Skip to main content

Biojalostamon tuotannon oppisopimus

Haluatko työskennellä dynaamisessa, innovatiivisessa ja kansainvälisessä yrityksessä, joka tekee tulevaisuudesta parempaa meille kaikille? UPM on biometsäteollisuuden edelläkävijä ja rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta. ​Henkilöstömme osaaminen, terve arvopohja ja halu pyrkiä parempaan tekevät meistä ainutlaatuisia. Toimimme arvojemme mukaisesti: Luota ja ole luotettava, Tuloksia yhdessä ja Uudistu rohkeasti. 

Haemme tulevaisuuden ammattilaisia tuotannon vuoro-operaattorin tehtäviin Lappeenrannan biojalostamolle noin kaksi vuotta kestävään oppisopimusohjelmaan, joka tähtää prosessiteollisuuden ammattitutkintoon kemianteollisuuden alalta. Tuotantolaitoksemme on maailman ensimmäinen kaupallisen mittakaavan biojalostamo, joka tuottaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä ja naftaa.  

   

Tutustu UPM Biopolttoaineiden työntekijöihin: 

UPM Biopolttoaineet työpaikkana | UPM Biopolttoaineet (upmbiofuels.com) 

 

Lue lisää UPM:n oppisopimuksesta: www.upm.fi/oppisopimus 

 

 

Terveiset tulevalta työkaveriltasi 

 

Hyvä tiimihenki on tärkeää. Meillä työkaveriin luotetaan ja ollaan itsekin luotettavia. Mutta ryppyotsaisesta raatamisesta ei ole kyse, vaan aina on pieni pilke silmäkulmassa ja viedään asioita huumorilla eteenpäin.” 

 

 

Mitä teet 

 

Osana tuotantotiimiämme olet mukana operatiivisessa toiminnassa ohjaamassa ja varmistamassa tuotantoprosessien toimivuutta ja turvallisuutta. Toimit osana vuorotiimiä vuoroinsinöörin alaisuudessa. 

 
Päätehtäviisi vuoro-operaattorina kuuluu muun muassa: 

 • Prosessin operoiminen ja valvonta kentälläsekä ohjaamossa 

 • Laitoksen turvallisuuden varmistaminen 

 • Työskentely erilaisissa kenttätehtävissä ulkona prosessialueella 

 • Työn aloituslupien myöntäminen  

 

Oppisopimusohjelma alkaa tammikuussa 2024. Oppisopimusohjelman ajan olet määräaikaisessa palkallisessa työsuhteessa.  

 

 

Työajat 

 

Työ on säännöllistä vuorotyötä 12h työvuoroissa, vuoronvaihto klo 7 ja klo 19.  

 

 

Kuka olet 

 

Sinulla on ammatillinen peruskoulutus soveltuvalta tekniikan alalta. Turvallisuuden varmistamiseksi sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen on välttämätöntä. 

 

Eduksesi luemme erityisesti seuraavat asiat: 

 • Käytännön kokemus prosessiteollisuudesta 

 • Jalostamo- ja prosessiteollisuuden prosessien tuntemus 

 • Kyky itsenäiseen päätöksentekoon 

 • Englannin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen 

 

Tehtävissä menestyminen edellyttää aktiivista ja oma-aloitteista otetta, halua oppia, joustavuutta, positiivista asennetta, ratkaisukeskeisyyttä sekä oman työn organisointi- ja yhteistyökykyä. Perehdytyksen tehtäviin hoitavat esihenkilöt ja kokeneet vuoro-operaattorit. 

 

Perehdytämme kaikki työntekijät tehtäviinsä ja työyhteisön sääntöihin. Olet täysivaltainen työyhteisön jäsen heti ensimmäisestä päivästäsi lähtien.  

 

 

Palkka 

 

Työtehtävän palkkaus määräytyy työtehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen osaamisen sekä työsuorituksen mukaan. Oppisopimusopiskelijan palkkaus perustuu paikalliseen palkkausjärjestelmäsopimukseen ja kehittyy osaamisen mukaan. Kokeneella vuoro-operaattorilla, jolla on hyvä ammattitaito ja osaaminen, säännöllisen työajan vuosiansiot UPM Lappeenrannan biojalostamolla ovat keskeytymättömässä vuorotyössä noin 55000-60000 €. Tämän lisäksi henkilöstö on UPM:n kannustepalkkiojärjestelmän piirissä. 

 

 

Mitä tarjoamme sinulle? 

 • Turvallisuus ja hyvinvointi – Turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Välitämme jokaisesta työntekijästä ja heidän hyvinvoinnistaan. Asetamme etusijalle kaikkien työntekijöidemme turvallisuuden niin, että jokainen pääsee töistä kotiin turvallisesti.  

 • Merkityksellinen työ – Teemme työmme ammattitaitoisesti ja ylpeydellä, tuottaen korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita asiakkaillemme maailmanlaajuisesti. Yhteisömme perustuu vahvaan tiimihenkeen ja sitoutumiseen. 

 • Kehittymismahdollisuudet – Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia oppia ja kasvaa urasi aikana. 

 • Huolenpito ihmisistä ja ympäristöstä – Kestävyys on kaiken toimintamme ytimessä. Olemme sitoutuneita kunnianhimoisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja jatkamme riman nostamista korkeammalle. Luomme yhdessä fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta!    

 

 

Lisätietoa 

 

Lisätietoja oppisopimusohjelmasta antavat arkisin: 

 

Jätä hakemuksesi oheisen linkin kautta 2.10.2023 mennessä. Liitäthän hakemuksesi oheen myös ansioluettelosi ja hakemuskirjeesi. 

 

Rekrytointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä HR-palvelukeskukseen: [email protected] tai puh. +358204146600. 

 

UPM:n työpaikkoihin valittaville henkilöille suoritetaan turvallisuusselvitys yhtiön rekrytointiohjeen ja turvallisuusselvityslain 726/2014 mukaisesti. 

 

 

UPM Biopolttoaineet valmistaa uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita liikenteen ja kemianteollisuuden käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme keinoja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. UPM:n innovatiiviset, biopohjaiset tuotteet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. UPM Lappeenrannan biojalostamolla valmistetaan uusiutuvan dieselin lisäksi uusiutuvaa naftaa, joka on erinomainen puupohjainen muovin raaka-aine. www.upmbiopolttoaineet.fi 

 

 

#LI-DNI 

UPM-Kymmene vaikuttavuus

UPM-Kymmene synnyttää merkittävimmät positiiviset vaikutuksensa liittyen verojen maksamiseen ja työpaikkojen luomiseen, luokassa Yhteiskunta.

UPM-Kymmene synnyttää merkittävimmät negatiiviset vaikutuksensa tai käyttää resursseja liittyen kasvihuonekaasupäästöihin ja niukkaan osaamispääomaan, luokissa Ympäristö ja Tieto.
Upright data for UPM-Kymmene

Klikkaamalla graafia pääset näkemään koko UPM-Kymmene Oy vaikuttavuusprofiilin.

Mikä vaikuttavuusprofiili?

Nettovaikutusprofiilin on mallintanut Upright Project. Profiili perustuu tieteellisen tutkimuksen ymmärrykseen erilaisten tuotteiden ja palveluiden vaikutuksista. Profiili kertoo mihin asioihin sinäkin olet mukana vaikuttamassa tämän työpaikan kautta. Lisätietoa Uprightista löydät täältä.

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Biojalostamon tuotannon oppisopimus

UPM
Lappeenranta
Kokopäiväinen

Julkaistu 23.09.2023

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti