Skip to main content

Lehtori, englanti ja ruotsi, Lehtikuusen koulu

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Lehtikuusen koulu

Hiirakkotie 9, 01200 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.08.2024 - 31.07.2025


Hei sinä innostunut englannin ja ruotsin kielten opettaja! Jaatko kanssamme Lehtikuusen arvot ja haluatko liittyä huippuporukkaan!

Haemme joukkoomme ratkaisukeskeistä, kehittämismyönteistä, tiimityöskentelystä innostunutta ja kansainvälisyyteen, monikulttuurisuuteen sekä kielitietoisuuteen perehtynyttä osaajaa. 

Lehtikuusen yhtenäiskoulu (1-9. luokat) sijaitsee Hakunilassa erinomaisten liikunta- ja luontoalueiden läheisyydessä. Koulussamme on oppilaita 950, 86 opettajaa, 11 koulunkäynninohjaajaa, kolme monikielistä ohjaajaa, hyvä oppilashuollon resurssi sekä kaksi koulunuorisotyöntekijää.  Vahvuuksiamme ovat kielitietoisuus, laadukas oppilaita osallistava perusopetus, työelämäpainotteinen ohjaus ja musiikki- sekä matematiikkaluokkatoiminta. Teemme töitä oppilaan kokonaisvaltaisen kouluhyvinvoinnin puolesta ja myös henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeää. Lehtikuusen opettajien on mahdollisuus saada ns. S2- palkanlisää 3000€ lukuvuodessa. 

Tutustu kouluumme tästä. Tässä myös koulumme kotisivut

Oppilaiden toiveena on, että Lehtikuusen valitaan opettaja, joka osaa olla reilu, hän kunnioittaa oppilaita ja antaa kaikille samanlaisia mahdollisuuksia. Hyvä opettaja tervehtii, osaa rauhoittaa tunnin ja jos esim. keskittyy tosi hyvin, niin kiva, jos siitä kehutaan. Opettajalla pitää olla selkeät säännöt ja paljon huumorintajua. Jos joku ei heti osaa, niin pitää jaksaa olla kärsivällinen, opettaa uudestaan ja niin, että sen voi ymmärtää. Opettaja osaa tulla ja käydä toimeen kaikkien oppilaiden kanssa. Lisäksi oppilaat odottavat opettajalta taitoa puuttua, jos joku häiritsee tunnilla tai käyttäytyy huonosti. Mutta turhaan rageeminen ja huutaminen on huonoa.

Pyrimme kehittämään ja arvioimaan koulumme toimintakulttuuria aktiivisesti. Tavoitteenamme on oppilaiden ja henkilöstön yhteisöllinen hyvinvointi, monipuoliset ja joustavat opetusjärjestelyt, yhdessä toimimisen, tunnetaitojen sekä toimijuuden vahvistaminen sekä laadukas kielitietoinen pedagogiikka. Lehtikuusessa pienryhmien ja yleisopetuksen ryhmien oppilaat sekä opettajat tekevät arjessa tiivistä yhteistyötä. Lehtikuusessa onnistumme yhdessä! Toimimme jaetun johtajuuden periaatteiden ja mukaisesti. Tiimiorganisoituneessa työyhteisössämme tehdään töitä tosissaan, muttei totisena.   Koulussamme luokanopettaja tekee aktiivista yhteistyötä muun muassa koulun oppilashuoltoryhmän, laaja-alaisen erityisopettajan ja oman luokkatasotiiminsä opettajien sekä verkostojen ja huoltajien kanssa.  

Haemme joukkoomme englannin ja ruotsin kielten  opettajaa, jolla on hyvät aineen- ja ryhmänhallintataidot. Opetuksen eriyttäminen on tärkeää siten, että opetus ja tuki kohtaavat oppilaan taitotason mahdollisimman hyvin. Haettava opettaja ymmärtää struktuureiden, ryhmäytymisen ja kielitietoisen opetuksen tärkeyden oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Toivomme hakijoilta kiinnostusta sisällyttää tunne- ja vuorovaikutustaitoja osaksi arkea sekä taitoja huoltajien, oppilashuollon ja verkostojen sekä aine- ja luokka-astetiimin kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tehtävä on määräaikainen, mutta täytetään vakituisesti lukuvuoden edetessä.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaa.fi:ssä.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Palkkaus: OVTES

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori

Kuosmanen Elina

0405135211

[email protected]


Tavoitettavissa virka-aikana klo 8-16

Virka-apulaisrehtorit Marianne Andersen [email protected] 040 054 8835 

Tuija Jordan [email protected] 040 843 7247

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esihenkilötyötämme. Meille Vantaan kaupungilla on tärkeää työyhteisön tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Toivomme saavamme hakemuksia erilaisilta taustoilta olevilta henkilöiltä, kuten eri-ikäisiltä, eri sukupuolta olevilta ja erilaisista kieli-, kulttuuri- ja vähemmistöryhmiin kuuluvilta.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Hakuaika päättyy: 19.07.2024 klo 16:00

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Lehtori, englanti ja ruotsi, Lehtikuusen koulu

Vantaa
Määräaikainen ja projektityö
1 - 2 vuotta
Ylempi korkeakoulututkinto

Julkaistu 19.07.2024

Yrityksen liikevaihto: 
Ei käsitteellisesti ole
Yrityksen koko: 
Yli 1000 henkilöä
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti