Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Vanhempi konstaapeli,Rauma

Näytä lisää

Lounais-Suomen poliisilaitoksella on haettavana vanhemman konstaapelin 08.04 määräaikainen virkasuhde ankkuripoliisina. Virkapaikka on Rauma.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen valvonta- ja hälytystoimintasektorilla toimii EET-yksikkö. Yksikkö jakautuu kahteen maakunnalliseen ryhmään, joiden sijoituspaikat ovat Turku ja Pori. Porin ryhmän rakenne muodostuu kahdesta eri tehtäväkokonaisuudesta jakautuen ankkuritoimintaan ja ennalta estävään valvontaan. Turun ryhmän rakenne muodostuu kolmesta eri tehtäväkokonaisuudesta jakautuen ennalta estävään valvontaan, ankkuritoimintaan ja nuorisotutkintaan.

Tällä kuulutuksella julistetaan haettavaksi hallinnollisesti Porin EET-ryhmään kuuluvan vanhemman konstaapelin virka ankkuripoliisin tehtävässä Raumalla. EET-ryhmän ankkuripoliisi toimii ryhmänjohtajan alaisuudessa osana moniammatillista Ankkuritiimiä. Ankkuripoliisin keskeisiin tehtäviin kuuluvat Ankkuritiimin hoidettavaksi määritelty jen tiimityöskentelyä edellyttävien juttujen hoitaminen vastuututkijana sekä erityisesti yhteistyö moniammatilliseen työhön liittyvien yhteistyöverkostojen kanssa. Tiimin hoidettavaksi ohjautuu lasten ja nuorten rikosasioita sekä osin lähisuhdeväkivaltatapauksia. Lisäksi EET ryhmän ankkuripoliisi työskentelee jengiytymisen sekä radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyyn liittyvissä toimissa, joita tehdään tarpeen mukaan yhteistyössä poliisilaitoksen ATI-ryhmän sekä rikostorjunnan kanssa. Ankkuripoliisin työ painottuu tutkinnalliseen työhön, mutta hän työskentelee mahdollisuuksien mukaan myös kentällä pääasialliselle vastuulleen kuuluvien tehtävien parissa.

Ankkuripoliisin tehtävissä keskeistä on myös ajantasainen tiedonvaihto ja -tuottaminen ennalta estävän toiminnan toteuttamiseksi ja suunnittelemiseksi. Tämän lisäksi kaikki EET-ryhmän poliisit työskentelevät resurssitarpeen mukaan kaikissa EET-yksikön tehtävissä ja tilapäisen tarpeen mukaan muissa poliisilaitoksen tehtävissä.

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Poliisin ammattikorkeakoulututkinto, poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinto.

Poliisilaissa (872/2011) tarkoitettuun poliisimiehen virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen (VirkamL 7§).

Lounais-Suomen poliisilaitos on kaksikielinen. Kielitaidosta on säädetty julkisyhteisöjen henkilöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (424/2003) ja poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:ssä.

Tehtävään valinta edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota. Se toteutetaan terveystarkastuksena poliisilaitoksen työterveyshuollossa, mikäli edellisen tarkastuksen tiedot ovat vuotta vanhempia tai valittavan terveydentila on edellisen terveystarkastuksen jälkeen muuttunut.

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme halua ja kykyä toimia rikostutkijana lasten ja nuorten rikosasioissa sekä halua ja kykyä toimia ennalta ehkäisevässä työssä lasten ja nuorten sekä poliisin sidosryhmien kanssa. Odotamme myös valmiutta työskennellä kentällä. Tehtävään valitulta edellytetään hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaiktustaitoja sekä oma-aloitteellisuutta haettavaan tehtävään. Odatamme lisäksi ankkuripoliisitoiminnan kehittämisvalmiuksia.

Hakijalle eduksi voidaan katsoa muun muassa perusosaaminen rikostutkinnasta ja kokemus ennalta estävästä työstä.

Tarjoamme sinulle Tarjoamme hyvän ja kattavan työterveyshuollon, työnantajan tukeman työpaikkaruokailun, virkistys- ja liikuntatilaisuuksia sekä hyvät mahdollisuudet työkunnon ylläpitoon. Yhteystietomme

Marja Kiiskiylikomisario0295446768

Teemu Huttunenylikonstaapeli0295449232

Jenni Lindforsylikonstaapeli0295449209

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Lounais-Suomen poliisilaitos Rekrytointi kirjaamo

  PL 51
  20101 Turku

 • Työnantaja

  Poliisissa eri alojen ammattilaiset tekevät yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavaa työtä. Monipuolisessa ja laajassa organisaatiossamme on erilaisia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittymiseen. Meidän toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet, minkä lisäksi olemme arvojemme mukaisesti palvelevia, oikeudenmukaisia, osaavia ja pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista.

  Jokainen meistä vaikuttaa siihen, että poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina. Kaipaatko kaupungin sykettä mutta myös luonnon rauhaa? Lounais-Suomen poliisilaitos toimii 12 poliisiasemalla, niin isoissa kaupungeissa kuin pienissä kunnissa ja tarjoamme laadukkaat poliisipalvelut tasapuolisesti koko alueella.

  Meillä pääset osaksi hyvää ja avointa organisaatiokulttuuria, missä pääset kehittämään myös omaa osaamistasi. Odotamme työntekijöiltämme eteenpäin vievää ajattelua ja uusia ideoita. Lounais-Suomen poliisilaitoksella noudatetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

  Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolta olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia. Arvostamme työyhteisössämme hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Henkilöstön osaaminen ja aikaansaavuus ovat tuloksellisuutemme perusta, siksi koulutamme henkilöstöämme ja panostamme heidän ammattitaitonsa ylläpitoon.

  Sijainti
  Rauma

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Rauman poliisiasema
  PL 148
  26101 Rauma
 • Tutustu työnantajaan Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Tehtävän taso: Toimeenpaneva taso
 • Etätyö: Ei mahdollisuutta työskennellä etänä
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Määräaikaisuuden peruste: Tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen
 • Työaikamuoto: Jaksotyöaika
 • Koeaika: Tehtävässä voidaan noudattaa virkamieslain 10 §:n mukaista koeaikaa.
 • Palkkauksen peruste: Tehtävän palkkaus määräytyy poliisin palkkausjärjestelmän vaativuustason 08.04 mukaan.
 • Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

  Vanhempi konstaapeli,Rauma

  Rauma
  Määräaikainen ja projektityö, Etätyö

  Julkaistu 15.07.2024

  Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti