Skip to main content

Tullinspektör, Mariehamn

TYÖPAIKAN ESITTELY
Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Lisäksi Tulli laatii viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 2 000 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.

Työpaikan tiedot: Maarianhamina

TEHTÄVÄN KUVAUS
Tullens tullkontorsavdelning omfattar sju verksamhetsenheter (tullar) på olika håll i Finland. Avdelningen och verksamhetsenheterna svarar för utförandet av Tullens bevakningsuppgifter samt olika tullklarerings- och beskattningsuppgifter.

Mariehamns tull sköter tullbevakning, tullkontroller och tullklarering på hela Åland. Tullens bevakningsuppgifter omfattar bl.a. kontroll av fartyg, fordon, lastenheter, varor och resande samt kompletterande selektering, genomlysning, hundverksamhet, tulluppgifter inom posttrafik och annan tullbevakning. Mariehamns tull svarar vid sitt tullkontor och sina verksamhetsställen för utförandet av de tullklarerings- och beskattningsuppgifter som den tilldelats. Därtill utför Mariehamns tull uppgifter som stöder tullbrottsbekämpningen och tryggar förundersökningar samt utfärdar straffyrkanden.

Tullen ledigförklarar

en visstidstjänst som tullinspektör (Mariehamn) för tiden 2.5.2023 - 29.2.2024.

Tjänsten omfattar uppgifter inom tullbehandling, tullbehandling och tullkontroll i Mariehamns tulls rörliga grupp.

VAATIMUKSET
 Studentexamen och/eller examen inom handelsbranschen eller annan lämplig yrkesexamen på andra stadiet
 erfarenhet av kundserviceuppgifter
 initiativförmåga och servicevillighet
 god samarbetsförmåga och social kompetens
 tekniska och datatekniska färdigheter
 förmåga och beredskap att delta i maktmedelsskolning
 tillräckliga kunskaper i finska och engelska
 förutsättningar att kunna delta i utbildning i Finland

Till sökandens fördel räknas

 övriga språkkunskaper
 erfarenhet av motsvarande uppgifter

Landskapet Åland är enspråkigt svenskt. Ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska (36§ i självstyrelselagen).

Den som utnämns till tjänsten måste vara finländsk medborgare (7§ i statstjänstemannalagen).

Lönen i tjänsten bestäms enligt kravnivå 7 i Tullens lönesystem med ingångslön 2 057,40 €/mån. Förutom ingångslönen utbetalas dessutom en individuell lönedel, som beroende på kompetens utgör högst 44 procent av den uppgiftsrelaterade lönedelen. När en ny person börjar sin tjänst är den individuella lönedelen i allmänhet 8-20% beroende på den sökandes kunskaper och tidigare arbetserfarenhet.

Arbetets art (9 § 1 mom i statstjänstemannalagen). Tjänsten tillsätts 2.5.2023 eller enligt överenskommelse.
I tjänsten iakttas periodarbetstid (114 t 45 min / 3 vk).
Määräaikainen (alle 12 kk). Tjänsten är en visstidstjänst för tiden 2.5.2023 - 29.2.2024.
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Tjänsteplatsen är Mariehamn.

Den sökande bör ha ett i kraft varande personbilskörkort.

Prövotiden är fyra (4) månader.

Den som anställs vid Tullen ska genomgå en drogscreening och säkerhetsutredning.

Vi önskar att personer av olika ålder och kön samt personer som hör till språk- eller kulturminoriteter eller till andra minoriteter ska söka tjänsten.

Vi rekommenderar att ansökan till uppgiften i första hand görs via den elektroniska tjänsten.
ID: 28-417-2023

WWW-osoite: http://www.tulli.fi
Yhteystiedot: Eva Enges, tullchef , 040 332 6013, [email protected]
Jan Siitonen, tullöverinspektör, 0295 5200 växel, [email protected]
Työpaikan osoite: 22100 MARIEHAMN
Työ alkaa: Tjänsten tillsätts 2.5.2023 eller enligt
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 31.03.2023 klo 16:15
Jätä hakemus: Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Tullin kirjaamo ([email protected]) PL 512 (käyntiosoite Opastinsilta 12, Helsinki) 00101 Helsinki
Ilmoitus jätetty: 15.03.2023
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11887756

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Tullinspektör, Mariehamn

Tulli
Maarianhamina
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö

Julkaistu 15.03.2023

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti