Skip to main content

Tietohallintopäällikkö

Hakuaika päättyy 5.12.2022   16.15

Työnantaja

Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) teet merkityksellistä työtä kuluttajien ja toimivien markkinoiden hyväksi. Vaikutamme koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin. Toimimme arvojemme mukaisesti riippumattomasti, vastuullisesti ja etsien parhaita ratkaisuja yhdessä, koko viraston osaamista hyödyntäen.

Meitä on noin 230 asiantuntijaa 17 paikkakunnalla. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, moderneissa toimitiloissa. Meillä pääset tekemään monipuolisia, ajan hermolla olevia ja usein myös ainutlaatuisia tehtäviä kuluttajien aseman ja kilpailun toimivuuden parantamiseksi. Kansainvälinen yhteistyö on olennainen osa toimintaamme. Työmme perustuu tutkittuun tietoon. Olemme ylpeitä osaamisestamme ja työmme merkityksestä. Motivaatiota lisäävät kannustavat työkaverit sekä avoin ja rento ilmapiiri.

Tutustu toimintaamme: kkv.fi

Tehtävän kesto
Vakinainen

Alkamisaika
1.2.2023 (tai sopimuksen mukaan)

Työaikamuoto
Virastotyöaika

Työpaikkojen lukumäärä
1

Viran sijoittaminen
Virka on viraston yhteinen.

Lisätietoja tehtävästä

Juho Härme
ICT- ja digikehitysjohtaja
https://www.linkedin.com/in/juho-h%C3%A4rme/
0295053098

Sijainti

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Lintulahdenkuja 2
00530
Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus

Kilpailu- ja kuluttajavirastossa Helsingissä on haettavana tietohallintopäällikön virka KKV:n ICT- ja digiyksikössä (ICTD).

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ICT-yksikkö tukee viraston arjen toimintaa ja toteuttaa samalla kunnianhimoista digitalisaatio-ohjelmaa. Yksikkö on erinomainen näköalapaikka voimakkaasti kehittyvään tietohallintoon - tehtäväkenttäämme kuuluu koko kirjo korjausvelasta koneoppimiseen.

Tietohallintopäällikkönä olet ohjelmamme toteutuksen ytimessä pitäen hallussasi ja ajan tasalla niin ohjelmamme tiekartan, kehityssalkun kuin budjetinkin. Vastaat myös ICT:n omien tietojärjestelmien ja hallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä ja toimit niiden tuoteomistajana. Olet ICT- ja digikehitysjohtajan ensimmäinen sijainen.

Emme edellytä aiempaa kokemusta tietohallintopäällikkönä toimimisesta, mutta toivomme taustasi antavan sinulle hyvät lähtökohdat kasvaa tehtävään.

KKV suhtautuu erittäin myönteisesti etätyöhön, joten tehtävää voi hoitaa menestyksekkäästi myös pääosin etänä; kontaktien luomisen vuoksi kannattaa kuitenkin varautua tulemaan paikan päälle Lintulahdenkujan moderneihin työtiloihimme Helsingin Sörnäisiin vähintään kerran viikossa.

Vastuullesi kuuluvat seuraavat asiat:

 • ICT:n omien tietojärjestelmien ja prosessien kehitys
 • Hallinnon tietojärjestelmien tuoteomistajuus ja kehitys
 • Digivisiomme tiekartasta johdetun hankesalkun seuranta ja prosessikehitys
 • ICT-budjetin seuranta ja digitalisaatio-ohjelman rahoitustarpeen aktiivinen ennustaminen
 • Valmius toimia ICT-johtajan sijaisena.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta:

 • Ylempää korkeakoulututkintoa
 • Kokemusta tietotekniikan kehityshankkeista
 • Kokemusta toimittajaohjauksesta esimerkiksi tuoteomistajan roolissa
 • Käytännössä osoitettua johtamistaitoa
 • Analyyttista otetta sekä kykyä ymmärtää tietojärjestelmien käyttäjien tarpeita ja ehdottaa niihin soveltuvia teknisiä ratkaisuja
 • Pragmaattisuutta - osaat soveltaa tietohallinnon parhaita käytäntöjä tarkoituksenmukaisella tavalla KKV:n kokoluokka huomioiden
 • Huolellisuutta ja tarkkuutta
 • Halua huolehtia veronmaksajien edusta ja rakentaa laadukkaita ratkaisuja järkevillä panostuksilla
 • Halua oppia uutta, intoa tutustua uusiin teknologioihin
 • Hyviä vuorovaikutus-, viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja ja halua jakaa omaa tietämystään
 • Oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta
 • Suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista kielitaitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista kielitaitoa
 • Hyvää englannin kielen taitoa
 • Perehtyneisyyttä tai valmiutta omaksua julkishallinnon tietohallinnon lainsäädäntö- ja ohjekehikko.

Muista hakemuksessasi mainita myös, jos sinulla on arvostamiamme asioita:

 • Kiinnostusta kilpailu- ja/tai kuluttaja-asioihin
 • Esimerkkejä taulukkolaskennan (MS Excel), projektinhallintaohjelmiston (MS Project) ja/tai raportointi/analytiikkaohjelmiston (PowerBI) edistyneestä käytöstä
 • Kokemusta pilvipalveluympäristöjen (etenkin Azure) kanssa toimimisesta
 • Kokemusta MS365-pilvipalveluiden toimintalogiikasta ja käytännön hyödyntämisestä
 • Perehtyneisyyttä johonkin tietohallinnon viitekehykseen ja ajatuksia miten soveltaisit sitä KKV:ssä
 • •Kokemusta projektien vetämisestä tai niiden omistajana toimimisesta
 • Esimieskokemusta tai vastaavaa johtamistaitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Virka on sijoitettu viraston palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 10 (tehtäväkohtainen palkanosa 4338,19 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta henkilön koulutuksen, osaamisen ja työkokemuksen perusteella.

Edut

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on kaiken toimintamme kulmakivi. Meillä pääset kehittämään omaa työtäsi ja ammattitaitoasi. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa lounas-, työmatka-, liikunta- ja kulttuuriedun sekä laadukkaan työterveyshuollon.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Hae paikkaa

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo
PL 5
00531
Helsinki

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Tietohallintopäällikkö

Helsinki
Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 24.11.2022

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti