Skip to main content

Chef för alarmcentralen

Ålands polismyndighet lediganslår ett vikariat som chef för alarmcentralen.
Om vikariatet:
- vikariatet avser tiden 01.07.2023 - 31.12.2023 med möjlighet till förlängning
- prövotid kan komma att tillämpas
- normal säkerhetsutredning kan med sökandens samtycke utföras
- (Säkerhetsutredningslag 2014/726)

Till arbetsuppgifterna hör för närvarande:
- uppgifter i enlighet med lagstiftning som styr landskapsalarmcentralens verksamhet
- att leda och utveckla alarmcentralens verksamhet och samarbete
- delta i polismyndighetens ledningsgruppsarbete

Behörighetskrav
- högre yrkeshögskoleexamen som motsvarar två års heltidsstudier eller motsvarande samt förtrogenhet med alarmcentralsverksamhet och offentlig förvaltning eller examen på befälsnivå för räddningsväsendet kompletterad med examenshöjande studier motsvarande högre yrkeshögskoleexamen samt förtrogenhet med alarmcentralverksamhet och offentlig förvaltning.

Vi förväntar oss:
- erfarenhet av ledarskap inom nöd- eller alarmcentral
- god förmåga att se helheter och lösningar samt förmåga att fatta beslut
- god ledarskaps- och samarbetsförmåga
- förmåga att utveckla verksamheten vid alarmcentralen
- förståelse för det interna samarbetet mellan polis och alarmcentral

Vi värdesätter:
- erfarenhet och förmåga att bistå i utvecklandet av lösningar för alarmeringssystem
- erfarenhet av utbildning och implementering av alarmerings- och andra datasystem
- god insyn i förvaltning och förmåga att samverka

Vi erbjuder:
- varierande arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö
- lön för närvarande 3 547,40 euro/ mån (exkl. allmänt lönetillägg, och eventuella uppgifts- eller ålderstillägg)
- eventuella ersättningar som tillkommer för obekväm arbetstid
- till tjänstemän vid Ålands landskapsregering betalas för närvarande ett allmänt lönetillägg om 121,24 €/månad

Ansökan
Välkommen med din ansökan som skall vara Ålands polismyndighet tillhanda senast 07.06.2023 kl. 16.00
Ansökan jämte sedvanliga handlingar riktas per post till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn eller per e-post till [email protected]
Ansökningar som ankommer för sent eller tillställs myndigheten på annat sätt än vad som anges ovan kommer inte att beaktas, oavsett orsak.

Yhteystiedot: Ansökan jämte sedvanliga handlingar riktas per post till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn eller per e-post till [email protected]
Närmare information om tjänsten får du per telefon av polismästare Johan Pawli tel. 018 527100 (växel).
Työpaikan osoite: Strandgatan 27, 22100 Mariehamn
Työ alkaa: 01.07.2023
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: Määräaikainen
Hakuaika päättyy: 07.06.2023 13:00
Jätä hakemus: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/303f5ebb-e...
Ilmoitus jätetty: 24.05.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero: 303f5ebb-eddd-40bb-a576-7354bc46b449

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

.

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Chef för alarmcentralen

Ålands polismyndighet
Postiljonsgränd 3 AX 22100 Mariehamn, Åland, Mariehamn 22100
Maarianhamina
Ahvenanmaa
Määräaikainen ja projektityö, Kokopäiväinen

Julkaistu 29.05.2023

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti