Skip to main content

Varhaiskasvatusyksikön johtaja

Tervetuloa johtamaan Leppäviidan varhaiskasvatusyksikön johtamiskokonaisuutta, joka sijaitsee Leppävaarassa keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien päässä!

Leppäviidan varhaiskasvatusyksikön johtamiskokonaisuuteen kuuluu tällä hetkellä Leppäviidan ja Perkkaankulman päiväkodit sekä Ruusunlehvän ryhmäperhepäiväkoti. Kasvatusvastuullista henkilöstöä on 20. Lisäksi yksiköissä työskentelee lapsen tuen henkilöstöä.

Leppäviidan varhaiskasvatusyksikön henkilöstö kertoo työstään näin:

"Olemme neljän lapsiryhmän päiväkoti, jossa arvostamme lämmintä ja positiivista vuorovaikutusta. Teemme työtämme ammatillisesti, toisiamme tukien ja auttaen, huumoria unohtamatta. Arjessa kiinnitämme huomion hyvään, ja ratkaisukeskeisyys on meille tärkeää. Olemme työyhteisö, jossa sen jokainen jäsen on arvokas. Hyvässä, turvallisessa ilmapiirissä kasvaa hyvinvoivia lapsia."

Varhaiskasvatusyksikön johtajana vastaat oman johtamiskokonaisuutesi pedagogiikan, henkilöstön, asiakkuuksien ja talouden johtamisesta. Espoossa saat johtamistyöllesi koko organisaation avun ja tuen: työtäsi tukee aluepäällikkö, alueen asiantuntija, varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori, palvelualueen toimistosihteeri ja kehittämisyksikön asiantuntijat. Leppäviidan varhaiskasvatusyksikön johtajana olet osa Leppävaaran laajennettua johtoryhmää sekä etelä-Leppävaaran kollegiaalista johtotiimiä. Johtamistyötäsi tukee myös varajohtaja.

Saat työhösi hyvän perehdytyksen. Pääset halutessasi mukaan mentorointiohjelmaan, jossa opit tuntemaan espoolaista varhaiskasvatusta, saat vahvempaa tuntemusta omasta osaamisestasi ja vahvuuksistasi sekä saat aineksia omaan ammatilliseen kasvuun ja työhyvinvointiin. Pääset keskustelemaan kokeneen mentorin kanssa uran alkuvaiheeseen liittyvistä asioista sekä tutustut myös muihin varhaiskasvatuksen yksikköjohtajina aloitteleviin kollegoihin.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi saat Perkkaankulman varhaiskasvatusyksikön johtajana määräaikaisen kannustuslisän 160 €/kk 31.7.2023 saakka.

Tervetuloa johtamaan Leppäviidan varhaiskasvatusyksikön johtamiskokonaisuutta!

Työpaikan nimi ja osoite: Leppäviidan päiväkoti, Rummunlyöjänkatu 6, 02600 Espoo
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Tehtävä on vakinainen.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Rekrytointihaastattelut järjestetään viimeistään viikolla 43.

Kelpoisuusvaatimukset: Kasvatustieteen maisterin (varhaiskasvatus) tai kandidaatin (varhaiskasvatus) tutkinto tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus) sekä riittävä johtamistaito ((Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 31) tai lain 75§:n siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus).

Eduksi katsotaan kasvatustieteen maisterin tutkinto ja valmius kasvatustieteen maisteritutkinnon suorittamiseen.

Tehtävässä edellytetään:
- kokemusta varhaiskasvatusyksikön johtamisesta (esim. varajohtajan toimenkuvassa)
- varhaiskasvatuksen lainsäädännön kokonaisuuden tuntemista
- asiakasmyönteistä ja kehittävää toimintatapaa
- organisointitaitoja
- kykyä toimia hyvässä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä henkilöstön, asiakkaiden sekä alueen johdon kanssa

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen.

Arvostamme:
- halua kehittyä varhaiskasvatusyksikön johtajana ja sitoutua johtamistehtävään
- vahvaa pedagogiikan ja moninaisen toimintakulttuurin ymmärrystä
- arviointi- ja kehittämisymmärrystä

Yhteystiedot: Lisätietoja tehtävästä antaa varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Salla Hovi salla.hovi@espoo.fi, soittoaika 6.10.22 klo 12.00-12.45 p. 09-81683686
Työpaikan osoite: Rummunlyöjänkatu 6, 02600 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 3607,57 €/kk
Työ alkaa: 14.11.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 17.10.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2290-22/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 03.10.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11645019

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent

Varhaiskasvatusyksikön johtaja

Espoo
Permanent, Full time

Published on 17.10.2022

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent