Skip to main content

Byråchef vid Infrastrukturavdelningens Vägnätsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår den ordinarie tjänsten som byråchef vid Infrastrukturavdelningens Vägnätsbyrå.

Arbetet som byråchef vid Vägnätsbyrå
Vägnätsbyrån har tio anställda, ett verksamhetsanslag om ca 4,5 miljoner euro/år och en investeringsbudget om ca 20 miljoner euro/år. Inom Vägnätsbyråns organisation finns en trafikingenjör, vägingenjör, bro- och hamningenjör och senior projektingenjör som stöds av biträdande ingenjörer, ledande projektör, trafiksäkerhetskonsulent och projekthandläggare. Till byrån hör även vägunderhållsenheten med ca 35 anställda, som tillser att vägnätet hålls trafiksäkert.

Byråns uppdrag är att ansvara som väghållare inom landskapet och att i detta uppdrag bl.a. analysera trafiksituationen på Åland, föreslå välgrundade insatser i trafiknätet för upprätthållande av infrastrukturen och utvecklande av den. Byrån ansvarar även för underhåll och genomförandet av beslutade infrastrukturinvesteringar, samt följer upp ingångna avtal. För det arbete byrån inte själva utför, upphandlas konsulter och entreprenörer. Inom avdelningen stöds byrån av administratörer, avdelningscontroller och jurist.

Som byråchef leder du Vägnätsbyrån och utvecklar den tillsammans med dina kollegor. Du tillhör avdelningens ledningsgrupp och har därför även en central roll i utveckling av avdelningen och i att stötta regeringen att uppnå sina målsättningar. Du har arbetsledaransvar och stödjer medarbetarna i deras arbete och i den politiska förankringen. Vidare bereder, föredrar och beslutar du delegerade ärenden såsom åtgärder i vägnätet, representerar avdelningen eller landskapsregeringen i olika forum, ansvarar för uppdragen som tilldelas byrån och för kvalitetssäkring av arbetet och beslut. Du är även budgetansvarig för byråns investeringsmoment.

Vägnätsbyrån är i en spännande fas med många nya och stora projekt, som bland annat broutbytesprogrammet, ombyggnad av färjfästen samt utveckling av gång- och cykelvägnätet. I projekten ingår nybyggnation och anläggande av vägar, broar och hamnar.

Behörighetskrav och kompetensprofil
Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högskoleexamen.

Vi söker dig som har erfarenhet inom byråns verksamhetsområden, inom projektledning och regel- och kvalitetsutveckling, intresse av att leda utvecklingsarbete och god förmåga att ta till dig information, strukturera, se helheter och kommunicera. Du upprätthåller rättssäkerhet i myndighetsutövningen och kommunicerar framgångsrikt med politisk ledning, media och allmänhet. Vi ser att du är driftig, ansvarstagande, välorganiserad, social och flexibel, samt klarar av att ha flera bollar i rullning. Arbetet kräver samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt datorvana och att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Ett förändrings- och moderniseringsarbete pågår inom avdelningen, varför du bör vara intresserad av och kunna genomföra förändringsarbete framgångsrikt. Speciell vikt kommer i utvärderingen att läggas vid dina personliga egenskaper.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande uppdrag där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas dag och morgondag.

Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid tillämpas.
Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 4 209 - 5 375 euro/mån, exklusive allmänt tillägg 121,24 euro/månad.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen
Läs mer om Ålands hållbarhetsarbete på nätverket Bärkrafts hemsida www.barkraft.ax

Infrastrukturavdelningen och Vägnätsbyrån
Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjfästen, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färje-, kollektiv- och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor samt el- och energifrågor hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har ca 100 anställda och en nettobudget om ca 50 miljoner euro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; Allmänna byrån, Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energifrågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färje-, kollektiv- och flygtrafik samt utförare av färjetjänster och verkstadstjänster för vårt tonnage och fordon. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Infrastrukturavdelningens budget används till största del för att upphandla trafiktjänster och till underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

WWW-osoite: http://www.regeringen.ax
Yhteystiedot: Närmare information lämnas av byråchef vid vägnätsbyrån Lennart Nord och avdelningschef Yvonne Österlund. Lämna ringbud på mail eller till växeln på +358-(0)18-25000 eller skicka dina frågor till e-post [email protected]
Työpaikan osoite: 22100 MARIEHAMN
Työ alkaa: Tillträde enligt överenskommelse.
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 04.04.2023 klo 15:00
Jätä hakemus: på adressen
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN
eller
[email protected]
Ilmoitus jätetty: 17.03.2023
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11891417

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Byråchef vid Infrastrukturavdelningens Vägnätsbyrå

Ålands Landskapsregering, ÅLR
Maarianhamina
Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 17.03.2023

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti