Skip to main content

Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja, tuotantotalous

Vaasan yliopistossa ajatellaan ennakkoluulottomasti ja haluamme rakentaa kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemiseen yksikköön yliopistonlehtoria tai yliopisto-opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävä sijoittuu tuotantotalouden oppiaineeseen. Työsuhde alkaa 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.12.2027 saakka. Työskentelypaikka on Seinäjoki.

Sinun roolisi

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö aloittaa strategisen projektijohtamisen DI-ohjelman, Master's Programme in Strategic Project Management, lukuvuoden 2023-2024 alussa.  Ohjelma kouluttaa asiantuntijoita suunnittelemaan, hallitsemaan ja toteuttamaan tekniikan projekteja. Sen avulla opiskelija saa työkaluja päätöksentekoon, suunnitteluun ja johtamiseen, mikä auttaa johtamaan projekteja LEAN-periaatteiden mukaisesti ja hallitsemaan koko organisaation projektisalkkua valitun strategian mukaisesti. Ohjelman aikana opitaan myös uusista innovaatioista, kestävästä kehityksestä sekä eettisistä käytännöistä projektinhallinnassa. Opetus tapahtuu Seinäjoella. Opetuskielenä on englanti. Ohjelmassa käytetään erilaisia nykyaikaisia opetusmenetelmiä; kampuskurssien lisäksi hyödynnetään mm. hybridioppimista.

Opetustehtäviin kuuluu kyseiseen maisteriohjelmaan liittyvä opetus. Lisäksi tehtävään kuuluu tekniikan kandidaatintutkielmien ja diplomitöiden ohjaaminen ja tarkastaminen.

Tehtävään sisältyy tutkimustyötä sopimuksen mukaan, esimerkiksi osallistumalla yksikön tutkimushankkeisiin. Tutkimusalan toivotaan asemoituvan teknis-tieteelliselle alueelle. Tutkimusala voi esimerkiksi olla tehtävän opetusalaa vastaava, tai jokin muu yksikön tutkimusprofiiliin soveltuva tuotantotalouden osa-alue.

Yliopisto-opettajan vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa. 

Odotamme sinulta

Yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, hyvää opetustaitoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja kykyä ohjata opinnäytteitä. Tutkimusansioiden osalta kiinnitetään huomiota tutkimustoiminnan laajuuteen ja soveltuvuuteen liittyen haettavana olevaan tehtävään sekä näyttöihin itsenäisestä tutkimustyöstä.

Yliopistonlehtorin tehtävään hakevan henkilöiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja hyödyntää uusia opetusmenetelmiä sekä uutta opetusteknologiaa, kokemus opetuksen kehittämis- ja johtotehtävistä, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tieteellinen työ. 

Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään 25 op pedagogisia tai niihin rinnastettavissa olevia opintoja työsuhteen alkaessa.  

Yliopisto-opettajana sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Sinulla on kokemusta yliopistotasoisesta opetustyöstä, laajaa perehtyneisyyttä ja syvällistä oman opetusalan hallintaa, mikä ilmenee hyvänä opetustaitona. Odotamme sinulta opetuskokemusta, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia sekä taitoa hyödyntää uusia opetusmenetelmiä ja uutta opetusteknologiaa. Tutkimukselliset ansiot ja tohtorin tutkinto luetaan hakijalle eduksi. 

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään 25 op pedagogisia tai niihin rinnastettavissa olevia opintoja neljän vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta, ellei valitulla ole näitä työsuhteen alkaessa.

Tehtävän osalta arvostamme käytännön kokemusta projektijohtamisen tehtävistä ja ammatillisia projektinhallintasertifikaatteja (esim. PMP, CAMP, Prince2, CSM, CPMP, APM, MPM, PPM, CPD, CPM).

Hakijoiden arviointiin vaikuttaa myös heidän kiinnostuksensa ja osaamisensa liittyminen yksikön sovellusalueisiin (ks. yksikön sivut) tai sovellusalueiden tarkoituksenmukaiseen täydentämiseen.

Tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa.  Lue lisää valintaprosessista ja kielilinjauksista: Hakemuksen käsittely ja valintaprosessi | Vaasan yliopisto (uwasa.fi)

Inspiroiva työympäristö

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö tarjoaa kansainväliset laatuvaatimukset täyttävää teknistieteellistä ja kauppatieteellistä koulutusta ja tutkimusta. Kehitämme erityisesti energia-alan osaamista yhdessä alueen elinkeinoelämän ja kansainvälisten teollisuusyritysten kanssa.

Haettavana oleva tehtävä sijoittuu tuotantotalouden oppiaineeseen. Tuotantotalous tarjoaa opetusta ja tutkimusta sekä liiketoiminnallisesta (operations management) että teknisestä näkökulmasta (industrial engineering and management)

Tavoitteena on kouluttaa monialaisia ammattilaisia, joilla on kyky yhdistää työssään teknologisia, liike-elämän ja johtamisen näkökulmia. Opetusohjelmamme tuottaa sekä tekniikan että liiketalouden tutkintoja. Tutkimusryhmän pääpainopisteet ovat toiminnanohjaus, toimitusketjut, kestävä kehitys, innovaatiot, tuote- ja palvelukehitys sekä palveluinnovaatiot. 

Lisää tietoa tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksiköstä täältä

Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät Vaasan yliopiston 5000 opiskelijaa ja 600 työntekijää. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Työnantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen ja opetuksen kehittämiseen, joustavat työaikajärjestelyt sekä laajan työterveyshuollon. Vilkas kampuselämä pitää huolen, että pääset osaksi tiivistä työyhteisöä ja verkostoidut. Meille on myönnetty HR Excellence in Research -tunnustus. Lue lisää meistä: Yliopisto työpaikkana | Vaasan yliopisto (uwasa.fi)

Palkka

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 6-7 (3498-4033 €/kk) ja yliopisto-opettajan tason 5 (3044 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa (6-50%). 

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaika päättyy 31.3.2023. Huom! Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät alla olevat hakulomakkeen kentät huolellisesti.

Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: 

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä:

  • Professori Petri Helo, p. 029 449 8551 
  • Dekaani Raine Hermans, p. 029 449 8622  
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)uwasa.fi.
  • Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)uwasa.fi

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli viiden miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 12 000 asiantuntijaa.

 

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja, tuotantotalous

Seinäjoki
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö

Julkaistu 21.03.2023

Yrityksen liikevaihto: 
Ei tiedossa
Company Personnel: 
500 - 999 henkilöä
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti