Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Ledare inom småbarnspedagogik

Svenska bildningstjänster (Svebi) rekryterar en ledare inom småbarnspedagogik från 02.10.2023 för Karamalmens daghem och Smedsby daghem. Är det du?

För att framgångsrikt arbeta som ledare inom småbarnspedagogiken ska du se varje barns, vårdnadshavares och personals egenvärde och bemöta hen på ett jämlikt och uppmuntrande sätt. Ledaren stödjer, tillsammans med personalen, varje barns möjligheter att leka, lära och utvecklas samt att uppnå sin egen potential i början av sin lärstig. Daghemmet och förskolan samarbetar med skolan för att tillsammans erbjuda kontinuitet på lärstigen för varje barn.

Ledare inom småbarnspedagogik leder och verkar i nätverk. Social kompetens, coachande ledarskap, respektfullt bemötande och problemlösande förhållningssätt är egenskaper som ger förutsättningar att lyckas som ledare. Du ska vara en god personalchef, van vid att samarbeta med vårdnadshavare och se självledarskap som en betydelsefull del av ledarskapet.

Svenska bildningstjänster skapar förutsättningar för och stödjer sina ledare i deras dagliga arbete. Ledarna i småbarnspedagogik är en välfungerande grupp som arbetar för och med varandra. Tillsammans med rektorer och övriga ledare inom Svebi arbetar vi för en hållbar framtid för alla Esbobor, unga som äldre.

Karamalens daghem och förskola är beläget i Karamalmen invid Åbovägen med två daghemsgrupper i en byggnad och 2 förskolegrupper i Karamalmens skolas utrymmen. Smedsby daghem och förskola är beläget i naturnära Smedsby med två daghemsgrupper i en byggnad och en förskolegrupp i Smedsby skolas utrymmen.

Om jobbet som ledare inom småbarnspedagogik intresserar, så ser vi fram emot din ansökning!

Arbetsplats och adress: Stensbacken 4, 02750 Esbo
Arbetstid: 38h15min/vecka
Jobbet är tillsvidare.
Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik ( 540/2018). Behörighetsvillkoren för uppgiften som föreståndare som ansvarar för verksamheten vid ett daghem är behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 eller 27 § eller minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga. Fullföljda magisterstudier bör vara avklarade enligt nuvarande lag senast år 2030.

Vi förutsätter:
Förmåga att leda strategi och personal.
Kunskaper i frågor gällande Plan för småbarnspedagogik och Läroplan för förskoleundervisningen.
Kunskap att leda processer inom småbarnspedagogik.
Ett utvecklingsorienterat förhållningssätt.
Samarbetsförmåga och flexibilitet.
Goda kommunikationsfärdigheter.
Utmärkta kunskaper i svenska.
Goda kunskaper i finska.

Vi värdesätter:
Vi värdesätter goda kunskaper i engelska.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag.

Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad.

Vi uppskattar personalens yrkesskicklighet och erbjuder fortbildning för att upprätthålla och utveckla den. Du kan delta i gratis kurser i finska som stöder dig i ditt arbete.

Esbo stad värdesätter jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen. Vi önskar alla slags jobbsökande: olika bakgrund, åldrar, kön, språk, kulturer och minoritetsgrupper.

Du kan ställa frågor i förtroende om förhållandena (t.ex specialbehov) till [email protected]. Rekryteringstjänsterna utreder saken åt dig utan att avslöja ditt specialbehov för den rekryterande chefen. Du förblir anonym på samma sätt som de övriga sökanden.

Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Yhteystiedot: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2504-23/sv_SE
Ytterligare upplysningar ger: Ledande daghemsföreståndare Elli Nylund, 046 877 1777, [email protected]
Työpaikan osoite: Stensbacken 4, 02750 Espoo
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 3949,16 €/månad
Työ alkaa: Työskentelyn aloitus sovitaan yhdessä
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: Toistaiseksi voimassa oleva
Hakuaika päättyy: 28.09.2023 12:45
Jätä hakemus: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/ee4388d8-f...
Ilmoitus jätetty: 14.09.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero: ee4388d8-f1f5-49fe-ac34-e4a53ced21a0

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Ledare inom småbarnspedagogik

Espoo
Uusimaa
Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 28.09.2023

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti