Skip to main content

Rikosylikomisario (08.09.02)

Näytä lisää

Oulun poliisilaitoksen poliisipalvelulinjan rikostorjuntasektorilla on haettavana rikosylikomisarion vaativuustason 08.09.02 virka. Rikosylikomisarion tehtävänä on toimia Eteläisen tutkintayksikön johtajana.

Eteläisen tutkintayksikön pääasiallisena tehtävänä on vastata toimialueensa päivittäisrikostutkinnasta sekä vaativasta esi- ja poliisitutkinnasta. Eteläisessä tutkintayksikössä on viisi tutkintaryhmää ja viisi tutkinnanjohtajana toimivaa rikoskomisariota. Tutkintaryhmät on sijoitettu Kajaanin, Ylivieskan, Raahen ja Haapajärven poliisiasemille, sillä toimialue käsittää koko eteläisen kenttäjohtoalueen toimialueen. Tutkintayksikön johtajan toimipaikka on Kajaanin poliisiasema.

Eteläisen tutkintayksikön johtajan päätehtävänä on mm:
- johtaa, ohjata, kehittää ja valvoa johtamansa yksikön toimintaa
- toimia yksikköön sijoitettujen rikoskomisarioiden sekä ryhmänjohtajien lähimpänä päällystöön kuuluvana esimiehenä ja käydä heidän kanssaan henkilökohtaiset tavoite- ja kehityskeskustelut
- vastata yksikön henkilöstöhallinnon toimivuudesta
- toimia tutkinnanjohtajana
- vastata yksikön sisäisestä juttuseurannasta
- ratkaista tarvittaessa yksikön sisäinen juttujako yksittäistapauksessa
- vastata yksikkönsä suorittamasta tarkkailu- ja tiedustelutoiminnasta sekä analyysitoiminnasta
- vastata oman tehtäväalueensa sidosryhmäyhteistyön toimivuudesta
- suorittaa hänelle erikseen poliisipalvelulinjan työjärjestyksessä tai muutoin määrätyt muut tehtävät

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena rikosylikomisarion virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen on poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto, poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen, poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto; b) poliisin perustutkinnon tai poliisimiehistön virkatutkinnon lisäksi suoritettu korkeakoulututkinto; taikka c) korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen. Virkaan nimitettävällä henkilöllä tulee olla Suomen kansalaisuus.

Oulun poliisilaitos on yksikielinen (suomi). Kielitaidosta on säädetty julkisyhteisöjen henkilöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa ja poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:ssä.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kielilainsäädännön mukaan yksikielisessä viranomaisessa edellytetään suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme
- vankkaa kokemusta poliisin toimialasta ja sen johtamisjärjestelmän tuntemusta
- kykyä tiedolla johtamiseen ja tietoon perustuvaan ongelmanratkaisuun
- hyviä ihmissuhde-, yhteistyö-, viestintä ja vuorovaikutustaitoja
- valmiutta aktiiviseen sidosryhmäyhteistyöhön
- oma-aloitteisuutta ja valmiuksia rikostorjuntatyön kehittämiseen
- sitoutumista poliisilaitoksen tulostavoitteisiin ja linjauksiin
- kykyä laadukkaaseen henkilöstöjohtamiseen ja valmiutta säännölliseen vuorovaikutukseen henkilöstön kanssa laajalla toimialueellaan

Eduksi katsotaan rikostutkinnan johtamisen ajantasaiset tiedot ja taidot.

Tarjoamme sinulle Osittain tuetun työpaikkaruokailun, laajat työterveyspalvelut, työsuhdepyöräedun, mahdollisuuden työajalla tapahtuvaan liikunnan harjoitteluun. Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Henkilöön kohdennetaan viran tai tehtävän aikana henkilöturvallisuusselvityksen mukaista nuhteettomuusseurantaa.

Turvallisuusselvitys sisältää myös ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen.

Hakuprosessin edetessä hakijoita saatetaan pyytää antamaan terveydestään sellaisia tietoja, joilla on merkitystä tehtävän hoidossa tai osallistumaan asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin (valtion virkamieslaki 8 b §).

Yhteystietomme

18.-23.6.2024 välillä:Kiiskinen MarkusRikosylikomisariop. 0295 465 [email protected]

24.6.-19.7.2024 välillä:Koskela JanneRikosylikomisariop. 0295 464 [email protected]

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Oulun poliisilaitoksen kirjaamo

  PL 45
  90101 Oulu

 • Työnantaja

  Poliisissa eri alojen ammattilaiset tekevät yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavaa työtä. Monipuolisessa ja laajassa organisaatiossamme on erilaisia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittymiseen. Meidän toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet, minkä lisäksi olemme arvojemme mukaisesti palvelevia, oikeudenmukaisia, osaavia ja pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista. Jokainen meistä vaikuttaa siihen, että poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina.

  Jos "nää et pelekää polliisia", niin yhtä hyvin voisit liittyä meidän joukkoomme. Etsimme osaavia ja motivoituneita työntekijöitä tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä niin poliisi- kuin siviilitehtäviin.

  Oulun poliisilaitos palvelee 15 poliisiasemalla, pääpoliisiasemamme sijait-see Oulussa. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat eli yhteensä 38 kuntaa. Poliisilaitoksellamme työskentelee noin 750 henkilöä, joista lähes neljännes toimii muissa kuin poliisitehtävissä.

  Laaja toimialueemme mahdollistaa erilaisia työtehtäviä niin kaupungeissa, kunnissa kuin matkailukeskittymissäkin. Lisäksi Oulun poliisilaitoksen alue tarjoaa hyvät vapaa-ajanviettomahdollisuudet niin luonnon, liikunnan kuin kulttuurinkin parissa. Voit viettää vapaa-aikaasi niin meren, järvien ja jokien rannoilla kuin sisämaan vaaroilla ja tuntureilla.

  Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä erilaisiin kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia ihmisiä.

  Loistavan työyhteisön lisäksi tarjoamme muun muassa kattavan työterveyshuollon, työsuhdepyöräedun, työnantajan tukeman työpaikkaruokailun sekä hyvät mahdollisuudet työkunnon ylläpitoon.

  Sijainti
  Kajaani

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Kajaanin poliisiasema
  Lönnrotinkatu 2 a
  87101 Kajaani
 • Tutustu työnantajaan Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviointia. Se toteutetaan terveystarkastuksena poliisilaitoksen työterveyshuollossa. Terveystarkastus tehdään lähtökohtaisesti ennen työn aloittamista, mutta viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.

  Oulun poliisilaitoksen poliisipalvelulinjalle nimitettävät uudet työntekijät suorittavat koulutuksellisen henkilökierron kahden vuoden kuluessa nimittämisestä. Osana osaamisen vahvistamista ja organisaation kehittämistä henkilö työskentelee koulutuksellisen henkilökierron aikana poliisilaitoksen eri yksiköissä noin 2-3 työjakson ajan. Koulutuksellinen henkilökierto voi aiheuttaa liikkumista eri poliisiasemien välillä. Koulutuksellisesta henkilökierrosta voidaan vapauttaa ainoastaan erityisestä syystä esim. aikaisemman laajan ja monipuolisen kokemuksen perusteella.
 • Tehtävän taso: Esihenkilötaso
 • Etätyö: Ei mahdollisuutta työskennellä etänä
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Työaikamuoto: Virastotyöaika
 • Työaikamuodon selite: TAS 18 §; ei ole oikeutettu työaikaa koskevan VES:n 13 §:n mukaisiin työaika-, ylityö- ja lisätyökorvauksiin, mutta oikeutettu työaikaa koskevan VES:n 18 §:n mukaisiin korvauksiin ja liukuvaan työaikaan.
 • Koeaika: Valtion virkamieslain (750/1994) 10 §:n mukaan nimittämisessä on mahdollista noudattaa kuuden (6) kuukauden koeaikaa, jonka aikana virkasuhde voidaan purkaa sekä nimittävän viranomaisen että virkamiehen puolelta.
 • Palkkauksen peruste: Voimassa olevan VES:n mukaan peruspalkka on 4 408,84 € /kk, jonka lisäksi maksetaan kokemusosaa enintään 14 % ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella määräytyvää palkanosaa enintään 32 %.
 • Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti