikka voi vaihtua työpäivän aikana. Opetusta annetaan pääsääntöisesti klo 8 - 17 välisenä aikana. Opetusryhmissä on useimmissa tapauksissa oppilaita eri luokka-asteilta.  

Oman äidinkielen opettaja antaa tarvittaessa oppilaille oman äidinkielistä tukea koulunkäyntiin ja perusopetuksen oppiaineiden opetukseen.

Opetustuntimäärä määritellään opettajarekisterissä palvelussuhteen alkaessa.

Hakemuksestasi tulee ilmetä kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineessa on opetettavan aineen opinnot, sekä opintoviikkojen/opintopisteiden määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvan aineen vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista (35ov/60op).  

Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Hakemuksessa tulee olla maininta, mikäli tunnustamistodistuksessa todetaan todistuksen antaminen ehdollisena.  

Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.


Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen.Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä

Lue lisää ja tutustu opettajan työhön Vantaa.fi:stä


Kuusikon koulun rehtori toimii tehtävään valittavan henkilön esimiehenä. Kuusikon koulun kotisivuihin voit tutustua  tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: edellytämme opettajalta opetettavassa kielessä hyvää oman äidinkielen hallintaa. Opetettava kieli on useimmille opetukseen osallistuville oppilaille äidinkieli ja opetuksen tavoitteena on kielitaidon kehittämisen ja vahvistamisen lisäksi tukea oppilaan omaa kulttuuritaustaa ja kasvua kahden kulttuurin jäseneksi. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää suomen kielen taitoa sekä tietoteknisiä perustaitoja. Opettajalla tulee olla valmiuksia käyttää suomenkielisiä tietojärjestelmiä.

Luemme eduksi: valmiudet tukea oppilaiden koulunkäyntiä ja perusopetuksen oppiaineiden opetusta oppilaiden omalla kielellä. Arvostamme innostuneisuutta oman opetuksen kehittämiseen, joustavuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Arvostamme kokemusta opetustyöstä, lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, koulumaailman sekä suomalaisen koulujärjestelmän tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Palkkaus: Ovtes

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori
Kilponen, Mirja-Riikka
040 558 2808
mirja-riikka.kilponen@vantaa.fi
Tavoitettavissa 8-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent

Oman äidinkielen opettaja, ukrainan kieli

Vantaa
Full time

Published on 18.08.2022

Company Turnover: 
Ei käsitteellisesti ole
Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent