Skip to main content

Erikoistuva lääkäri, Helsingin sairaalat

Määräaikainen virkasuhde, Sijaisuus

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala

Työavain: SOTEPE-03-678-23
Haku Päättyy: 29.12.2023 klo 16:00
Palvelussuhde: sopimuksen mukaan
Työpaikan osoite: katso teksti, 00530

MISTÄ ON KYSE?

Toivomme joukkoomme oppimishaluisia ja yhteistyökykyisiä kollegoita!

Olet sitten urasi alussa tai pitkällä erikoistumisessa, sinulle on paikka avoinna Helsingin kolmessa eri sairaalassa. Voit valita sinulle sopivan paikan Malmin, Suursuon ja Laakson väliltä. Kaikissa kolmessa sairaalassa saat erikoistumispalvelua mm. yleislääketieteeseen ja geriatriaan.

Toimit hoitavana lääkärinä erikoislääkärin ohjauksessa akuuttigeriatrian osastolla. Kaikissa kolmessa sairaalassa on toimiva seniorituki, jonka avulla saat varmuutta ja kehität itsenäistä päätöksentekoasi.MIKSI TÖIHIN HELSINGIN SAIRAALAAN?

Olemme kaikissa kolmessa sairaalassa joustavia työaikojen suhteen, ja meillä onnistuu myös osa-aikainen työ. Pääset osallistumaan säännöllisiin sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin. Me myös koulutamme Apotin vuodeosastotoimintoon. Laillistetut lääkärit pääsevät halutessaan osaksi päivystysrinkiä.

MALMI

Malmilla toimii viisi akuuttigeriatrista osastoa ja yhteensä 124 sairaansijaa. Toimimme uuden päivystyssairaalaan vieressä hyödyntäen päivystyssairaalan palveluita 24/7. Sijaitsemme hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Malmin osastot vastaavat profiililtaan terveyskeskuksen vuodeosastoja; potilaamme ovat monisairaita, pääosin ikääntyneitä. Heillä on usein monenlaista sisätautista ongelmaa, mutta sen lisäksi otamme kantaa neurologisiin, psykiatrisiin, ortopedisiin ym. pulmiin tarvittaessa näiden alojen erikoislääkäreitä konsultoiden. Hoidamme ja kuntoutamme potilaita moniammatillisesti ja teemme kokonaisvaltaista arviota potilaan tilanteesta.

Malmilla voit saada yleislääketieteen ja geriatrian erikoistumispalvelua. Takaamme hyvän erikoislääkärisenioreiden tuen. Erikoislääkärimme ovat geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä.

SUURSUO

Suursuolla on 8 vuodeosastoa ja sairaansijoja yhteensä 200. Osastoilla on vahvat profiilit: akuutti geriatrinen ja sisätautinen kuntoutus, saatto- ja palliatiivinen hoito, psykogeriatrinen kuntoutus, kirurginen jatkokuntoutus ja päihdepotilaiden akuuttikuntoutus.

Suursuolla voit saada erikoistumispalveluja yleislääketieteen ja geriatrian lisäksi sisätaudeista joillekin erikoisaloille, lisäksi mm. palliatiivinen käy reunoiksi anestesialle, jotkut yliopistot hyväksyvät myös päihdelääketiedettä ja psykogeriatriaa koulutukseksi. Meillä voit suorittaa myös palliatiivisen erityispätevyyden palvelut.

Me teemme toimenpiteitä itse, ja meillä on käytössä oma ultraäänilaite.

LAAKSO

Laakson sairaalan sijaitsee Meilahden sairaalan läheisyydessä. Laaksoon kuuluu 12 osastoa, joista yksi toimii Haartmanin sairaalassa. Sairaansijoja on yhteensä 302. Osastot ovat profiloituneet akuuttiin geriatriaan, traumakuntoutukseen, ortogeriatriseen kuntoutukseen, aivoverenkiertohäiriöpotilaiden jatkokuntoutukseen, haavahoitoon sekä infektiokohorttipotilaiden hoitoon. Etenkin profiiliosastoilla yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa on tiivistä. Sairaalassa on viikoittaiset neurologin, ortopedin, verisuonikirurgin, ihotautilääkärin, plastiikkakirurgin sekä infektiolääkärin konsultaatiokäynnit.

Laakson sairaalalla on geriatrian lisäksi sisätautien koulutusoikeudet. Seniorilääkäreinä on sisätautien, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä sekä keuhkosairauksien erikoislääkäri.

OLETKO SINÄ TULEVA TYÖKAVERIMME?

Meille voit hakea, jos olet erikoistumisvaiheessa ja YEK-vaiheessa oleva laillistettu lääkäri. Lääkärinsijaisiksi voimme palkata vähintään neljännen vuoden kandiluvalla lääketieteen kandidaatin ja Valviran rajoitetulla lääkärin toimiluvalla ETA-alueen ulkopuolella valmistuneen lääkärin, suoritettuaan 6 kk:n amanuensuurin ja ensimmäisen Tampereen tentin.

Kuulemme mielellämme toiveistasi erikoistumisjaksoon liittyen!

Jos sinulla on mielessä kysymyksiä tehtävääsi, tavoitteisiimme tai meillä työskentelyyn liittyen, ylilääkärimme juttelee mielellään kanssasi.


Kelpoisuusehdot:

Suomessa laillistettu lääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tuotamme hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille vahvalla osaamisella ja yhteistyöllä. Olemme yksi Suomen suurimmista sote- ja pelastuspalveluiden tuottajista, ja meillä työskentelee yli 15 000 aitojen tekojen ja kohtaamisten ammattilaista. Rakennamme yhdessä parempaa kaupunkia, jossa jokainen voi elää hyvää elämää.

Me sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset haluamme olla helsinkiläisten apuna ja tukena eri elämänvaiheissa: olemme kanssakulkijoina niin neuvolaikäisille, lapsille, nuorille, aikuisille, perheille kuin ikääntyneillekin. Teemme merkityksellistä työtä tarjoamalla yhdenvertaiset ja laadukkaat hyvinvointia ja terveyttä tukevat palvelut.

Tähtäämme ensiluokkaiseen henkilöstökokemukseen, ja tavoitteenamme on henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden varmistaminen. Työntekijöidemme mukaan vahvuuksiamme ovat monipuoliset työtehtävät, hyvä työilmapiiri ja mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen sekä oman työn kehittämiseen. Esihenkilötyötä tukemalla edistämme jokaisen työntekijämme menestymistä työssään.

Seuraa meitä somessa @stadinsoterekry ja @stadinbrankkari.

Sopimusala
LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa
Ylilääkäri Annamaija Sutela (Malmin sairaala)
[email protected],
050 4022916

Ylilääkäri Jaana Saarenheimo (Suursuon sairaala)
[email protected],
050 4022720

Ylilääkäri Aija Vanhanen (Laakson sairaala)
[email protected],
050 3056448

Lisätietoa
https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti