Skip to main content

Skattesekreterare, Mariehamn, 3-5 platser, 5 paikkaa

TYÖPAIKAN ESITTELY
Vi vid Skatteförvaltningen verkställer världens bästa beskattning tillsammans. Vårt arbete är betydelsefullt: vi stödjer det finska samhällets bärande strukturer. Vi tar ut rätt mängd skatt i rätt tid. Vi vill vara föregångare inom digital ekonomi och utmärkta kundupplevelser. Vi prognostiserar förändringar i världen och är inte rädda för att förändras med dem.

Våra värderingar är förtroende, samarbete och förnyelse. Vi låter värderingarna synas i vardagen: vi litar på varandra, vi lyckas tillsammans och prövar gärna på nya saker.

Vid Beskattningsenheten ansvarar vi för beskattningens enhetlighet, smidighet, kvalitet och funktionssäkerhet samt enskilda kunders serviceupplevelser. Vi står alltså i centrum av Skatteförvaltningens verksamhet. Våra sakkunnigas insikter om kunder utnyttjas aktivt i utvecklingen av Skatteförvaltningens tjänster och produkter.
Työpaikan tiedot: Verohallinto Torggatan 16 22100 Maarianhamina

TEHTÄVÄN KUVAUS
Är du flexibel, serviceminded och motiverad att lära dig mycket nytt?
Har du kännedom om skattelagstiftning och rättspraxis?
Har du erfarenhet av kundbetjäning och goda datatekniska kunskaper?

Ålands skattebyrå söker skattesekreterare för arbete inom följande beskattningsområden:

Personbeskattning
Internationell beskattning
Fastighetsbeskattning
Företagarbeskattning (inkl. jord- och skogsbruksbeskattning)
Arvs- och gåvobeskattning
Arbetet kan också inom samtliga områden inriktas mot ändringsbeskattning.
Meddela i din ansökan till vilket eller vilka beskattningsområden du söker.

Skattesekreterarens uppgifter varierar beroende på beskattningsområde. Dina arbetsuppgifter utgörs av en för uppgiften lämplig kombination av följande:
- inom alla uppgifter: kundhandledning och rådgivning via olika betjäningskanaler
- inom person-, internationell- och företagarbeskattningen: att delta i förskottsuppbörden samt att övervaka och fatta beskattningsbeslut inom inkomstbeskattningen
- inom personbeskattningen: att övervaka och fatta beskattningsbeslut inom överlåtelsebeskattningen och/eller att hantera överlåtelseskatter samt göra registeruppdateringar i lägenhetsregistret
- inom fastighetsbeskattningen: att övervaka och fatta beskattningsbeslut inom fastighetsbeskattningen samt göra registeruppdateringar i fastighetsregistret
- inom företagsbeskattningen: att göra uppdateringar i kunddatabasen samt hantera momsbeskattningsärenden
- inom arvs- och gåvobeskattningen: att övervaka gåvodeklarationer och bouppteckningar samt utarbeta beskattningsbeslut för dessa
- inom ändringsbeskattningen: att handlägga omprövningsbegäran

När du arbetar inom Skatteförvaltningen är du med och bidrar till att våra kunder kan sköta sina skatteärenden i rätt tid och på rätt sätt. Tillsammans säkerställer vi att skatteinkomsterna samlas in på ett så omfattande sätt som möjligt så att vårt välfärdssamhälle upprätthålls.

En prövotid på högst sex (6) månader kan tillämpas på anställningen.

VAATIMUKSET
för uppgifterna lämplig examen från yrkeshögskola eller högskola
kännedom om skattelagstiftning och rättspraxis
flytande skriftlig och muntlig framställningsförmåga
goda it-kunskaper
självständigt och aktivt arbetssätt med god problemlösningsförmåga
kundbetjäningserfarenhet och ett kundserviceinriktat arbetssätt
flexibilitet och utmärkt samarbetsförmåga
god förmåga att använda tillgänglig information och fatta beslut
initiativkraft och utvecklingsvilja att lära dig mycket nytt
för tjänsten inom arvs- och gåvobeskattning förutsätts kunskaper om arvsrätt
beredskap att arbeta på Åland som är tjänstens arbetsort
Meriterande är tidigare arbetserfarenhet inom beskattningsuppgifter samt språkkunskaper.
Ett behörighetsvillkor för den person som väljs är goda muntliga och skriftliga kunskaper antingen i finska eller i svenska. (2 § 1 mom. i statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av tjänstemän vid Skatteförvaltningen (1052/2009) ). Statsanställda som är verksamma i landskapet Åland ska ha sådana språkkunskaper som förutsätts i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) och som deras arbetsuppgifter kräver, med beaktande av att landskapet är enspråkigt svenskt och att ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska (1.1 § i statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av statsanställda i landskapet Åland (1218/2007)). När statstjänster besätts i landskapet skall också särskild betydelse tillmätas att den som anställs har kännedom om landskapets förhållanden eller är bosatt i landskapet Åland.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen www.supo.fi.

Lönen för tjänsten bestäms enligt kravnivå 5-6 i Skatteförvaltningens lönesystem. Den uppgiftsbaserade lönedelen är 2 338,54 - 2 468,54 euro i månaden. Dessutom betalas en på den individuella arbetsprestationen baserad löneandel som är högst 48 % av den uppgiftsbaserade lönedelen (i början i genomsnitt 4 - 12 % av den uppgiftsbaserade lönedelen).
Flexibel arbetstid, möjlighet att arbeta på distans, motions- och kulturförmån, arbetsreseförmån, massageförmån samt subventionerad lunch. Vi erbjuder dig dessutom en inspirerande och mångsidig arbetsmiljö, där du kan utveckla ditt kunnande och din yrkeskompetens.

eller enligt överenskommelse.
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen.
Tjänsterna placeras vid Ålands skattebyrå. Observera att ansökningshandlingarna är offentliga.
ID: 28-1055-2023

Yhteystiedot: Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Verohallinto PL 325 00052 VERO
Maria Sagulin , Verojohtaja, 029 513 0006 , [email protected]
Linda Hinders, Ryhmäpäällikkö, 029 513 0036 , [email protected]
Työpaikan osoite: 22100 Mariehamn
Työ alkaa: 01.11.2023
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: Määräaikainen
Hakuaika päättyy: 02.10.2023 13:15
Jätä hakemus: https://haku.valtiolle.fi/spa/public/apply?guidAssignment=44b4be07-927e-...
Ilmoitus jätetty: 15.09.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero: 70279c65-83fa-4049-a7be-a5fd64cf7e7e

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

.

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Skattesekreterare, Mariehamn, 3-5 platser, 5 paikkaa

Verohallinto
Postiljonsgränd 3 AX 22100 Mariehamn, Åland, Mariehamn 22100
Maarianhamina
Ahvenanmaa
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö

Julkaistu 15.09.2023

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti