Skip to main content

Koulunkäynninohjaaja

Vakinainen työsuhde

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetuksen alueelliset palvelut 3, Käpylän peruskoulu

Työavain: KASKO-01-903-24
Haku Päättyy: 31.07.2024 klo 16:00
Palkka: 2337,57 €/kk, kun työaika on 38,25h/vko
Palvelussuhde: 12.8.2024
Työpaikan osoite: Mäkelänkatu 84, 00610

Haemme yhteisölliseen ja ammattitaitoiseen joukkoomme koulunkäynninohjaajaa Käpylän peruskouluun.

Käpylän peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jonka 1-9 -luokilla opiskelee noin 960 oppilasta.  Käpylän peruskoulu sijaitsee Puu-Käpylän kyljessä erinomaisten liikenneyhteyksien varrella lähellä Mäkelänkadun ja Koskelantien risteystä.

Avoinna on kiertävän koulukäynninohjaajan tehtävä. Koulunkäynninohjaajan työn tavoitteena on oppijan ohjaaminen ja tukeminen koulunkäynnin- ja oppimisprosessin eri vaiheissa. Koulunkäynninohjaajan tehtävään kuuluu myös kehitysvammaisen lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen sekä iltapäivä- ja lomatoiminnan ohjaaminen.

Kiertävä koulunkäynnin ohjaaja toimii sekä yleisopetuksen luokissa että pidennetyn oppivelvollisuuden luokissa. Työaika on säännöllinen päivittäinen työaika.

Koulunkäynninohjaaja palkataan 38h 15 min viikkotyöajalle.

Täyden työajan palkka on 2337,57 €/kk, lisäksi palkkaan kuuluu mahdolliset KVTES:n mukaiset työkokemuslisät.

Koulunkäynninohjaajan kokonaistuntimäärä voidaan tarkistaa lukuvuosi kerrallaan koulun resurssin puitteissa koulun toiminta-ajaksi.

Helsingin kaupunki haluaa palkita sinut, uusi, meillä aloittava koulunkäynninohjaaja, joka työskentelet toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden luokassa, pidennetyn oppisvelvollisuuden luokassa tai autismiopetuksen luokassa 2000 € kannustuspalkkiolla! Palkkio maksetaan työntekijälle, joka ei ole aikaisemmin työskennellyt vakituisena koulunkäynninohjaajana/erityiskoulunkäynninohjaajana Helsingin kaupungilla tai edellisestä työsuhteesta on kulunut vähintään 2 vuotta. Ensimmäinen 1000 euroa maksetaan vakinaisen palvelussuhteen alettua ja loput 1000 euroa maksetaan, kun vakinaista palvelussuhdetta on kulunut 1 vuosi samassa koulussa.

Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön, suuren työnantajan monipuoliset henkilöstöedut, kuten kattavan työterveyshuollon, koulutusmahdollisuuksia ja tukea työmatkoihin.

Koulunkäynninohjaajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäynninohjaajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain. Koulujen loma-aikoina koulunkäynninohjaajat ja erityiskoulunkäynninohjaajat työskentelevät kehitysvammaisten ja autististen lasten lomatoiminnassa. Kesäloma ajoitetaan pääsääntöisesti lomatoiminnan sulun ajalle.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto tai muu soveltuva tutkinto.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rekisteriote.

Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia!

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on Suomen suurin ja monipuolisin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetuksen järjestäjä. Palvelemme vuosittain 136 000 helsinkiläistä yli 700 toimipaikassa 14 000 työntekijän osaamisella. Tarjoamme sinulle suuren ja vastuullisen työnantajan monipuoliset henkilöstöedut.

Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus, www.hel.fi/edurekry ja somessa @HelsinkiOppii

Sopimusala
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa
palveluvastaava Hanna Lamroth
050 344 5755
Tavoitettavissa 3.-12.7.2024 ja 29.-31.7.2024 klo 9-15.

Lisätietoa
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/kapylan-peruskoulu

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti