Skip to main content

Tuntiopettaja, viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen (ruotsi ja englanti)

Vakinainen virkasuhde

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5

Työavain: KASKO-03-15-23
Haku Päättyy: 10.02.2023 klo 15:00
Palkka: OVTES Vuosityöaika
Palvelussuhde: 1.3.2023
Työpaikan osoite: Hattulantie 2, 00550

Tule Stadin ammatti- ja aikuisopiston huipputiimiin valmentamaan tulevaisuuden tekijöitä!

Oletko kiinnostunut vahvistamaan opiskelijoiden työssä ja elämässä tarvittavia taitoja sekä valmiuksia jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen? Innostutko opiskelijalähtöisestä ohjauksesta? Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme osaaja.

Haemme joukkoomme yhteisten tutkinnon osien opettajia Stadin ammatti- ja aikuisopistoon. Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot ovat kaikille aloille yhteisiä ja tukevat ammatillisia opintoja. Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen toisen kotimaisen (ruotsi) ja vieraan kielen (englanti) tuntiopettajan tehtävään kuuluu kyseisen aineryhmän opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ohjaaminen.

Tarjoamme sinulle merkityksellisen ja osaamisesi kehittymistä tukevan työn maamme suurimmassa ammattioppilaitoksessa. Pääset tekemään työtäsi moniammatillisissa työtiimeissä ja tulet saamaan työhösi kollegoiden ja johdon tuen. Opettajana pääset kehittämään pedagogista toimintaa ja ohjaamaan eri ikäisiä opiskelijoita kohti työuraansa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä aktiivista otetta työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Olet kiinnostunut opiskelijoiden yksilöllisistä oppimisen tarpeista ja sinulla on kykyä tukea erilaisia opiskeluvalmiuksia omaavia opiskelijoita osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Odotamme sinulta osaamisalueen vahvaa hallintaa sekä innostusta jakaa osaamistasi.

Tehtävä sijoittuu kampukselle viisi (5).

Hakuajan päätyttyä osa hakijoista kutsutaan Teams-ryhmähaastatteluun, joka pidetään ke 15.2 klo 8.30-13.00 välillä. Valituille lähetetään tarkempi ajankohta ja Teams-linkki hakuajan päätyttyä.


Kelpoisuusehdot:

Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan.

Yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvien osa-alueiden opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 op/55 ov laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa osa-alueessa ja vähintään 60 op/35 ov laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa osa-alueissa sekä vähintään 60 op/35 ov laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Vaadittava opettajakelpoisuus; tutkinto, opetettavat aineet (opintopisteet/opintoviikot) sekä pedagogiset opinnot tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi edellytämme erinomaisia digitaalisia taitoja, digitaalisten oppimisympäristöjen hallintaa sekä halukkuutta opettaa työelämässä.

Luemme eduksi muiden opetettavien sisältöjen kelpoisuuden.

Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia!

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on Suomen suurin ja monipuolisin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetuksen järjestäjä. Palvelemme vuosittain 136 000 helsinkiläistä yli 700 toimipaikassa 14 000 työntekijän osaamisella.

Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan mahtavaan joukkoomme!

Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja somessa @HelsinkiOppii

Sopimusala
OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa
koulutuspäällikkö Maria Vänskä
09 310 86071
Tavoitettavissa 26.1. klo 8-9 ja 2.2. klo 8-9

Lisätietoa
https://stadinao.fi/

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti