Skip to main content

Resursbarnskötare inom småbarnspedagogik

Vi söker en motiverad och positiv person som ser ett omväxlande arbete som en fördel.

Som resursbarnskötare ska du vara förberedd på att arbeta med barn i alla åldrar inom småbarnspedagogiken och även barn med behov av särskilt stöd. Till resursbarnskötarens uppgifter hör vård och fostran samt förverkligande av den pedagogiska verksamheten tillsammans med läraren inom småbarnspedagogik och det övriga teamet. Din insatts möjliggör en flexibel planering av gruppens verksamhet samt en flexibel användning av personalresurser med tanke på barngruppens bästa. Du arbetar i vår 3-5 års grupp Safirerna

Kungsgårds daghem är beläget i Köklax. Vi är ett stort daghem med många möjligheter. Vi satsar på samarbete över gruppgränserna och dialogen i vardagen. Vi erbjuder en trygg vardag där barn, personal och föräldrar bemöts med respekt. Vår verksamhet baserar sig på läroplanen för småbarnspedagogik.
Daghemmet består av 6 daghemsgrupper och 2 förskolegrupper i två olika byggnader. Du hittar oss i Köklax vid goda trafikförbindelser med såväl tåg som buss. I augusti 2022 börjar vi vår verksamhet med fyra grupper i den splitternya byggnaden Kungsgårds skola och daghem och med tre grupper i vår bekanta byggnad Stora Huset

Arbetsplats och adress: Kungsgårds daghem, Kurtbyvägen 42
Arbetstid: 38h15min/veckan
Jobbet är för viss tid

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga

Även formelt obehöriga är välkomna att söka arbetet

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Yhteystiedot: Ytterligare upplysningar ger: Crista Veijalainen Ledare inom småbarnspedagogik [email protected] tel. 040 6368150
Työpaikan osoite: Kurtbyvägen 42, 02780 ESPOO
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2261,06 €/månad
Työ alkaa: 1.9.2022 - 30.6.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 29.08.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1851-22/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 15.08.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11563859

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Resursbarnskötare inom småbarnspedagogik

Espoo
Määräaikainen ja projektityö, Kokopäiväinen

Julkaistu 16.10.2022

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti