Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Ylikonstaapeli (Vaasa tai Närpiö)

Näytä lisää

Pohjanmaan poliisilaitoksella on haettavana ylikonstaapelin 04.06 virka, joka on sijoitettu valvonta- ja hälytystoimintasektorille. Virkapaikka on Vaasan pääpoliisiasema tai Närpiön poliisiasema.

Ylikonstaapelin pääasiallisiin tehtäviin kuuluu toimia partiopoliisina ja ryhmän varajohtajana. Partiopoliisin tehtäviin kuuluvat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, hälytystehtävien hoitaminen ja liikenteen valvonta. Ryhmänjohtajan sijaisena tehtäviin kuuluu toimia kenttäryhmän henkilöstön operatiivisena ja hallinnollisena esimiehenä ja vastata ryhmänsä tuloksellisesta toiminnasta. Tehtäviin kuuluu myös kenttä- ja tilannejohtajana toimiminen.

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n (105/2017) 1 momentin 17 kohdan nojalla ylikonstaapelin viran kelpoisuusvaatimuksena on:
a) poliisialipäällystön erikoistumisopintojen suorittaminen, poliisialipäällystötutkinto, poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen, poliisialipäällystön virkatutkinto;
b) poliisin perustutkinnon tai poliisimiehistön virkatutkinnon lisäksi suoritettu korkeakoulututkinto; taikka
c) korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen.

Virkaan nimitettävällä tulee olla Suomen kansalaisuus.

Tehtävään edellytettävästä kielitaidosta on säädetty poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:n (286/2004) 2 momentissa, jonka nojalla tehtävään vaaditaan kaksikielisessä viranomaisessa suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Hakemuksen liitteeksi pyydetään lisäämään asiakirja, josta kelpoisuusvaatimusten täyttyminen ilmenee (esim. ajantasainen nimikirjanote).

Kielitaitovaatimukset

 • Ruotsi
  • Suullinen osaaminen: Tyydyttävä
  • Kirjallinen osaaminen: Tyydyttävä
 • Suomi
  • Suullinen osaaminen: Hyvä
  • Kirjallinen osaaminen: Hyvä

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme:
- hyviä käytännössä osoitettuja henkilöstöjohtamistaitoja ja valmiuksia päivittäistoiminnan johtamiseen
- hyviä poliisin ammatillisia tietoja ja taitoja
- poliisin esimiestyötä tukevaa koulutusta
- oma-aloitteisuutta
- hyviä työyhteisötaitoja
- oman osaamisen ja toimintojen kehittämisvalmiuksia.

Luemme eduksi:
- esimies- tai esimiesluontoisista tehtävistä kertyneen kokemuksen
- valmentavan työotteen
- ajan tasalla olevat tiedot ja taidot poliisin operatiiviseen kenttätoimintaan liittyvistä tehtävistä, joiden voidaan katsoa tukevan viran tehtäviä
- poliisin tietojärjestelmien, viestivälineiden ja poliisin johtojärjestelmien hyvän osaamisen sekä hyvät digitaidot
- voimassa oleva kenttäjohtolisenssi
- suomen ja ruotsin kielten käytännön osaaminen.

Tarjoamme sinulle Tarjoamme sinulle työnantajan osittain tukeman lounaan (ePassi), kattavat työterveyshuollon palvelut sekä mahdollisuuden viikkoliikuntaan ja virkistystoimintaan. Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Turvallisuusselvitys sisältää myös ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen.

Hakuprosessin edetessä hakijoita saatetaan pyytää antamaan terveydestään sellaisia tietoja, joilla on merkitystä tehtävän hoidossa tai osallistumaan asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin (valtion virkamieslaki 8 b §).

Yhteystietomme

Komisario Stefan Nordmanp. +358 295 449 546

Ylikomisario Pasi Aho (26.6. - 5.7.)p. +358 295 447 200

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Pohjanmaan poliisilaitos/henkilöstöhallinto kirjaamo

  Korsholmanpuistikko 45
  65100 Vaasa

 • Työnantaja

  Poliisissa eri alojen ammattilaiset tekevät yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavaa työtä. Monipuolisessa ja laajassa organisaatiossamme on erilaisia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittymiseen. Meidän toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet, minkä lisäksi olemme arvojemme mukaisesti palvelevia, oikeudenmukaisia, osaavia ja pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista. Jokainen meistä vaikuttaa siihen, että poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina.

  Pohjanmaan poliisilaitoksen toimialueeseen kuuluvat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat, joiden alueella on 40 kuntaa. Alueella sijaitsevista kunnista löytyy niin elinvoimaisia kaupunkikeskuksia kuin rauhallista maaseutuakin. Pohjanmaan poliisilaitos on kaksikielinen ja sen alueella toimii myös kolme alueellista yksikköä (Pietarsaari, Mustasaari, Närpiö), joissa työkielenä on ruotsi. Toimintaympäristömme on hyvin kansainvälinen ja alueellamme asuu useita eri kansallisuuksia.

  Henkilökuntamme koostuu ammattilaisista ja olemme edelläkävijöitä monessa asiassa. Meille hyvä johtaminen, henkilöstön työhyvinvointi ja palveluhenkisyys on tärkeää. Arvostamme henkilöstöämme ja huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista mm. valmentavan johtamisen periaatteilla. Poliisilaitoksen visio on " yksi yhteinen poliisilaitos - yhteiset tehtävät - yhtäläistä palvelua kaikille".

  Sijainti
  Närpiö, Vaasa

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Närpiön Palvelupiste
  Närpiöntie 4
  64200 Närpiö
 • Vaasan pääpoliisiasema
  Korsholmanpuistikko 45
  65100 Vaasa
 • Tutustu työnantajaan Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Valtionhallinnon rekrytoinneissa hakijatiedot ovat julkisia.
 • Tehtävän taso: Esihenkilötaso
 • Etätyö: Ei mahdollisuutta työskennellä etänä
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Työaikamuoto: Jaksotyöaika
 • Koeaika: Nimityksessä voidaan noudattaa enintään kuuden kuukauden koeaikaa.
 • Palkkauksen peruste: Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 32 % ja palvelusvuosien perusteella määräytyvää kokemusosaa enintään 14 %.
 • Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti