Skip to main content

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Karamalmens dh

Du jobbar som barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson, på Karamalmens daghem och förskola. Det innebär att du är en extra resurs på enheten och jobbar i den grupp där det saknas någon i personalen.

På Karamalmens daghem och förskola har vi två grupper inom småbarnspedagogik som arbetar i daghemsbyggnaden och två förskolegrupper som jobbar i utrymmen i Karamalmens skola. Vi arbetar mycket med sociala kunskaper och hållbarhetstänk. Vi arbetar också mycket med det svenska språket och alla andra kompetensområden som beskrivs i läroplanen för småbanspedagogik och läroplanen för förskolan som vår verksamhet grundar sig på.

Befattningen fylls så fort lämplig person hittats.

Arbetet inleds i augusti 2023.

Arbetsplats: Karamalmens daghem och förskola, Karaängsvägen 4 och Karaängsvägen 6, 02610 Esbo.

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibilitet.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Yhteystiedot: Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Pia Herlin-Kiviniitty, telefon: 046-8773274, e-post: [email protected]
Työpaikan osoite: Karaängsvägen 4-6, 02610 ESPOO
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2272,37€ / månad
Työ alkaa: 1.8.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 27.03.2023 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-565-23/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 10.03.2023
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11881190

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti