Skip to main content

Lärare inom småbarnspedagogik, Karamalmens daghem

Du jobbar som lärare inom småbarnspedagogik på Karamalmens daghem och förskola på daghemmet eller i förskolan. På Karamalmen har vi två grupper för småbarnspedagogik i daghemsbyggnaden och två förskolegrupper i Karamalmens skolas utrymmen. Vi ligger starx söder om Åbovägen med närhet till naturen men vi har även buss och tåg nära så att vi lätt kan ta oss till olika ställen i regionen. Vi jobbar mycket med social kompetens och hållbarhet. Vi jobbar också mycket med det svenska språket och alla andra kompetensområden som beskrivs i läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan som vår verksamhet grundar sig på.

Arbetet inleds i augusti 2023.

Arbetsplats: Karamalmens daghem och förskola, Karaängsvägen 6 (daghem) och Karaängsvägen 4 (förskola), 02610 Esbo.

Arbetstid: 38h 15min / vecka
Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibilitet, intresse för språk och kunskap i att jobba med olika arbetsmetoder vad gäller socialkompetens.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Yhteystiedot: Ytterligare upplysningar ger: ledare inom småbarnspedagogik Pia Herlin-Kiviniitty, 046-8773274
Työpaikan osoite: Karaängsvägen 4-6, 02610 ESPOO
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2762,94€/månad
Työ alkaa: 1.8.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 27.03.2023 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-561-23/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 10.03.2023
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11881226

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti