Skip to main content

Projektityöntekijä, 2 paikkaa, Lehtikuusen ja Länsimäen koulu

Vantaan kaupunki, Kaupunkikulttuuri, Nuoriso
Lehtikuusen koulu, Länsimäen koulu

Hiirakkotie 9, 01200 Vantaa, Pallastunturintie 27, 01280 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 03.01.2022 - 31.12.2022


Oletko aina miettinyt, millaista olisi tehdä nuorisotyötä koulussa? Näetkö opintopolut nuoren kannalta keskeisen tärkeiksi kysymyksiksi? Tunnistatko nuoren tarpeita kokonaisvaltaisesti? Onko myönteisyys valttisi? Tiedätkö, miten ryhmädynamiikkaan vaikutetaan?

Vantaalla tehdään tiivistä kouluyhteistyötä nuorisopalveluiden ja perusopetuksen välillä. Nimettyjä nuorisotyöntekijöitä työskentelee alakouluilla kaksi ja yläkouluilla kuusi myönteisen erityiskohtelun projektirahoituksen turvin. Lisäksi meillä on kaksi työntekijää perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen tuessa sekä Varian ammattioppilaitoksessa eri toimipisteissä ammattioppilaitosnuorisotyöntekijöitä. Vantaa on vahvasti mukana myös valtakunnallisessa koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaamiskeskustyössä.

Etsimme nyt tiimimme kahta projektityöntekijää, joilla on näkyä koulussa tapahtuvasta nuorisotyöstä, kykyä omaksua uusia työtapoja ja kehittää niitä edelleen sekä vahvoja verkostotyön taitoja. Hakemamme työntekijä on tavoitteellisesti orientoitunut, hyvät asianhallinnan taidot omaava ja oma-aloitteinen työssään. Kyky toimia monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa on tärkeää. 

Projektityöntekijän tehtävän tarkoituksena on vahvistaa perusopetuksessa olevien nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Projektin keskeisimmät toimenpiteet ovat tuen tarpeessa olevien nuorten varhainen tunnistaminen ja tukeminen yhteistyössä opettajien ja oppilashuollon kanssa, yhteisöllisyyden vahvistaminen koulussa ja vapaa-ajantoimintojen kytkeminen tukemaan opiskelua. 

Keskeisiä projektityöntekijän tehtäviä ovat tavoitteellisten pienryhmien ohjaaminen, yksilöllinen tuki nuorelle, jalkautuva työ, luokkatyöskentelyn havainnointi, ryhmäytykset, osallistuminen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaan sekä nuorten vapaa-ajalla tapahtuva työ, jonka tarkoitus on kiinnittää nuoria käyttämään nuorisopalveluiden muita palveluita. Nuorten vapaa-ajalla syntyvät ilmiöt näkyvät usein koulussa ja koulussa tapahtuneet ilmiöt nuorten vapaa-ajalla. Projektityöntekijän rooli on olla linkkinä sekä koulun että nuorisopalveluiden välillä, jotta mahdollisia konfliktitilanteita voidaan ennaltaehkäistä. Lisäksi projektityöntekijän tehtävään olennaisesti kuuluu työn suuntaaminen projektin tavoitteiden mukaisesti, raportointiin osallistuminen sekä oman työn arviointi. Hankkeen rahoituskausi päättyy joulukuun lopussa 2022, jatkorahoitusta on valmisteltu. Tehtävät sijoittuvat Lehtikuusen ja Länsimäen yläkouluihin. 

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. 

Tarjoamme 

  • Tiimin ja esimiehen tuen, reflektoivan ja avoimen työilmapiirin
  • Työnohjauksen
  • Hyvätasoisen työterveyshuollon
  • Omaehtoisen kouluttautumisen tuen sekä työnantajan tarjoamia koulutuksia
  • Esimiespäivystyksen toimintakausien aikana perjantai- ja lauantai-iltaisin
  • Hyvät Kunta 10 -kyselyn tulokset työyhteisöjen sekä johtamisen aihealueilla

Rekrytoinnissa käytetään videohaastatteluita, jonka perusteella varsinaiset haastateltavat valitaan. Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana, joten haethan tehtävään mahdollisimman pian. 

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tutkinto, sekä kokemusta alalta.

Luemme eduksi: koulumaailman ja oppilaitosyhteistyön tuntemuksen sekä projektiosaamisen

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2320,07
euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko 


Yhteystiedot:

projektipäällikkö

Lehikoski Arja

043 8266922

arja.lehikoski@vantaa.fi

Tavoitettavissa 18.10 klo 12-15 ja 25.10 klo 12-15


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Projektityöntekijä, 2 paikkaa, Lehtikuusen ja Länsimäen koulu

Vantaa
Kokopäiväinen
1 - 2 vuotta
Alempi korkeakoulututkinto

Julkaistu 07.12.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Ei käsitteellisesti ole
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti