Skip to main content

Päätoiminen tutiopettaja, S2-resurssiopettaja, Havukosken koulu

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Havukosken koulu

Tarhakuja 2, 01360 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 31.10.2022 tai sopimuksen mukaan - 31.07.2023


S2-resurssiopettaja


Kouluumme haetaan ajalle 31.10.2022-31.7.2023 S2-resurssiopettajaa. S2-resurssiopettaja työskentelee koulussa monimuotoisesti yhteisopettajuuden ja kielellisen tuen kehittämisessä eri oppiaineiden opiskelun tukemiseksi. 

Havukosken koulu on mukana Vantaan kaupungin Kielitietoinen yläkoulu -hankkeessa, johon on saatu OPH:n rahoitusta. Hankkeessa mm. kehitetään erilaisia kielitietoisia yhteisopettajuuden menetelmiä ja S2-opetuksen integroimista lisäresurssin avulla vielä nykyistä vahvemmin aineenopetukseen. 

Haemme S2-opettajaa, jolla on hyvät yhteistyötaidot ja aktiivinen työote. Edellytämme hakijalta kykyä toimia joustavasti yhteistyössä muiden opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Arvostamme näkemystä S2-opetuksen kehittämisestä, alan työkokemusta ja pedagogista pätevyyttä. 


Havukosken koulussa opiskelee lukuvuonna 2022–2023 noin 410 oppilasta vuosiluokilla 6–9. Lisäksi koulussa on valmistavan opetuksen ryhmä. Havukosken koulu sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Lahden moottoritien ja pääradan tuntumassa, noin 4 km:n etäisyydellä Tikkurilasta. 

Havukosken koulu on peruskorjattu vuosina 2018–2019. Koulurakennus ja pihapiiri vastaavat uuden opetussuunnitelman vaatimuksia. Opetustilat mahdollistavat erilaiset pedagogiset ratkaisut sekä yhteistyön eri opetusryhmien ja opettajien välillä.


Tervetuloa aktiiviseen, peruskoulua kehittävään ja innostuneeseen työyhteisöömme!


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Palkkaus: OVTES

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

rehtori

Martikainen Arto

0503146307

Arto.Martikainen@vantaa.fi
Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Hakuaika päättyy: 24.10.2022 klo 16:00

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent

Päätoiminen tutiopettaja, S2-resurssiopettaja, Havukosken koulu

Vantaa
Temporary & project work

Published on 24.10.2022

Company Turnover: 
Ei käsitteellisesti ole
Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent