Skip to main content

Tullinspektör, Mariehamn

Om arbetsplatsen
Tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen tillhandahåller tjänster
med kunden i fokus och skyddar samhället, miljön och medborgarna. Tullen uppbär effektivt tullar och skatter av tullnatur,
farledsavgifter samt andra skatter och avgifter vid import. Tullen sammanställer också den officiella
utrikeshandelsstatistiken över Finlands import, export och handelsbalans.
 
Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet och som samarbetar med näringslivet samt med finska och
utländska myndigheter. Tullen har omkring 2 000 anställda. Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem.
 
 
Arbetsuppgifter
Tullens tullkontorsavdelning omfattar sju verksamhetsenheter (tullar) på olika håll i Finland. Avdelningen och
verksamhetsenheterna svarar för utförandet av Tullens bevakningsuppgifter samt olika tullklarerings- och beskattningsuppgifter.
 
Mariehamns tull sköter tullbevakning, tullkontroller och tullklarering på hela Åland. Tullens bevakningsuppgifter omfattar
bl.a. kontroll av fartyg, fordon, lastenheter, varor och resande samt kompletterande selektering, genomlysning,
hundverksamhet, tulluppgifter inom posttrafik och annan tullbevakning. Mariehamns tull svarar vid sitt tullkontor och sina
verksamhetsställen för utförandet av de tullklarerings- och beskattningsuppgifter som den tilldelats. Därtill utför
Mariehamns tull uppgifter som stöder tullbrottsbekämpningen och tryggar förundersökningar samt utfärdar straffyrkanden.
 
Tullen ledigförklarar
en visstidstjänst som tullinspektör (Mariehamn) för tiden 2.5.2023 - 29.2.2024.
Tjänsten omfattar uppgifter inom tullbehandling, tullbehandling och tullkontroll i Mariehamns tulls rörliga grupp.
 
Generella krav
Landskapet Åland är enspråkigt svenskt. Ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska (36§
i självstyrelselagen).
 
Den som utnämns till tjänsten måste vara finländsk medborgare (7§ i statstjänstemannalagen).
En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens
samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014).
 Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen
 www.supo.fi.

Kvalifikationer
- Studentexamen och/eller examen inom handelsbranschen eller annan lämplig yrkesexamen på andra stadiet
- erfarenhet av kundserviceuppgifter
- initiativförmåga och servicevillighet
- god samarbetsförmåga och social kompetens
- tekniska och datatekniska färdigheter
- förmåga och beredskap att delta i maktmedelsskolning
- tillräckliga kunskaper i finska och engelska
- förutsättningar att kunna delta i utbildning i Finland
 
Till sökandens fördel räknas
 - övriga språkkunskaper
- erfarenhet av motsvarande uppgifter
 
 Anställningens omfattning
 Omfattning: Periodarbetstid
 I tjänsten iakttas periodarbetstid (114 t 45 min / 3 vk).
 Tillträde: 2.5.2023
 Tjänsten tillsätts 2.5.2023 eller enligt överenskommelse.
 Tidsbegränsad till: 29.2.2024
 Arbetets art (9 § 1 mom i statstjänstemannalagen).
 Tjänsten är en visstidstjänst för tiden 2.5.2023 - 29.2.2024.
 
Ansökan
Ansök senast: 31.3.2023 16.15
 Referensnummer: 28-417-2023
 
Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via länk.
Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens
arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.
Tullregistratorskontor ([email protected])
PB 512, Gatuadress Semaforbron 12, Helsingfors
 00101 Helsingfors

Lön
Lönen i tjänsten bestäms enligt kravnivå 7 i Tullens lönesystem med ingångslön 2 057,40 €/mån. Förutom ingångslönen
utbetalas dessutom en individuell lönedel, som beroende på kompetens utgör högst 44 procent av den uppgiftsrelaterade
lönedelen. När en ny person börjar sin tjänst är den individuella lönedelen i allmänhet 8-20% beroende på den sökandes
kunskaper och tidigare arbetserfarenhet.
 
Övrigt
Tjänsteplatsen är Mariehamn.
 
Den sökande bör ha ett i kraft varande personbilskörkort.
 
Prövotiden är fyra (4) månader.
 
Den som anställs vid Tullen ska genomgå en drogscreening och säkerhetsutredning.
 
Vi önskar att personer av olika ålder och kön samt personer som hör till språk- eller kulturminoriteter eller till andra
minoriteter ska söka tjänsten.
 
Vi rekommenderar att ansökan till uppgiften i första hand görs via den elektroniska tjänsten.
 http://www.tulli.fi

WWW-osoite: http://www.tulli.fi/sv
Yhteystiedot: Eva Enges
tullchef
040 332 6013
[email protected]

Jan Siitonen
tullöverinspektör
0295 5200 växel
[email protected]
Työpaikan osoite: Vikingterminalen, Hamngatan, 22100 MARIEHAMN
Työ alkaa: 2.5.2023 eller enligt överenskommelse.
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 31.03.2023 klo 16:15
Jätä hakemus: Referensnummer: 28-417-2023

https://haku.valtiolle.fi/spa/sv/signin?ReturnUrl=%2Fspa%2Fsv%2Fapplicant%2Fapply%3FguidAssignment%3Ddbfa3d08-e687-4b5f-846a-f54facc3171d%26frameablegui%3D
Ilmoitus jätetty: 16.03.2023
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11888676

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti