Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Barnskötare inom småbarnspedagogik

Välkommen som resursbarnskötare inom småbarnspedagogik till daghemmet Fågelsången. Vi är ett daghem som består av 5 grupper med barn i 1-5 års åldern. Vi värdesätter intresset för den pedagogiska verksamheten. I vårt daghem är målsättning att alla, såväl barn som vuxna skall känna sig välkomna till daghemmet och vi arbetar starkt med socialt samspel. Vi har även som mål för det här läsåret digitala verktyg och danslek. Daghemmet Fågelsången finns i Klappträsk i ett naturskönt område där vi både har skogen och Aurora parken på gångavstånd.

Vi söker en motiverad och positiv person som ser ett omväxlande arbete som en fördel. Som resursbarnskötare ska du vara förberedd på att arbeta med barn i alla åldrar inom småbarnspedagogiken. Till resursbarnskötarens uppgifter hör vård och fostran samt förverkligande av den pedagogiska verksamheten tillsammans med läraren inom småbarnspedagogik och det övriga teamet. Din insatts möjliggör en flexibel planering av gruppens verksamhet samt en flexibel användning av personalresurser med tanke på barngruppens bästa. Du är ordinarieanställd av Esbo Stad inom småbarnspedagogiken.

Arbetsplats och adress: Fågelsångens daghem, Klappstrandsgränden 2
Arbetstid: 38 timmar 15 minuter per vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Jobbet är för viss tid (17.10.2022-30.6.2023).

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter:

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Yhteystiedot: Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Ann-Sofie Nummelin tel 040 636 5468.
Työpaikan osoite: Klappstrandsgränden 2, 02940 ESPOO
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2261,06 €/månad
Työ alkaa: 17.10.2022 - 30.6.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 13.10.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2452-22/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 30.09.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11644377

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Barnskötare inom småbarnspedagogik

Espoo
Määräaikainen ja projektityö, Kokopäiväinen

Julkaistu 13.10.2022

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti