Skip to main content

Barnskötare inom småbarnspedagogik

Vi söker en motiverad och positiv person som ser ett omväxlande arbete som en fördel. Som enhetens reservperson arbetar du i alla våra barngrupper som den bekanta vuxna då någon i den ordinarie personalen är borta.

Vi är ett stort daghem med många möjligheter. Vi satsar på samarbete över gruppgränserna och dialogen i vardagen. Vi erbjuder en trygg vardag där barn, personal och föräldrar bemöts med respekt. Samarbetet med förskolan och skolan sker på ett naturligt sätt dagligen.

Daghemmet består av 6 daghemsgrupper och 2 förskolegrupper i två olika byggnader. Du hittar oss i Köklax vid goda trafikförbindelser med såväl tåg som buss. Vi är verksamma i två byggnader, Kungsgårds daghem i vilken vi har våra 0-3 års grupper och Kungsgårds daghem och förskola, i vilken vi har våra 3-5 års grupper och förskolegrupper. Våra mångsidiga utrymmen och det naturnära läget ger oss möjligheter till en lärorik och inspirerande inlärningsmiljö.

Som barnskötare inom småbarnspedagogik deltar du i att planera, förverkliga och utvärdera vård, fostran och lärande tillsammans med läraren inom småbarnspedagogik och resten av personalen i våra team. Vi hoppas du är positiv, trivs med förändringar och har lätt att lära dej nya arbetssätt.

Arbetsplats och adress: Kungsgårds daghem och förskola, Hans Westerlundsväg 6, 02780 Esbo
Arbetstid: 38 timmar 15 minuter per vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Jobbet är för viss tid.

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

Den här arbetsplatsen är tillgänglig.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Uppgiften lämpar sig väl för dig som vill hålla ett mellanår. Formelt obehöriga är välkomna att söka uppgiften.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter:
initiativförmåga, engagemang och flexibilitet

På Esbo stad är alla dina arbetsdagar meningsfulla: du förbättrar invånarnas vardag!

Vi uppskattar ditt kunnande och uppmuntrar dig att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap. Vi möjliggör detta genom att erbjuda mångsidig fortbildning, och vi stöder till exempel studier i finska. Vi erbjuder dig även goda personalförmåner för bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi har förbundit oss vid att förverkliga likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi vill anställa yrkesutbildade personer i olika åldrar och av olika kön, som tillhör till olika språk-, kultur- och minoritetsgrupper.

Du kan också fråga om förhållandena på arbetsplatsen (till exempel om du har särskilda behov) anonymt. Skicka dina frågor till [email protected]. Vi utreder saken utan att avslöja din identitet för chefen.

Läs mer om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Yhteystiedot: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2591-23/sv_SE
Ytterligare upplysningar ger: Crista Viitanen Ledare inom småbarnspedagogik 040 636 8150 och Camilla Moring daghemmets viceledare 040 636 6490
Työpaikan osoite: Hans Westerlundsväg 6, 02780 Espoo
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2389,49 €/månad
Työ alkaa: Työskentelyn aloitus sovitaan yhdessä
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: Toistaiseksi voimassa oleva
Hakuaika päättyy: 05.10.2023 12:45
Jätä hakemus: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/38e62211-c...
Ilmoitus jätetty: 22.09.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero: 38e62211-cb2d-4fe6-8173-d5313e1a2387

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Barnskötare inom småbarnspedagogik

Espoo
Uusimaa
Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 05.10.2023

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti